Bas van Heur on Fri, 13 Apr 2007 01:24:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] (UvA): Amsterdamlezing 24 april: De Creatieve stad, met hoeveel letters schrijf je dat?De creatieve stad wordt bepaald door technologie, talent en tolerantie.
Dat is de visie van Richard Florida die in "The Rise of the Creative
Class" de succesfactoren van steden analyseert. Amsterdam wordt in die
studie vaak hoopvol genoemd. In deze lezing bekijken we dat van binnenuit.
De techniek, wat kan het? En talent en tolerantie, hoe staan die er in
Amsterdam voor? Florida is een pleitbezorger voor een individuele aanpak.
In "Bowling Alone" maakt Robert Putnam een tegenovergestelde analyse: de
televisie heeft maatschappelijke fragmentatie gebracht die moet worden
hersteld voordat steden succes kunnen boeken. Hoe kunnen deze twee visies
worden verenigd met de sterktes van Amsterdam tot een zinvol actieplan
voor de creatieve stad?
klopt niet helemaal. Florida is niet een pleitbezorger voor een individuele aanpak en Putnam maakt geen tegenovergestelde analyse. Florida ontwikkelt namelijk een pleidooi voor een ruimtelijke concentratie van 'creativelingen' in steden, omdat volgens hem hierdoor intensieve interactie, kennisontwikkelingen en innovatie ontstaat. De overlap met Putnam ontstaat in dat moment waar beiden argumenteren, dat 'social capital' de oplossing is voor de sociale problemen (veroorzaakt door televisie of niet) en de (economische) ontwikkeling van steden.

Beiden argumenteren met andere woorden dus dat sociale interactie in het dagelijkse leven een betere samenleving produceert. Het probleem is hier niet zozeer individualisme vs. maatschappelijke samenhang, maar een meritocratische opvatting van het sociale, waar de illusie hooggehouden wordt, dat sociale interactie structurele problemen kan oplossen.
Helaas kan ik niet bij de lezing van Arnold Smeulders aanwezig zijn, maar ik ben vooral benieuwd naar zijn conceptualisering van sociale interactie /sociaal kapitaal. Zolang hij nl. een gelijksoortige verarmde opvatting omarmt als Florida en Putnam, zal Amsterdam zich ook niet tot een werkelijke creative stad ontwikkelen.


_basDe volwassenheid van de techniek met de kleine deugden van Primo Levi
biedt houvast. Uiteindelijk is het antwoord op de vraag "Creatieve stad,
met hoeveel letters schrijf je dat?" slechts 1 letter.


Amsterdam lezingen 2006-2007

24 april 2007	Arnold Smeulders	Die creatieve stad, met hoeveel letters
schrijf je dat?
22 mei 2007	Job Cohen		Topstad Amsterdam


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).