Richard Reekers on Mon, 2 Oct 2006 11:38:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

geldverdienen - Re: [Nettime-nl] Vredesvisies voor het Midden-Oosten


Geachte geinteresseerden in Vredesvisies voor het Midden-Oosten,

D'r mot 'gewoon' geld worden verdiend. Door de Palestijnen en liefst ook
door de Israeliers aan de Palestijnen.

Plan: IriGaza.

Ontzilting zeewater en uitbaggeren haven Gaza Stad (internationaal
[VN]consortium in een PublicPrivatePartnership met de Palestijnen). Veel
van dat water gaat de citrusteelt in (de Israeliers met dat PPP).

Sponsors: 's werelds leidende supermarktconcerns. "If you do that, we
distibute the fruits and market them as Tripple A. 'Cause our company
wants to be associated with this. We think our customers too."

Stand van Zaken
Stumbled upon/bedacht in '93. Veel: "Logisch, waarom eigenlijk ook niet?"
Maar ook: "Palestijnse club moet hiertoe aanzet geven."
Ook logisch, maar heb daar helemaal geen banden mee. Bloedde dus dood.

Idee is hierbij vergeven. If... maak het mooi.

<i>Ook een NewDay.nl-idee</i>
Richard Reekers

"Marketing is apparently our way of life,
But it's still just a tool.
The content is what matters."
(Hoor je een Nederlander dat zo zeggen op Bussines News Radio *whoeha!* ;)


> Vredesvisies voor het Midden-Oosten
> in de Mozes- en Aäronkerk  in Amsterdam op zaterdag 7 oktober a.s
>
> Rob Schrama, Ton van der Kroon en Mohamed Sabet
> presenteren nieuwe visies voor vrede tussen Palestijnen en Israëliërs
>
> Rob Schrama is actiekunstenaar. Hij ontwierp een Lichtpiramide voor
> Jeruzalem als symbool van eenheid. De Oude Stad als geheel is een
> heiligdom,
> waar vrede dient te heersen. Dat wordt enkel bereikt door de stad een
> ?status aparte? te geven. Dit opent de weg naar een onverdeeld Jeruzalem
> als
> hoofdstad van zowel Israël als Palestina. Door middel van het initiëren
> van
> Lichtpiramides  over de gehele wereld activeert hij vrouwen en mannen naar
> Jeruzalem te gaan, om er vrede te brengen. Op 21 september j.l., op de
> Internationale Dag van de Vrede, verscheen er een lichtpiramide boven het
> NEMO in Amsterdam.
>
> Ton van der Kroon  geeft workshops aan Palestijnse acteurs in de
> Gazastrook
> en organiseert ieder jaar Healing-conferenties voor Europeanen, Israëliërs
> en Palestijnen in Jericho. Hij is schrijver van vier boeken. In Jeruzalem
> wedijveren drie patriarchale religies met elkaar om hun gelijk en om hun
> God. Wat er lijkt te missen in deze tijd is het vrouwelijke element; de
> Godin, de Grote Moeder, degene die alle 'kinderen' omarmt en weer verbindt
> in plaats van scheidt. Het is in deze tijd van grote politieke en
> religieuze
> chaos dat we het vrouwelijke weer terug willen brengen naar deze heilige
> plek.
>
> De Egyptenaar Mohamed Sabet  is werkzaam aan de TU in Delft. Hij onthult
> voorspellingen die zijn vastgelegd in heilige geschriften, oude tempels en
> monumenten. Hij heeft onderzoek gedaan naar de Piramide van Austerlitz en
> toont aan dat deze een zeer specifieke ligging heeft ten opzichte van de
> Rotstempel in Jeruzalem. Verder laat hij zien dat de contouren van de oude
> stadsmuur van Jeruzalem een exacte weerspiegeling zijn van de omtrek van
> de
> Heilige rots op de Tempelberg en dat de Gouden Poort van de stadsmuur die
> is
> dichtgemetseld door de moslims om de komst van een Joodse Messias te
> voorkomen, in feite al lang open is.
>
> De presentaties worden afgewisseld door een solo pianoconcertmuziek van
> Joffry Arthur; zang van The Great Mother Tour, een collectief van 8
> zangeressen uit verschillende culturen en met poëzie van Gerard  Beense,
> die
> in zijn gedichten een diepe betrokkenheid voor vrede uit.
>
> Voorafgaande de bijeenkomst in de Mozes-en Aäronkerk wordt rond het
> monument
> van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein van 19.00-19.45  een
> Lichtkring  georganiseerd.
>
> Het adres van de  Mozes- en Aäronkerk is Waterlooplein 205 te Amsterdam,
> bereikbaar met metro, tram 9 en tram 14
>
> Inlichtingen?
> www.peaceforjerusalem.org
> tel: 020-6265554
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).