H . vDriel on Tue, 17 Apr 2007 12:16:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-view 2007-01: themanummer "Bemiddelde seks"


http://comcom.uvt.nl/e-view/

Beste,

Ooit heeft u aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden
van nieuwe uitgaven van e-view, het electronische tijdschrift
voor theater, film, televisie en digitale media.

e-view 2007, nr. 1

Themanummer "Bemiddelde seks"

Media maken allang geen deel meer uit van onze omgeving. Ze zijn onze omgeving zelf
geworden. Denk aan de mp3-speler, de gsm, de computer en - iets terug in tijd - film en
televisie. Mediatisering kent dan ook twee kanten. Allereerst be-middel-en media in
letterlijke zin tussen wat zich afspeelt enerzijds en wij die daarvan op afstand getuige
zijn anderzijds. Tegelijkertijd spelen diezelfde media een belangrijke rol bij de wijze hoe
wij dit ervaren.

Dit themanummer handelt over mediatisering in verband met seksualiteit. Zowel de
seks zelf als onze ervaring in verband met seks is gemediatiseerd. Een aantal aspecten
van dit verschijnsel behandelen we hier.

Allereerst aandacht voor bemiddelde seks in letterlijke zin: erotische poëzie van de
hand van de Zuid-Afrikaanse wetenschapster Carina van der Walt.

Na een kort historisch overzicht van de aandacht voor seksualiteit in jeugdboeken tot
de jaren zeventig van de vorige eeuw gaat Helma van Lierop - Debrauwer in op recente
ontwikkelingen in verband met seks in de jeugdliteratuur.

Gerlinda Heywegen bespreekt de dualiteit van seks in verband met film. Enerzijds zijn
we als kijker gefascineerd; anderzijds voelen wij ons met zijn allen in die donkere zaal
behoorlijk ongemakkelijk.

Ook Anke Coumans heeft aandacht voor de kijker. Ze gaat in op de wijze waarop een
beeld de blik kan vangen, het waarnemingsproces kan verlengen, het referentiekader
kan mobiliseren en clichés in beweging kan brengen. De eigen rol van de kijker is
hierbij evident.

Geno Spoormans schetst een ontwikkeling waarin pornografie steeds meer wordt
verbeeld en uiteindelijk een status van beschaafd heeft bereikt in de winkelketen van
Christine le Duc.

Dit themanummer eindigen we met een bijdrage van Marieke Hagemans die drie
mannen en twee vrouwen interviewt over hun ervaringen met pornografie.

http://comcom.uvt.nl/e-view/
Namens de redactie van e-view,
Hans van Driel
-----------------
wilt u worden verwijderd van de mailinglist,
stuurt u dan een reply met als tekst 'verwijderen'.




______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).