Dirk De Wit on Sat, 28 Oct 2006 11:10:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-cultuur in vlaanderen


E-CULTUUR (in Vlaanderen). BOUWSTENEN VOOR PRAKTIJK EN BELEID.

Op maandag 23 oktober 2006 hebben het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media van de Vlaamse overheid en uitgeverij Acco de publicatie 'E-cultuur.
Bouwstenen voor praktijk en beleid' voorgesteld. Het boek werd samengesteld
door redacteurs Dirk De Wit en Debbie Esmans, en biedt een aanzet tot
antwoord op de vele vragen en uitdagingen die zich aandienen voor het
cultuurbeleid en de cultuurpraktijk in Vlaanderen op het vlak van e-cultuur.'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid' kwam tot stand in nauwe
samenwerking tussen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de
Vlaamse overheid en het Digitaal Platform van de steunpunten Initiatief
Audiovisuele Kunsten (IAK) en Initiatief Beeldende Kunsten (IBK). De
redacteurs van het boek zijn Dirk De Wit (Digitaal Platform van IBK en IAK)
en Debbie Esmans (beleidsmedewerker Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, Vlaamse overheid). Tal van actoren uit administraties, steunpunten,
universiteiten, culturele organisaties ... hebben bijgedragen aan de
publicatie. 

E-cultuur is één van de aandachtspunten in de Beleidsnota Cultuur 2004-2009
en de Beleidsbrief Cultuur 2006 van Vlaams minister Anciaux. De Vlaamse
cultuuroverheid hecht belang aan een eigen cultureel antwoord op de kennis-
en informatiemaatschappij. Cultuurpraktijk en -beleid hebben nood aan tijd
en ruimte om een antwoord te formuleren op de uitdagingen en mogelijkheden
van de digitale netwerkruimte. Essentieel is daarom dat ze samen een visie
ontwikkelen en de dialoog aangaan. 

Opzet publicatie
'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid' wil visibiliteit geven aan
het thema e-cultuur en duiden wat e-cultuur is en wat het kan betekenen voor
de diverse culturele sectoren, voor het cultuurbeleid en voor het beleid van
de Vlaamse overheid. Het boek wil ook mee een integrale visie helpen
vormgeven ten overstaan van de verschillende culturele velden en aanverwante
domeinen, de technologie en de kennis- en informatiemaatschappij.
'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid' is eveneens een oproep tot
positionering t.a.v. het onderwerp en wil debat en discussie mogelijk maken.
Tot slot reikt de publicatie de eerste bouwstenen aan van een mogelijk
integraal e-cultuurbeleid in Vlaanderen.

Het boek is geen beleidsverklaring, maar een advies- en discussietekst die
wordt aangeboden aan minister Anciaux en bij uitbreiding aan de Vlaamse
Regering. Het richt zich zowel tot actoren uit het cultuurbeleid en de
cultuurpraktijk als tot actoren uit onder meer het onderwijs, de media, de
innovatie, de wetenschap en de economie. 

Opbouw publicatie
De publicatie bestaat uit negen hoofdstukken. De hoofdstukken 1 en 2 geven
een inleiding op de context van de kennis- en informatiemaatschappij, op de
eigenschappen van e-cultuur en een algemene stand van zaken rond e-cultuur
in Vlaanderen en in Europa. De hoofdstukken 3 tot en met 8 belichten het
thema e-cultuur voor de diverse culturele velden en voor onderwijs en media.
Hoofdstuk 9 ten slotte omschrijft de mogelijke rol van de Vlaamse overheid
en draagt voorstellen voor beleidsopties en instrumenten aan.

De sectorale hoofdstukken zijn opgebouwd volgens eenzelfde structuur: een
omschrijving van de betekenis van e-cultuur voor het specifieke veld en de
sectoren, een verkenning van de rolveranderingen die zich aankondigen, een
stand van zaken en tot slot een aantal (beleids)aanbevelingen. Elk hoofdstuk
bevat concrete voorbeelden die de eigenschappen van e-cultuur illustreren.
Bij de keuze van de voorbeelden wordt het evenwicht tussen Vlaanderen en het
buitenland, grote en kleine instellingen en verschillende disciplines
bewaard. 

Redacteurs
Dirk De Wit was als mediaprogrammator verbonden aan kunstencentrum STUK,
Brussel2000 en Constant vzw. Momenteel is hij verantwoordelijk voor het
Digitaal Platform, opgezet door de steunpunten voor audiovisuele kunsten
(IAK) en beeldende kunsten (IBK), en documenteert en ondersteunt er
praktijken van kunstenaars en organisaties die gebruik maken van nieuwe
media en technologie.

Debbie Esmans is beleidsmedewerker bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media. Zij volgt sinds enkele jaren de Vlaamse en internationale
ontwikkelingen rond e-cultuur.

Praktisch
'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid' is verschenen bij uitgeverij
Acco. De publicatie is verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van 18,00
euro (ISBN 90 334 6320 2).
De tekst is integraal beschikbaar in html-versie op
<http://www.vlaanderen.be/e-cultuur> www.vlaanderen.be/e-cultuur samen met
een verklarende woordenlijst en reactieformulier.

 

 

  _____  

Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
3714 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/go.asp?t=250>
vandaag nog! 


  _____  

Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
3714 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/go.asp?t=250>
vandaag nog! 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).