e . deen on Mon, 30 Jan 2006 13:48:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] symposium Suburban Scenario's SMCS11


SYMPOSIUM SUBURBAN SCENARIO’S
Vrijdag 24 Februari 2006 | Stedelijk Museum CS


De Culturele Perspectieven van de Hollandse Metropool
Suburban Scenario’s is een verkenningstocht naar de culturele 
perspectieven van het Hollandse Stadslandschap van de 21e eeuw. Steden 
zijn altijd en overal in de geschiedenis het brandpunt geweest van 
kunst en cultuur. Vanuit dit besef stelt Citythoughts de vraag aan de 
orde hoe het actuele proces van metropoolvorming in de Randstad 
Holland zich verhoudt tot hedendaagse culturele ontwikkelingen. Wat is 
de rol van kunst en cultuur op het podium van de Hollandse Metropool 
in wording? 

Stedenbouwkundige Verkenning
Het project start met een Stedenbouwkundige Verkenning naar de 
ontwikkeling van de Randstad Holland. De strikte scheiding tussen stad 
en landschap, die de afgelopen 50 jaar de basis was van de Nederlandse 
Ruimtelijke Ordening, zal in de 21e eeuw niet gehandhaafd kunnen 
worden. Als we willen dat Nederland mee blijft spelen op het toneel 
van de wereldeconomie, zal de Randstad onvermijdelijk evolueren van 
een verzameling zelfstandige steden rond een agrarisch hart naar een 
aanééngesloten suburbaan Stadslandschap. 

Culturele Scenario’s
Op basis van de Stedenbouwkundige Verkenning hebben zeven 
cultuurkenners een scenario geschreven over de rol van kunst en 
cultuur op het podium van de Hollandse Metropool in wording. Om een 
divers beeld te verkrijgen van de culturele perspectieven van 
metropoolvorming zijn deskundigen uitgenodigd met verschillende 
culturele achtergronden: kunstgeschiedenis, literatuur, architectuur, 
landschapsontwerp, beeldende kunst, fotografie en nieuwe media. 

Expositie Suburban Curating 
De manifestatie zal in de loop van 2006 worden afgerond met een 
expositie. De zeven scenarioschrijvers krijgen de rol van Suburban 
Curator en presenteren werk van één of meerdere kunstenaars of 
ontwerpers die hun scenario gestalte geven. De resultaten van de 
manifestatie worden vastgelegd in een publicatie en zijn te volgen op 
de Citythoughts Website.


PROGRAMMA:
Ontvangst | 13.30

Stedenbouwkundige Verkenning | 13.45 – 14.15
Bastiaan Gribling      Randstad Holland 2050
Fer Felder            Visie vanuit de Markt

Culturele Scenario’s | 14.15 – 16.00
Aaron Betsky         Collage Holland: Een Nieuw Polder Model
Wouter Reh           Het Landschapsexperiment van de 
Deltametropool
Jeroen Boomgaard     Kunst voor de Tussenstad
Dirk van Weelden      Dennis Vilanovu
Steven Jacobs        De Suburbanisering van de Stadsfotografie
Geert Lovink          Bloggend Bouwen: Nederland na haar 
Digitalisering
Hans van Houwelingen  Het ideaal van de Kunst

Debat | 16.30 – 18.00
Ronde tafel discussie met deelnemers en publiek

Registratie
Reserveren verplicht: info@citythoughtsarchitects.nl
Entree: 10 euro, studenten gratis

Locatie
Stedelijk Museum CS op 11
Voor meer informatie: www.stedelijk.nl

Sprekers:
Aaron Betsky:
Aaron Betsky is sinds 2001 Directeur van het Nederlands Architectuur 
Instituut in Rotterdam. 
Tussen 1995 en 2001 was hij curator Architectuur, Design en Digitale 
projecten van het San Francisco Museum of Modern Art. Hij 
organiseerde meer dan vijftig tentoonstellingen en vele lezingen en 
symposia. 
Aaron Betsky heeft gepubliceerd over architectuur en design: Violated 
Perfection: Architecture and the Fragmentation of the Modern (1990), 
James Gamble Rogers and the Architecture of Pragmantism (1994), 
Building Sex: Men, Women, Architecture and the Construction of 
Sexuality, and Queer Space: The Spaces of Same Sex Desire (1997), 
Architecture Must Burn (2000), Landscrapers (2002) and False Flat: 
Why Dutch Design Is so Good (2004).

Jeroen Boomgaard:
Jeroen Boomgaard is als Lector Kunst en Publieke Ruimte verbonden aan 
de Gerrit Rietveld Academie en Universiteit van Amsterdam. Daarnaast 
is hij verbonden als docent aan de Faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. In 2004 publiceerde hij Een Jaar in 
het Wild, essays over kunst en de publieke ruimte.

Hans van Houwelingen:
De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen richt zich voornamelijk 
op de kunst in / van het publieke domein. In al zijn werk probeert hij 
op basis van een contextuele analyse bestaande of nieuw ontstane 
situaties in de openbare ruimte te beïnvloeden en/of te reconstrueren. 
Dit kan zowel gestalte krijgen in het plaatsen van een kunstwerk als 
in het ontwerpen van de omgeving zelf als in het problematiseren van 
theoretische kwesties. Van Houwelingen hanteert het kunstwerk als een 
politiek middel dat zich ophoudt in een breed politiek veld. Zijn 
onlangs verschenen boek Stiff, Hans van Houwelingen versus public art, 
bevat een aantal van zijn teksten en zijn veel van zijn gerealiseerde 
en niet gerealiseerde projecten beschreven

Steven Jacobs:
Steven Jacobs is kunsthistoricus en gespecialiseerd in de 
fotografische en cinematografische representaties van architectuur, 
stad en landschap. Hij is docent filmgeschiedenis aan de Hogeschool 
Sint Lukas Brussel en de Universiteit Utrecht. Daarnaast doceert 
hij "urban studies" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geert Lovink:
Geert Lovink is mediatheoreticus en criticus. Sinds januari 2004 
werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), en lector aan de Hogeschool van Amsterdam (Instituut 
voor Netwerkcultuur. Hij organiseert conferenties, festivals en 
(online) publicaties en is oprichter van diverse Internetprojecten 
zoals www.nettime.org and www.fibreculture.org. Recentelijk 
publiceerde hij de boeken Dark Fiber (2002), Uncanny Networks (2002), 
en My First Recession (2003). 

Wouter Reh:
Wouter Reh is landschapsarchitect en vanaf 1994 universitair 
hoofddocent aan de Faculteit der Bouwkunde van deTechnische 
Universiteit Delft. In 1996 verscheen zijn dissertatie Arcadia en 
Metropolis, over de anatomie van het picturale landschapsontwerp, 
zoals dat vorm kreeg in de ontwikkeling van de Engelse landschapstuin. 
In 2003 publiceerde hij samen met Clemens Steenbergen Architectuur en 
Landschap. In mei 2005 verscheen van hun hand, in samenwerking met 
Diederik Aten, Zee van Land. Op dit ogenblik is hij bezig met een 
grote ontwerpstudie van stadsparken en stadslandschappen, met als 
werktitel Urban Landscapes.

Dirk van Weelden:
Dirk van Weelden studeerde in 1983 af in de filosofie en debuteerde in 
1987 samen met Martin Bril, met hun Arbeidsvitaminen, het ABC van 
Bril& VanWeelden. In 1989 verscheen zijn solodebuut Tegenwoordigheid 
van geest. Latere romans: Mobilhome, Oase, Orville, Looptijd. Boeken 
met essays en verhalen: Van Hier naar Hier en Straatsofa (2005).
Redacteur van de Gids en Mediamatic. Momenteel schrijft hij aan een 
roman, gepland voor najaar 2006.


Organisatie
Suburban Scenario’s wordt georganiseerd door Citythoughts Foundation 
i.s.m. Citythoughts Architects, Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte 
(Gerrit Rietveld 
Academie ) en Stedelijk Museum CS. Het project wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, Fonds BKVB, AFK en De 
Principaal.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).