richard de boer on Tue, 14 Dec 2004 12:28:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rotterdam Stroomt: uitnodiging voor streaming media proefproject (17 januari 2005)


'Rotterdam Stroomt' - uitnodiging voor een streaming-media proefproject

Steaming media - het 'live' uitzenden van beeld en geluid via Internet -
is voor veel culturele organisaties een interessante mogelijkheid om het
publiek te bereiken; een breder publiek, of wellicht een geheel ander
publiek omdat andere activiteiten mogelijk worden. Toch maken maar weinig
instellingen gebruik van deze mogelijkheid; de techniek is onbekend, de
mogelijkheden onduidelijk en de faciliteiten ontbreken.

Rotterdam beschikt over een unieke mogelijkheid om met relatief beperkte
mogelijkheden activiteiten van culturele non-profit organisaties 'live'
via internet bereikbaar te maken. Samen met een aantal andere
media-instellingen heeft V2_ hiervoor de mogelijkheden beschikbaar. Het
project 'Rotterdam Stroomt' brengt de beschikbare expertise nu naar
geďnteresseerde instellingen en geeft de mogelijkheid om in samenwerking
een proefuitzending te maken. Zo kan eenieder zelf onderzoeken of dit voor
de eigen organisatie een interessante meerwaarde biedt.

Hoe gaat dit project in z'n werk?

Het doel is primair om culturele instellingen bekend te maken met de
mogelijkheden die er zijn. Voorafgaand aan de uitzendingen wordt voor alle
geďnteresseerde deelnemers een introductiemiddag georganiseerd (maandag 17
januari 2005, bij V2_) waarin de basisprincipes helder uiteen worden
gezet. Organisaties die met streaming media actief zijn (De Balie, V2_,
Worm) zullen bovendien hun ervaringen op dit gebied uiteenzetten.

Een team van V2_ en ArchiNed gaat vervolgens met de benodigde technische
basisuitrusting naar verschillende culturele instellingen in Rotterdam om
van daaruit live beeld en/of geluid via het internet uit te zenden. Dit
zal in de periode van januari tot juli 2005 plaatsvinden. De uitzendingen
worden vooraf aangekondigd en zullen uiteraard voor het publiek
toegankelijk zijn. Er wordt gedacht aan uitzendingen vanuit circa 8 a 10
plekken en/of instellingen. Bij de keuze van die instellingen of plekken
is de ‘breedte’ van belang (het gaat er immers om de kennis zo breed
mogelijk te verspreiden). Van de betrokken instellingen wordt een actieve
bijdrage verwacht - het gaat om een experiment waarbij kennis wordt
uitgewisseld.

Om de ervaringen uit het project te 'verzilveren' wordt na afloop van de
serie uitzendingen een afsluitende workshop gehouden. Hierbij wordt de
opgedane expertise uitgewisseld en kunnen – anders dan in de inleidende
workshop – allerlei technische vragen worden besproken. Tevens zal de
afsluitende workshop er toe dienen om tot een gebruikersplatform te komen.

Aanmelden

Wanneer er binnen uw organisatie interesse is voor het project, dan kunt u
zich aanmelden voor de introductiemiddag op maandag 17 januari 2005. U
kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Siuli Ko-Pullian
(siuli@v2.nl). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een aanmeldingsformulier
en een agenda van de introductiemiddag.

Rotterdam Stroomt is een initiatief van ArchiNed & V2_, Instituut voor de
instabiele media, en wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
van de Rotterdamse Kunststichting en door technische support vanuit het
Gigaport project.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).