Michiel Schwarz on Mon, 11 Jun 2007 14:32:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nuclear Reactions - vier ontmoetingen


Nuclear Reactions
Vier ontmoetingen in de zijlijn van John Adams en Peter Sellars opera Dr.
Atomic. Over het atoomtijdperk, de nucleaire dreiging, onze collectieve
angsten en hoop voor de toekomst. Meer dan zestig jaar na de geboorte van
het nucleaire tijdperk ? het onderwerp van Doctor Atomic, de opera van
John Adams en Peter Sellars¬ ? gaat het gesprek vandaag al lang niet meer
over nucleaire explosies en de kracht van het atoom. Nu worden onze
collectieve angsten gevoed door wereldwijd terrorisme en fundamentalisme. 
Maar eigenlijk is er nooit een einde gekomen aan het atoomtijdperk; het is
vooral buiten ons blikveld komen te liggen.  En nucleaire dromen en
nachtmerries zijn weer actueel, nu we een soort nucleaire renaissance
meemaken in de verspreiding van kernwapens en kernenergie. Nuclear
Reactions vraagt wat dit ons vertelt over de staat van de wereld, onze
toekomst en over onszelf. In ontmoetingen met schrijvers, filmmakers,
denkers en politieke commentatoren wordt stilgestaan bij deze nieuwe
nucleaire werkelijkheid, onze angsten en hoop voor de toekomst. In vier
avonden van ?Doctor Atomic? naar ?Hope in the Dark?. Deze programmaserie
is ontwikkeld door Michiel Schwarz.

Maandag 11 juni, 20.30 uur
Doctor Atomic Revisited
Een gesprek met John Adams en Peter Sellars over de opera Doctor Atomic en
over het engagement van de kunstenaar, onder leiding van Elmer
Schönberger. Het Doelenkwartet speelt deze avond twee werken van John
Adams.
Voertaal: Engels
Een samenwerking met het John Adams Institute. Plaats: Muziengebouw aan ?t IJ

Donderdag 14 juni, 20.30 uur
Wonders Are Many.
Film en discussie met regisseur Jon Else.
Deze buitengewone filmdocumentaire van Jon Else verbindt het verhaal van
het creëren van de opera Doctor Atomic met het creëren van de atoombom,
ruim 60 jaar eerder. In het documenteren van creatief werk, zowel
artistiek als wetenschappelijk, trekt Wonders Are Many parallellen tussen
wetenschap en kunst, waarheid en schoonheid, en slaagt erin verwondering
te vinden in het hart van de duisternis.
Gesprek: Raymond van den Boogaard interviewt regisseur Jon Else.
Voertaal: Engels. Plaats: Bioscoop Het Ketelhuis.

Vrijdag 15 juni, 20.30 uur
Hoop in bange dagen
Een gesprek over onze collectieve angsten en onze hoop voor de toekomst.
Zeker na 11 september wordt  ons wereldbeeld gedomineerd niet voor  de
angst voor nucleaire vernietiging, zoals ten tijde van de koude oorlog,
maar angst voor op straat,  terrorisme en fundamentalisme. Andrée van Es
gaat in gesprek  over angst, hoop en de kracht van cultuur als bronnen
voor een betere wereld met schrijfster, juriste en worldconnector Naema
Tahir en Ralf Bodelier, auteur van o.a. Tegen de angst: Optimisme als
opdracht voor de 21ste eeuw. Het gesprek wordt voorafgegaan door een
gesproken column van Pieter Hilhorst.
Voertaal: Nederlands. Plaats: Westergasfabriek Openbare Verlichting
(Holland Festivalcafe)

Maandag 18 juni, 20.30 uur
Nuclear Renaissance ? The New Atomic Politics
Een debat over de opkomst van een nieuw tijdperk van nucleaire
proliferatie. Over het hernieuwde enthousiasme voor kernwapens en
atoomcentrales, van Iran tot  Korea, van de Verenigde Staten en Europa tot
India en Pakistan. Wie beheerst de toekomst?
Rebecca Johnson van het Acronym Instituut uit London spreekt over de
kansen voor nucleaire ontwapening. Raymond van den Boogaard gaat
vervolgens in gesprek met haar, de Indiase journalist en
kernwapendeskundige  Praful Bidwai en Sico van der Meer van Instituut
Clingendael.
Voertaal: Engels. Plaats: Westergasfabriek Openbare Verlichting (Holland
Festivalcafe).
www.hollandfestival.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).