Kunstfort, Marcel van Kerkvoorde on Sun, 8 Apr 2007 14:36:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT HET LICHT tentoonstelling van Paul Baartmans in het Kunstfort


PERSBERICHT
 
HET LICHT tentoonstelling van Paul Baartmans in het Kunstfort
Van 13 april - 6 mei is de tentoonstelling HET LICHT van Paul Baartmans te zien Kunstfort bij Vijfhuizen (NH).
Opening zaterdag 14 april 2007 om 19.00 uur.
 

The Speed of Light XL, Paul Baartmans impressie-Speed-of-Light-XL, Kunstfort bij Vijfhuizen
Enlightenment, HET LICHT, Paul Baartmans
Na de start van het tentoonstellingsseizoen op 10 februari met Speed of light, de lichtinstallatie van Paul Baartmans aan de buitenzijde van het Kunstfort, toont Baartmans vanaf 13 april in het Kunstfort op spannende verborgen plekken nieuwe kunstwerken. Deze installaties hebben met elkaar gemeen allemaal uiterst zintuigelijke werken te zijn, die samen een gedifferentieerd bieden van datgene wat Baartmans in hoge mate bezighoudt: de beleving van zijn werk. Ze worden speciaal gemaakt voor de bijzondere binnenruimtes die het fort te vinden zijn.
Baartmans probeert een sensatie teweeg te brengen. Zijn werk moet op een bepaalde manier frictie geven. Het liefst met zo weinig mogelijk materiaal en middelen. Zo probeerde hij zich steeds verder te ontdoen van materiaal en techniek zoals in Sniper Alley (2001). In dit werk wordt door een keten van kleine geluidsspeakers het geluid van een geweerschot verplaatst, waardoor het lijkt alsof er een kogel langs je oren zoeft.
Het Kunstfort kiest ervoor veelbelovende beginnende kunstenaars te combineren met kunstenaars van naam en zo contacten te stimuleren. Met onze artists in residencies gaan we internationale contacten aan. Wij stimuleren kunstenaars en geven hen opdrachten om werk voor het Kunstfort te maken, in het bijzonder in de buitenruimte. Onze unieke locatie met zijn vele verschillende binnen- en buitenruimten, die elk een eigen specifieke sfeer hebben, geven kunstenaars aanknopingspunten en inspiratiebronnen om nieuwe kunstwerken te creëren en zo een belangrijke stap te nemen in hun oeuvre.
Het Kunstfort is geïnitieerd en gerealiseerd door een onafhankelijke stichting, die het fort sinds de voltooiing van de restauratie bestuurt en exploiteert. De stichting heeft een curator in dienst die wordt bijgestaan door een kunstcommissie. Het Kunstfort wil stimulerend en inspirerend zijn en synergie bevorderen. Deze kernwaarden worden gerealiseerd door te werken met jonge en gevestigde kunstenaars. De kunstenaars worden samengebracht in een programma dat verbanden legt op artistiek en persoonlijk vlak.
Kunstfort bij Vijfhuizen is goed bereikbaar gelegen in het hart van de Randstad, tussen Haarlem en Hoofddorp aan de rand van de Haarlemmermeer. Het fortterrein omvat een tentoonstellingsgebied met expositieruimtes, ateliers, atelierwoningen en een restaurant.
 
Tentoonstellingsagenda:
 
Hele jaar Sluipweg
Hans van Houwelingen, Kunstwerk in ontwikkeling
 
Vanaf 10 februari The Speed of Light
Paul Baartmans, Lichtkunstwerk op het dak over de gehele breedte van het fort.
 
24 maart - 6 mei SOUND van de Haarlemmermeer, (opening zaterdag 24 maart om 16.00 uur)
Saskia Janssen, SOLO
(tentoonstelling i.s.m. de gemeente Haarlemmermeer)


13 april - 6 mei HET LICHT (opening 14 april)
Paul Baartmans, installaties in het hoofdgebouw (Solo)

 
Te zien: Beelden in de buitenruimte:
-       Tom Claassen: Mannen in het gras
-       Hans van Houwelingen: Sluipweg (waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen)
-       Simon De Groot: Koningskinderen
-       Serge Verheugen: Lovegun
Kunstfort bij Vijfhuizen, centrum voor actuele kunst. Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, 023-5589013. Vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, entree vrij. Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl.
 
Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)
Voor meer informatie en foto's neem contact op met: 023-5640426 (Marcel van Kerkvoorde)
 
‘Enlightenment’ (een lichtinstallatie uit 2004) is een witte, halftransparante iglo waarin de toeschouwer wordt ondergedompeld in een enorme hoeveelheid helder licht. Dit licht omspoelt deze iglo in een wisselend ritme en met wisselende intensiteit. Een groot aantal lampen is op de halve bol met een doorsnede van 4 meter en hoogte van bijna 2 meter gemonteerd, met de reflector naar binnen gericht. Omdat er niets is dat van dit lichtbad afleidt zullen toeschouwers zich - liggend in deze ruimte in een staat van volkomen rust kunnen laten brengen.
Deze lichtinstallatie deelt met ‘The Speed of Light’ de eigenschap, dat er op minimalistische wijze een grote hoeveelheid licht wordt aangeboden. Zij complementeren elkaar daarbij in locatie, schaal en afmetingen. ‘Enlightenment’ is één keer eerder geëxposeerd bij Nieuwe Vide, Haarlem in 2005
 
‘Ripple’ (werktitel) is een videoinstallatie die in de Romantische traditie verwijst naar de “donkere kant van het licht”. Kalende boomkruinen, omgeploegde klei, door de wind gegeseld riet en turbulenties in de atmosfeer verwijzen als klassieke metaforen naar melancholie en kommer.
Zoals Casper David Friedrich de monnik aan het strand een enorme zwaarte meegeeft, of John Millais zijn Ophélia ondanks het noodlots- thema juist een zekere lichtheid, wil Baartmans in deze videoinstallatie de drukkende zwaarte van het beton van dit 19e- eeuwse fort, letterlijk boven het geprojecteerde beeld koppelen aan de transparantie en vluchtigheid van deze beelden.
De video (5 à 6 min) heeft in ritme, klank en kleur een associatief, slepend karakter, en zal -gebeamd op de bodem van de ingang naar het onderaardse waterbassin door de extreme akoestiek die deze waterkelder biedt een nadrukkelijke soundtrack krijgen.
‘Wachten’ (werktitel) is een installatie waarbij Baartmans t.a.v. de uitvoering enig voorbehoud maakt.
Hij wil de ledigheid van de dienstdoende wacht op zijn uitkijkpost boven op het fort voelbaar maken. Turend over de polder waarin dagenlang niets gebeurt moet de verveling ongetwijfeld verpletterend zijn geweest en deze hem bijkans hallucinaties hebben bezorgd.
De toeschouwer die de plaats van de wacht inneemt ziet zichzelf gereflecteerd in een halfdoorschijnende spiegel die zachtjes in de wind op en neer schommelt. Deze spiegel is gemonteerd voor een kijkspleet welke zicht biedt op het omringende landschap. Zo ziet men zijn ogen trillend boven de horizon en hoort daarbij een hypnotiserend ‘achteruit’ sprekende stem, die hem wijst op de volstrekte nutteloosheid van zijn verblijf aldaar.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).