ravage on Mon, 9 Apr 2007 08:47:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Advocate Marcel T: Onderzoek lekken dagboek


Advocate Marcel T: Onderzoek lekken dagboek

De advocate van Mark T. heeft eind vorige week het openbaar ministerie gevraagd
om een onderzoek in te stellen naar het lekken van het manuscript van haar
cliënt die vastzit op verdenking van de moord op de Nijmeegse activist Louis
Seveke. Volgens Bénédict Ficq is er "sprake van verdenking van schending van
het ambtsgeheim."

Aangezien het strafdossier slechts in handen is van de rechter, de verdediging
en het openbaar ministerie, vermoedt Ficq dat het lek in kringen van de politie
gezocht moet worden. "Op basis van reacties ga er vooralsnog vanuit dat er niet
strategisch gelekt wordt door het OM. Dus zal het lek bij de politie zitten."

Over het motief om het dagboek te lekken wenst zij geen uitsluitsel te geven,
"dat zou speculeren zijn." De informatie uit het dagboek die is gelekt, is
volgens Ficq tot op heden "uiterst beperkt." De advocate zegt over aanwijzingen
te beschikken dat er delen van het dagboek in omloop zijn bij de pers, dan wel
ingezien zijn door journalisten.

Om te voorkomen dat het dagboek, dat mogelijkerwijs in z'n geheel in handen van
de pers terecht is gekomen, voorafgaande het proces deels of integraal wordt
gepubliceerd, heeft Ficq de media per brief aangeschreven en gewaarschuwd: 'Dit
dagboek is een manuscript in de vorm van een geschreven autobiografie, waarin
vele intieme details over het persoonlijk leven van cliënt worden opgetekend.
Het hele leven van cliënt wordt hierin door hem in kaart gebracht en ook de
drijfveren om te kiezen voor het plegen van strafbare feiten worden hierin
uiteengezet.'

Niels Dekker van het Algemeen Dagblad, één van de journalisten die de
afgelopen tijd op basis van bronnen bij politie en justitie informatie uit het
dagboek heeft gepubliceerd, denkt dat de reden van het lek veroorzaakt is door
instanties binnen het OM die ervoor gekozen hebben om zo weinig mogelijk
informatie over de arrestatie van Marcel T. naar buiten te brengen.

"Men heeft binnen de organisatie een buitengewone prestatie bereikt en is daar
uitgelaten over, met de aanhouding van Martcel T. is er een doorbraak bereikt.
Ze wilden het aanvankelijk van de daken schreeuwen. Volgens mij is er
vervolgens een spanningsveld ontstaan tussen het personeel op de werkvloer, die
de prestatie heeft geleverd, en hogerhand die een procedure volgt waarbij er
eigenlijk niets naar buiten mag worden gebracht. Dan ga je lekken", aldus
Dekker.

http://www.ravagedigitaal.org/2007/deel1/art5/dagboek.php


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).