keesstad on Thu, 26 Jan 2006 20:26:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 2.dh5 wereldsleutelfestival in Utrecht as. weekend


Van vrijdagavond 27 januari tot en met zondagavond 29 januari voltrekt
zich in Utrecht het 2.dh5-festival over "methoden en technieken om de
wereld te veranderen".

Op de website (http://www.2dh5.nl) is alle achtergrondinfo te vinden en
een uitgebreid programma. De infotelefoon heeft het nummer: 06-
10682889

Het begint vrijdagavond in collectief café De Baas met een alarmavond
gevuld met recente opstandige campagnes in binnen- en buitenland.
Wat zijn de geheimen achter een geslaagde actie? Welke functie
vervullen heiligen en kerkelijke rituelen? Hoe demonstreert een boom?
Van 12-04 uur is in Acu ook nog de reguliere vitamine disco

Zaterdagochtend om 10.00 uur in Moira wordt dan met een plenaire
bijeenkomst het workshopprogramma gestart. Naast wat algemene
mededelingen voltrekt zich dan een debat over 'lokaal radikaal' (zie
verderop). Vervolgens begint het programma met workshops (in Moira,
de zaal van ACU, de kelder van de Kargadoor en - afdeling praktische
opstandigheid - in De Baas. Ondertussen zijn er multimedia-vertoningen
in 's lands grootste politieke Boekhandel de Rooie Rat, die voor de
gelegenheid ook op zondag open zal zijn. Des avonds is er (naast diner
in Acu), op zaterdag feest op de Gruttersdijk). En in Acu voltrekt zich als
gewoonlijk Kitty (oa. boze dames met gitaren).

Des zondags is er een tweede ronde workshops, waarna om 16.00 uur
weer een plenaire afsluiting gebeurt in Moira, waar ook wat woorden
vuilgemaakt zullen worden aan (oude, nieuwe en autonome) media. En
waar collectief bedacht zal worden of en hoe dit samengeschool
voortgezet moet worden. Dacht je dat het dan afgelopen was? Welnee,
alweer diner in Acu en dan nog (vanaf 21.00 uur) films in Acu ism.
Pasthei.

In het café van het ACU (Voorstraat 71) zal de gehele tijd een infobalie
zijn.

Zie http://www.2dh5.nl voor locaties, precieze tijden, etc.

Samenvattend:

Vrijdag 27 januari : 21.00 De Baas, Alarm infoavond

Zaterdag 28 januari :
10.00-12.15: Plenair en Lokaal Radikaal in Moira
12.30-13.30: Lunch in Acu
vanaf 13.00 praktische workshops in De Baas/Dwars
13.30-15.30: Conflicthantering in Moira,  Zichtaarheid in Acu Zaal en
Basisbewegingen in Kargadoor
16.00-18.00: Arbeidsstrijd in Moira, Zapatistas  in Acu Zaal en
Biopolitiek in Dwars

dineren in Acu

21.00: Feest Gruttersdijk

Zondag 29 januari:

10.00-12.00 NSF en basisbewegingen in Moira
12.00-13.00 Lunch in Acu
vanaf 13.00 praktische workshops in de Baas/Dwars
13.00-15.00 Overleven na de welvaartsstaat in Moira, Geschiedens en
theorie in Kargadoor en Confronterende acties in ACU-zaal
16.00-18.00: afsluitend plenair en media in Moira

18-20.00 dineren in Acu

21.00: films Acu

http://www.2dh5.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).