Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum Projects on Sun, 29 Oct 2006 08:47:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Hoe klinkt de stad? en ver weg activisme versus de eigen stoep


Andere discussie is het zeker, maar toch, ik kon het niet laten...

Regards, Kees Brienen.

aan Kees die het niet laten kan

Niet helemaal toevallig woon ik in de binnenstad van Amsterdam
ben wel eens verhuist, dat was dan 31 jaar geleden met begeleiding van een peleton of wat agenten
en waar ik terecht kwam was eigenlijk een kantoortoren van de Bond van Nederlandse Architecten gepland
- allemaal heel erg lokaal ik geef het toe -
en vanuit mijn en anderen hun eigen belang ...
is dat kantoorplan niet doorgegaan... en staat de woning er nu nog en er om heen
merendeels sociale woningbouw, alhoewel de huisbaas inmiddels Ymere er stiekum toch een paar heeft weten te verkopen...


Dat zelfde eigen belang (van een toen nog beginnende kraakbeweging) leidde er wel toe dat er geen snelweg en geen kantoren in de Nieuwmarktbuurt gebouwd werden, maar de metro ging gewoon door, zij het dat de Westlijn dwars door de Jordaan nooit gebouwd is...

Inmiddels heeft het 'eigen belang' van weer anderen er toe geleid dat er flink geknabbeld wordt aan dat wat ooit sociale woningbouw was of geworden is...; toch is het zo dat het een langzaam proces is en dat Amsterdam nog wel een stad is waar de binnenstad een kwa inkomen gemengde bevolking heeft verloren en gedeeltelijk weer heeft bijgekregen.

Mocht het toevallig niet het eigen belang zijn waarover de discussie gaat, maar meer een algemeen welzijn; kijk dan eens naar steden als Teheran, Shanghai, Buenos Aires

Eigen belang wordt door Kees geplaatst tegenover 'algemeen belang', en dat eerste schijnt hij negatief en het tweede positief te beoordelen... Ik herinner me ook goed hoe destijds het buurtverzet in de binnenstad van Amsterdam en ook elders door politici en plannenmakers werd afgeschilderd als een anti-democratisch verzet vanuit eigen belang tegen het algemene belang (de aanleg van de metro die de burgers in de Bijlmer gezwind tot in de binnenstad zou moeten brengen, wat dan weer gepaard diende te gaan met een verdere scheiding van functies wonen, werken recreeeren).


Overal ter wereld duwen bulldozers huizen, straten, hele wijken omver omdat, opdat: het 'algemene belang' preveleert.

En stop je energie en expertise eens in projecten die de overlast in die steden aanpakken. Het zou aan alle kanten zo ongelofelijk veel effectiever zijn, en de Afrikanen die de overlast in eigen land niet meer kunnen verdragen, hoeven misschien in mindere mate naar het schone en gezonde Europa met een gemiddelde levensverwachting waar een Afrikaan een puntje aan kan zuigen... Verbetering is goed, blijf werken...!!

Krakers waren en zijn toch diegene die voordringen, niet op hun beurt wensen te wachten, willen wonen of werken op plaatsen die niet voor hen bestemd zijn... "Eigen Belang" roepen dan de bestuurders en de politici smalend, evenals kees dat doet, '"eigen belang", alsof het iets verwerpelijk is.


Zo zijn er ook stakers, zeg maar die van het in toenemende mate geprivatiseerde openbare vervoersbedrijven... en de minister weet wel op het televisie journaal te zeggen dat de belangen van de reizigers niet met dit soort acties gediend zijn: "eigen belang" van wat ooit bestempeld werd als 'arbeidersklasse'.

Wat zijn de bezwaren tegen het 'eigen stoep activisme'? Houdt het blindheid voor de sloppen en andere ellende elders in?

Hoe kan hij/zij die wat dicht bij huis gebeurd verontachtzaamd, om zich ver weg in te zetten als brenger van noodzakelijke verandering, het onvermogen om in de eigen situatie veranderingen teweeg te (willen) brengen, omzetten in een vermogen om dat elders wel te kunnen?

En waarom zou er een tegenstelling moeten zijn tussen betrokkenheid bij de eigen omgeving en inzet voor zaken die zich ver weg afspelen?

Als we bijvoorbeeld niet in staat zijn om in onze eigen steden 'economische cleansing' (speculatie/deportatie) tegen te gaan, wat hebben wij dan te brengen in Shanghai, en de eindeloze lijst van steden die genoemd kunnen worden als het gaat om brutale verontachtzaming van leefgemeenschappen, opoffering aan ontroerend goed giganten, botte planologie...

Natuurlijk is er de mogelijkheid om als activistisch "missionaris" af te reizen en je 'in te zetten in een bidon ville, shanty town, barriados, favella. Dikwijls faalt dat, omdat de buitenstaander gewantrouwd wordt, onvoldoende inzicht weet te verwerven in lokale sociale en politieke verhoudingen, enz.. Bij uitzondering weet iemand zich om te vormen tot blijvend lot- en deelgenoot. Wel zijn er korter lopende solidariteitsacties die een leerproces in gang zetten, waarbij de missionaris vaak meer geleerd heeft als degene die hij/zij kwam helpen...

Kees lijkt, onbedoeld Westers superieur, te spreken over 'het je inzetten' en (Westerse) 'expertise', maar dat lijkt me in vele gevallen niet het echte probleem te zijn. Het zijn de plaatselijke sociale en politieke verhoudingen die allereerst verandering behoeven, die er de oorzaak van zijn dat lokaal aanwezige (internationaal verworven) kennis, niet toegepast kan worden; zo komt toch weer die 'eigen stoep' in zicht, zij het niet hier, maar ver weg, daar!

Er is onvoldoende mogelijkheid, of beter gezegd en overmatig veel tegenwerking als het gaat om het organiseren van het 'eigen belang' van arbeiders, boeren, slopbewoners, vluchtelingen, ... in China en de meeste delen van Azie, vele Afrikaanse landen, Midden- en Latijns Amerika, de restanten van de Sovjet Unie en dan zijn we de wereld wel weer rond geweest...

Ik heb geleerd het argument van 'algemene belang' te wantrouwen... zo zijn de (door anderen op deze lijst als kleinburgerlijk gekwalificeerde) nietige puntjes van lawaai-overlast en luchtvervuiling, iets wat in 'het algemene belang' van de economie van de stad zou zijn, maar ik denk daar achter 'het eigen belang' van horeca, en grootwinkelbedrijf te zien. Ik pleit niet voor een absoluut verbod, maar breng de negatieve kanten onder de aandacht.

Lokaal engagement, voor eigen belang en naar ik mag hopen voor anderen met mij (er zijn meerdere plaatsen in Amsterdam waar ik vaak langs loop of fiets waar woningen staan en geen kantoren, of waar de straten een interessant karakter hebben inplaats van botte snelwegen, die door dit 'eigen belang' behouden of nieuwe gekomen zijn), hebben mij nooit afgehouden van inzet voor problematiek ver weg...

We hebben het toch "relatief goed", zegt Kees die dan met een losse hand al de armoede en ellende van de wereld voor mijn voeten werpt, maar ik wil niet inzien dat deze overdadige waarheid, mij, anderen er van zou moeten weerhouden voor ons eigen leefmilieu op te komen

Tjebbe van Tijen
Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).