Peter Luining on Thu, 16 Dec 2004 00:54:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Haast achter bekrachtiging softwarepatenten


Haast achter bekrachtiging softwarepatenten
Woensdag, 15 december 2004 - Om het in mei door de Europese ministers
bereikte akkoord over softwarepatenten nog tijdens het Nederlandse
EU-voorzitterschap te accorderen, wordt het op een landbouwtop
behandeld.   

Door Brenno de Winter
 
Het akkoord dat in mei door de ministers van Economische Zaken met de
hakken over de sloot werd aangenomen, zal aanstaande dinsdag op de top
voor Landbouw en Visserij worden geratificeerd, zo wordt algemeen
aangenomen. Hiermee is het onderwerp volgens tegenstanders van
softwarepatenten verworden tot een hamerstuk.    

Het onderwerp wordt behandeld als een zogenoemd 'A-item', dat niet
meer inhoudelijk besproken wordt, maar als hamerstuk door kan. Polen
leek nog even roet in het eten te gooien door te proberen van het
dossier een īB-item' te maken, maar is uiteindelijk gezwicht voor
politieke druk.    

In dat laatste geval zou er wel een discussie en formele stemming
plaats vinden en het onderwerp niet meer dit jaar worden behandeld.

Voor minister Brinkhorst is het volgens critici prettig als er niet
expliciet wordt gestemd, omdat een motie van de Tweede Kamer hem
oproept tegen te stemmen. In mei stemde de minister voor het voorstel
en voorkwam hiermee een afwijzing.   

De steun in de Kamer brokkelde echter snel af toen bleek dat
Brinkhorst de kamer foutief had voorgelicht. Zolang het een hamerstuk
blijft, hoeft de minister niets te doen en voorkomt zo gezichtsverlies
in Europa.   

Het kamerlid Gerkens (SP) is ongelukkig met de situatie. "Ik had het
onderwerp liever als B-item op de agenda gezien", aldus de politica
tegenover WebWereld. "Dit baart me zorgen voor de toekomst. Het lijkt
er sterk op dat nationale parlementen buiten spel staan."   

Ook Vrijschrift, een organisatie die strijd tegen softwarepatenten, is
ongelukkig met de gang van zaken. De organisatie wijst er nadrukkelijk
op dat met de uitbreiding van Europa het bereikte akkoord geen
draagkracht meer heeft. "Als de ministers opnieuw zouden stemmen, dan
zou het voorstel het niet halen", zo zegt Wiebe van der Worp.

http://www.webwereld.nl/nieuws/20298.phtml

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).