Patrice Riemens on Mon, 2 Oct 2006 17:43:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reele inkomens blues: 'statistische' doorbraak in Frankrijk...


Een lelijke verrassing voor regeringen die alsmaar beweren dat het goed,
eigenlijk te goed, gaat met de inkomsten uit arbeid komt van het Franse
INSEE, het equivalent van onze CBS. Deze heeft zijn berekeningsmethode van
inkomens uit arbeid gewijzigd, en neemt voortaan niet meer het jaarloon
bij een volle baan als leidraad voor het salarisinkomen, maar de
'salarismassa' (masse salariale) dwz alle lonen gedeeld door alle
werknemers en alle arbeidsuren.

Dan blijken de reele arbeidsinkomens weliswaar met 0,6%  in de periode
1998-2004 te zijn gestegen, maar dat geldt alleen (voltijds)arbeiders en
managers; alle andere groepen, mn jongeren en vrouwen hebben minder
vooruitgang geboekt, stagneren, of zijn zelfs achteruitgegaan in inkomen.

Het INSEE legt de nadruk op en maakt zich grote zorgen over de benarde
situatie der, met name genoemde, 'precairen'.

Eea geldt mutatis mutandis in Nederland waarschijnlijk ook, maar ik wed
dat onze CBS, Planbureau en andere economische hoogmogenden daar nog lang
niet aan toe zijn...


ExecSum van het artikel in Le Monde, helaas nu al alleen tegen betaling....

Alors que le gouvernement veut faire du pouvoir d'achat l'une de ses
priorités - comme en attestent les réductions d'impôts inscrites dans le
projet de loi de finances pour 2007 -, une étude de l'Insee, publiée jeudi
28 septembre, devrait alimenter les revendications de ceux qui estiment
que le problème français est avant tout salarial. Parce qu'il prend en
compte la profonde mutation du marché du travail, avec la montée en
puissance des temps partiels, des contrats courts ou encore de la
pluriactivité, ce travail statistique permet d'appréhender le sujet avec
plus de justesse.

(http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=960153)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).