Michiel Schwarz on Fri, 6 Oct 2006 17:37:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] conferentie 'Mediawijsheid'. persuitnodiging


Verzoek om onderstaande aankondiging te verpreiden.
Michiel Schwarz (programma-adviseur, Raad voor Cultuur).

***

PERSUITNODIGING
conferentie Mediawijsheid, 12 oktober 2006.
Georganiseerd door de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OCW.


Geachte pers,

Op 12 oktober organiseren de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OCW de conferentie 'mediawijsheid, leven in de gemedialiseerde samenleving'. Wij nodigen u graag uit voor deze conferentie die wordt gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. <http://www.dezwijger.nl/>

Mediawijsheid is een onderwerp dat steeds meer in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat. Het is een onderwerp van en voor iedereen en dient zich op zeer veel terreinen aan: in het onderwijs, de cultuur en de media, maar ook in de zorg, de veiligheid, het bedrijfsleven en de overheid. De conferentie stelt de vraag hoe wij onszelf, onze instellingen en de overheid mediawijs kunnen maken. Het programma bestaat uit plenaire presentaties in combinatie met gesprekken in kleinere kring over actief burgerschap, de kwaliteit van informatie, lokale netwerken, levenslang leren en nieuwe kansen voor innovatie.

Aanleiding voor de conferentie is het advies van de Raad voor Cultuur 'Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap'. De kabinetsreactie op dat advies wordt naar verwachting a.s. maandag 9 oktober naar de Tweede Kamer verzonden.

Op de speciaal voor de conferentie ingerichte Wiki over mediawijsheid: www.mediawijsheid.org <http://www.mediawijsheid.org>, is informatie te vinden en kunt u zich aanmelden. Mensen kunnen daar tevens reageren op ideeën over mediawijsheid, ook op een bijdrage over de relatie tussen mediawijsheid en burgerschap van minister Maria van der Hoeven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met R. Oevering (070 412 4349, r.j.a.oevering@minocw.nl).


Namens de voorzitter van de Raad voor Cultuur en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Martine Kramer
Programmamanager Cultuur en Media,
Programmamanagement Cultuur, OCW
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).