Tjebbe van Tijen on Tue, 7 Dec 2004 11:36:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] JBZ-Raad: uitgebreide bewaarplicht () vanInquisitie en STASI tot Telecratie


de moderne inquisiteur
heeft het gemakkelijk
gezegende controle principes
van de nu deels verleden communistische heilstaten
worden vervolmaakt
was het al goede gewoonte om zoveel mogelijk gegevens
van zoveel mogelijk burgers vast te leggen en te bewaren
om als het een regeerder opportuun voorkwam
vrij te kunnen putten om een casu te maken
(Poolse, Sovjet Unie en DDR praktijken)
en was het niet zo dat daarbij vergeleken de West-Europese snuffelstaten
maar een mager figuur sloegen?

Nu komt er neo-calvinistische transparentie
alle gordijennen open
voor het aanschijn van de Telecratie
hebt gij niets te verbergen

Combinatorische zoekmachines
doen de rest
de digitale schandpaal is al klaar
Grote Broer verdwijnt in het niets
vergeleken bij wat het nieuwe Digitale Paradijs vermag
wat nog rest
is bondig samengevat in de strofes van een midden 19e eeuws Duits 
liedje:

Die Gedanken sind Frei
Wer kann sie erraten
Sie fliegen vorbei
Wie naechtliche Schatten
Kein mensch kann sie wissen
Wie Voegel erschiessen
Mit Pulver und Blei
Die Gedanken sind Frei

tjebbe 7/12/2004


On 2004- Dec -07, at 10:11, Leon Kuunders wrote:

> De ministers van Justitie van de EU-lidstaten zijn in meerderheid voor 
> een
> uitgebreide bewaarplicht voor verkeersgegevens. Dat betekent dat 
> telecom- en
> internetdienstaanbieders meer gegevens moeten vastleggen dan nu 
> gebruikelijk
> is. Dat bleek afgelopen donderdag in Brussel tijdens de bijeenkomst 
> van de
> Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken.
>
> In het oorspronkelijke voorstel voor de invoering van een bewaarplicht 
> van
> verkeersgegevens van ten minste een jaar werd nog uitgegaan van 
> gegevens die
> dienstaanbieders nu al vastleggen. Het gaat daarbij om gegevens die 
> nodig
> zijn voor facturering, fraudebestrijding en marktonderzoek.
>
> Een meerderheid van de ministers wil echter verder gaan en pleit voor 
> een
> vergaarplicht. Dat betekent dat de dienstaanbieders een nog nader te 
> stellen
> set van verkeersgegevens moeten gaan bijhouden. De ministers vrezen 
> anders
> te afhankelijk te zijn van de min of meer toevallige keuzen die
> dienstaanbieders nu maken bij het vastleggen van gegevens.
>
> Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is nog geen 
> enkele
> optie uitgesloten. 'De Raad heeft een voorkeur voor een vergaarplicht, 
> maar
> werkgroepen moeten nu eerst bekijken of die optie haalbaar is.' 
> Minister
> Donner van Justitie informeert de Tweede Kamer binnenkort ook over de
> noodzaak en proportionaliteit van het voorstel.
>
> Bron: sdu.nl
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).