nieuwsbriefspreeksteen on Fri, 13 Oct 2006 13:37:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 12: John Leerdam, tweede poging Michiel Smit en de legaliteit van Spreeksteen


Inhoud:

1. Zondag 15 oktober John Leerdam op de Spreeksteen
2. Tweede poging om Michiel Smit hoorbaar te laten spreken
3. "Jullie van de Spreeksteen zijn medeverantwoordelijk voor wat men
daar zegt, beseffen jullie dat wel?"
4. Het bedrijf Massa Producties maakt Spreeksteen televisie


1. Zondag 15 oktober John Leerdam op de Spreeksteen

Als er deze keer niet weer wat tussenkomt staat John Leerdam (Tweede
Kamerlid voor de PvdA), precies een jaar na de eerste keer, weer op
de Spreeksteen. Hij beloofde de vorige keer nog eens terug te komen
voor de volgende verkiezingen en dan wat meer te vertellen over hoe
en met welke andere partij(en) de PvdA verder wil na de verkiezingen.
Komt allen en vraagt hem het hemd van het lijf!


2. Tweede poging om Michiel Smit hoorbaar te laten spreken

We ondernemen een tweede poging om Michiel Smit te laten uitspreken
op de Spreeksteen. Niet omdat we fan van die man zijn, maar omdat we
het een te bizar idee vinden dat er mensen zijn die andere mensen
liever de mond snoeren dan uit laten praten om er mee te kunnen
debatteren. Een kraker noemde het zelfs een goede traditie in het
Oosterpark om 'fascisten' de mond te snoeren. Wie er allemaal onder
de noemer 'fascist' vallen laat naar zich raden, maar minister
Verdonk, tweede op de lijst van de VVD viel ook onder de noemer. Dat
doet vermoeden dat een flink gedeelte van de Nederlanders niet aan
het woord zou mogen komen van de knokploeg die met veel misbaar en
dreiging de voorman van Nieuw Rechts het woord ontnam.

Wij beschouwen dit als politiek geweld en daarvoor willen we niet
wijken. Wij roepen dan ook op om dit  standpunt over het vrije debat
te ondersteunen door naar de Spreeksteen te komen. Bent u
tegenstander van Michiel Smit? Kom dan naar de Spreeksteen (om te
debatteren). Bent u voor de vrijheid van meningsuiting? Kom dan naar
de Spreeksteen (om te debatteren). Bent u voorstander van Michiel
Smit? Kom dan naar de Spreeksteen (om te debatteren).


3. "Jullie van de Spreeksteen zijn medeverantwoordelijk voor wat men daar zegt, beseffen jullie dat wel?"

Ons antwoord: Nee, we zijn niet aansprakelijk te stellen en we zullen
zeker niemand het vrije woord ontzeggen. Soms zullen we iemand
uitnodigen om de mate van vrijewoordlievendheid van mensen te testen.
Om met van Gogh (de filmer) te spreken: "Ik zal altijd het recht
verdedigen van imams om te zeggen dat homo's minder zijn dan varkens.
Of van Janmaat om te roepen dat de Holocaust nooit heeft
plaatsgehad."
http://amsterdam.sp.nl/media/20040917-zaal-is-te-klein-voor-van-gogh.stm
Dit is een uitspraak die Voltaire in een andere formulering ook wordt
toegeschreven, net zoals Spinoza en eigenlijk elke
verlichtingsfilosoof.

Mensen die het niet eens zijn met het recht op vrije meningsuiting,
het recht op informatie, vrije vergadering, bepaalde meningen of met
het gegeven dat iedereen op de Spreeksteen kan gaan staan spreken en
in debat gaan met publiek, nodigen we uit hun betoog op de Spreeksteen te komen doen,
of daarover een rechtzaak te beginnen en verder liefhebbers van die vrijheid hun gang te laten
gaan bij de Spreeksteen.4. Het bedrijf Massa Producties maakt Spreeksteen televisie

Massa Producties, de stichting, is opgericht om het programma
Spreeksteen TV mee te maken. Om aan een startkapitaal te komen
moesten we echter ook een bedrijf oprichten. Dat noemen we voor het
gemak ook maar Massa Producties. Het bedrijf bestaat overigens los
van de stichtingen. Wel hebben we het voornemen om de stichting
Spreeksteen zo mogelijk financieel te ondersteunen met de inkomsten
uit het verkopen van reclamezendtijd. Overigens is een ieder
uitgenodigd de Spreeksteen te ondersteunen. Het is hard nodig om alle
projecten te laten overleven.
_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen@spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).