Patrice Riemens on Fri, 13 Apr 2007 11:31:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (UvA): Amsterdamlezing 24 april: De Creatieve stad, met hoeveel letters schrijf je dat?Lezing Arnold Smeulders

De creatieve stad, met hoeveel letters schrijf je dat?Datum:	dinsdag 24 april 2007
Tijd: 	20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Plaats:	Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411
Toegangsprijs:	de lezing is gratis te bezoeken
	Reserveren: www.uva.nl/adamreeks
	congres@uva.nl
	Telefoon: 020-525 4791


Arnold Smeulders is hoogleraar Multimediale informatieanalyse en hoofd van
het Intelligente Systemen Lab Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam.
Met zijn onderzoeksgroep maakt hij onder andere videozoekmachines. Hij is
ook wetenschappelijk directeur van MultimediaN, een groot
samenwerkingsproject van bedrijven en instellingen naar de automatische
ontsluiting van digitale foto?s, digitaal geluid en tekst. Verder is hij
mede-initiatiefnemer van het Amsterdamse instituut voor creatieve content
en technologie.

De creatieve stad, met hoeveel letters schrijf je dat?

De creatieve stad wordt bepaald door technologie, talent en tolerantie.
Dat is de visie van Richard Florida die in "The Rise of the Creative
Class" de succesfactoren van steden analyseert. Amsterdam wordt in die
studie vaak hoopvol genoemd. In deze lezing bekijken we dat van binnenuit.
De techniek, wat kan het? En talent en tolerantie, hoe staan die er in
Amsterdam voor? Florida is een pleitbezorger voor een individuele aanpak.
In "Bowling Alone" maakt Robert Putnam een tegenovergestelde analyse: de
televisie heeft maatschappelijke fragmentatie gebracht die moet worden
hersteld voordat steden succes kunnen boeken. Hoe kunnen deze twee visies
worden verenigd met de sterktes van Amsterdam tot een zinvol actieplan
voor de creatieve stad?
De volwassenheid van de techniek met de kleine deugden van Primo Levi
biedt houvast. Uiteindelijk is het antwoord op de vraag "Creatieve stad,
met hoeveel letters schrijf je dat?" slechts 1 letter.


Amsterdam lezingen 2006-2007

24 april 2007	Arnold Smeulders	Die creatieve stad, met hoeveel letters
schrijf je dat?
22 mei 2007	Job Cohen		Topstad Amsterdam

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).