Peter Luining on Wed, 15 Dec 2004 14:17:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Linspire biedt Balkenende deal aan voor 260.000 licenties


Door Harm Hilvers

Afgelopen maandag schreven wij dat een twintigtal bedrijven en
instellingen een brief had gestuurd aan minister-president Balkenende
en twee andere ministers. In deze brief wezen ze erop dat er naast
Microsoft ook andere aanbieders zijn van goede en bruikbare software
voor de 260.000 overheidscomputers. Gisteren heeft Michael Robertson,
CEO van Linspire, ook een open brief gepubliceerd die gericht is aan
de Nederlandse premier. In zijn brief maakt hij duidelijk dat zijn
bedrijf gaarne de software en ondersteuning zou willen leveren voor de
260.000 overheids-pc's tegen een aanmerkelijk lager bedrag dan de 156
miljoen euro die Microsoft vraagt, namelijk 5,9 miljoen euro.

Robertsons eerste reden voor dit voorstel, is dat er volgens de
Linspire-CEO sprake zou zijn van een openbare aanbesteding met de
bijbehorende concurrentie. Dit is echter niet het geval en ook een
onderdeel van de kritiek die verschillende Tweede-Kamerleden hebben
geuit op de kabinetsplannen. Daarnaast noemt hij als reden het feit
dat de software gebaseerd is op Linux en dus veiliger is dan Windows.
Verder benadrukt Robertson de gebruiksvriendelijkheid van Linspire en
het feit dat de broncode van de software is in te zien door de
overheid en ook is aan te passen.


bron: http://www.tweakers.net/nieuws/35415

linspires Open Bid For Netherlands Government (Or how to save 150
million euros):
http://www.linspire.com/lindows_michaelsminutes_archives.php?id=149

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).