Stichting Outline on Thu, 16 Dec 2004 00:36:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Outline - Tiong Ang & Co - Openbaar gesprek # 1


Stichting Outline en Tiong Ang nodigen je uit voor:

Openbaar gesprek # 1
met Tineke Reijnders, Thomas Peutz,
Paul Donker Duyvis en Tiong Ang
a.s. zondag 19 december 14.00 uur / entree gratis
Outline, Oetewalerstraat 73, Amsterdam
beperkt aantal zitplaatsen / reserveren: tel 020 – 6931389

in het kader van het project van Tiong Ang in Outline:
&Co.
On Collaboration and Co-Existence
een overzicht van samenwerkingsprojecten 1995 - 2004

Tiong Ang in samenwerking met Carter Kustera, Abrie Fourie, Roy Villevoye, Atone
Niane, Fendry Ekel, David Veldhoen en anderen

in Helsinki, Almelo, New York, Bombay, Amsterdam, Pretoria, Leipzig, Shanghai en
Yogyakarta
 
Titel project : & Co.
Tentoonstelling: 12 december 2004 – 30 januari 2005
Plaats     : Outline, Oetewalerstraat 73, Amsterdam
Open      : donderdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur en op afspraak
Gesloten    : 25 december 2004 t/m 1 januari 2005
Info      : email info@outlineamsterdam.nl / telefoon 06 - 12130916
Website    : www.outlineamsterdam.nl

Bij een breed publiek zijn de schilderijen van Tiong Ang het bekendst. De
laatste jaren is men ook zijn video-installaties (bv. die op de Biënnale van
Venetië, 2001) gaan waarderen. Veel onbekender zijn de samenwerkingsprojecten
met andere kunstenaars, gewone mensen of acteurs. Deze projecten heeft Tiong
Ang, bewust of onbewust, buiten de schijnwerpers uitgevoerd, vaak in het
buitenland, waar hij ongestoord experimenteel kon werken. Op deze manier is een
soort 'schaduw-oeuvre' ontstaan, een verzameling van videowerken die als
satellieten rond zijn bekendere werk cirkelen, en die inmiddels toe is aan een
bestandsopname. Het project &Co. in Outline beoogt een eerste overzicht te zijn
in de vorm van een eenvoudige interactieve presentatie van video's op dvd of vhs
en documenten en objecten die deze verschillende projecten hebben opgeleverd.

De samenwerkingen en sociale projecten in de openbare ruimte van de afgelopen 10
jaar zijn nu voor het eerst in onderlinge samenhang te zien, een samenhang die
nooit direct 'bedoeld' was, maar die ontegenzeggelijk mentaal aanwezig is
geweest. Tiong Ang hoopt door deze archivering tot een helder inzicht te komen
waarom deze projecten zo noodzakelijk voor zijn werk zijn, en te begrijpen in
hoeverre ze zijn meer autonome (solitaire) werk beïnvloeden.

Kunstenaar David Veldhoen werd gevraagd om in samenspraak met Tiong Ang een
architectonisch ontwerp te maken voor een presentatievorm waarin het publiek de
videowerken en het archief kan bekijken. De bezoekers worden uitgenodigd op een
groot, centraal geplaatst podium/bed hun keuze uit de videotheek liggend te
bekijken. Links en rechts in de ruimte staan andere video-units opgesteld. In
documentatiemappen kan bijbehorend materiaal worden ingezien. Bij de
tentoonstelling verschijnt een poster op A0 formaat waarop alle projecten
beschreven staan.

Met dank aan: Mondriaan Stichting, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel
Oost/Watergraafsmeer

volgende gesprekken: 9 en 23 januari 2005

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).