Corline van Es on Thu, 7 Jun 2007 11:39:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Herinnering vrijdag deadline feedback 13e ronde digitale pioniers


Beste mensen,

Tot en met aanstaande vrijdag kunnen projecten die willen indienen bij Digitale Pioniers feedback krijgen op hun aanvraag.
Het thema van de dertiende ronde is Samenwerken. Daarnaast kan op de categorieën internationaal en mobiliteit worden ingezonden. De ronde sluit op 22 juni 2007. Wie een aanvraag instuurt voor 9 juni kan gerichte feedback krijgen. Hieronder een korte omschrijving van het thema en de overige categorieen.

Samenwerken
Internet is niet alleen de aangewezen plek om informatie te vinden, maar ook een plek om samen te werken. Met de opkomst van web 2.0 wordt het gebruikers steeds makkelijker gemaakt ook daadwerkelijk iets te ondernemen met andere gebruikers. Waar communities eerst voornamelijk dienden om elkaar te ontmoeten op het internet en te praten met elkaar, ontstaan er nu initiatieven waarbij via een website actie kan worden ondernomen. Een goed voorbeeld hiervan is de Club van 100, waar gebruikers door middel van een profiel hulp kunnen vragen en aanbieden. Niet alleen op individueel vlak kan worden samengewerkt met anderen, ook kleine maatschappelijke organisaties zouden hun krachten kunnen bundelen om efficiënter te kunnen werken. De ontwikkeling van software kan ook bijdragen aan samenwerking op afstand, zoals bijvoorbeeld binnen het hoger onderwijs door SURFgroepen. Naast software dat ontwikkeld wordt om samenwerking via internet mogelijk te maken is het internet ook de aangewezen plek om samen aan software te werken.

Internationaal
Onder deze categorie is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen dat ten doel heeft een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.
Met de keuze voor dit thema willen we het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen vergroten.

Mobiliteit
Mensen zijn mobiele communicatieknooppunten geworden. Enkele jaren terug ging het om het altijd bereikbaar zijn, tegenwoordig betekent het dat je daarnaast kan participeren en bijvoorbeeld informatie kan uitwisselen via YouTube of Bliin. Toch gaat het gebruik vaak niet verder dan het ontvangen van het laatste nieuws, file-informatie de uitgaanskalender of het versturen van een foto of mailtje. De mogelijkheden zijn oneindig en worden nog te weinig ingezet in het maatschappelijke veld. Wij zijn op zoek naar projecten die op een verrassende en innovatieve wijze lieten zien wat er allemaal mogelijk is met Mobiliteit binnen het publieke domein op internet.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Digitale Pioniers:
www.digitalepioniers.nl. Onder het kopje Aanvraag vind je een uitgebreide toelichting op de thema's en het aanvraagformulier.

Voor vragen kun je terecht bij Corline van Es, cvanes@kennisland.nl, Bellen kan natuurlijk ook: 020 5756720.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).