Patrice Riemens on Fri, 6 Oct 2006 15:11:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het NOS Journaal en de ontkening van de Armeense Genocide


> "... een kwestie waar de meeste kiezers nog nooit van hadden gehoord"

Niets van wat Tjebbe van Tijen schrijft is naar mijn mening onwaar en/ of
onredelijk, maar de vraag blijft dan toch: sinds wanneer is de Armeense
volkerenmoord - want dat was er een - een Nederlandse _binnenlandse_
politieke 'kwestie'?

Het antwoord hierop, vrees ik, is: sinds er 'Turken' in Nederland wonen.
Turken die 'hoe dan ook' 'Turken' zullen blijven, met Nederlandse paspoort
en al. Het historisch parrallel, vrees ik, kunnen we dan gaan zoeken in
16e en 17e  eeuws Spanje, toen na de 'reconquista' van het hele Iberische
vasteland (1492, val van Granada) de resterende muslim populatie tot
bekering werd gedwongen, maar nooit helemaal geaccepteerd werd en
tenslotte, in de jaren 1609-14 en masse - samen met de joden - uit Spanje
verdreven werd (*)

Die houding van wantrouwen, van 'ze zullen nooit bij ons horen' bespeur ik
wanneer er op hoge toon van 'Turkse' (kandidaat)politici geeist wordt dat
zij een standpunt inzake de Armeense volkerenmoord innemen - en dan
natuurlijk het enige juiste standpunt. Dit helpt absoluut niet het toch al
tergend langzame - maar reeel bestaande - proces van
'Vergangenheitsbewaltigung', in Turkije niet (waar er in Istanbul nog een
significante Armeense minderheid woont), en in Nederland onder de
Nederlandse Turken ook niet. Ook hier ware het wenselijk dat de "
generosite de l'expression" (Frederic Neyrat) de plaats zou innemen van
beweringen die uitsluiten en veroordelen.

Cheers, patrizio en Diiiinooos!
(bijnaam op het Barleus: "Vieze Turk!" ;-)


(*) waarbij, in een onaangenaam parrallel met de Armeense volkorenmoord
die advocaten van het 'Turkse standpunt' graag zullen aanvoeren, driekwart
van de betroffenen omkwamen...)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).