Gridforum.nl Nieuwsbrief on Tue, 12 Jun 2007 11:15:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Gridforum Nieuwsbrief juni 2007


L.S.

Hieronder treft u de tekstversie aan van het juni 2007 nummer van de "Gridforum Nederland Nieuwsbrief".

Tevens brengen wij graag onder uw aandacht dat deze nieuwsbrief van en voor ù is. Heeft u vacatures in uw organisatie die met grid computing of supercomputing te maken hebben?

Meld het ons via mailto:redactie@gridforum.nl ! Wij reserveren er graag een plaatsje voor in onze "jobcorner".

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Gridforum Nederland - redactie Nieuwsbrief

Leslie Versweyveld
Ad Emmen

--
---------------------------------------------------<<
 Gridforum Nederland Nieuwsbrief Nummer  juni 2007

Voor een html-versie van de Nieuwsbrief, inclusief zoekfunctie en archief van oude exemplaren, ga naar: http://genias.biz/vmp/articles/contentsnieuwsbrief200706.html
---------------------------------------------------<<

-------------------------------------
Activiteiten
-------------------------------------

25 juni 2007 - Bedrijvendag

De jaarlijkse bedrijvendag van het Gridforum Nederland vindt plaats in het IBM-kantoor in Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 765. Het programma duurt van 10 tot 17 uur. De Vereniging wist voor deze bedrijvendag enkele uitstekende sprekers te engageren. Rob Meijer, TNO/UvA, zal het hebben over de IJkdijk. De IJkdijk is een initatief om een tachtigtal dijken, voorzien van sensoren en actuatoren zodanig over te belasten dat ze bezwijken. Op basis van wat hiermee geleerd wordt kan men grootschalige ICT sensor en actuator netwerken bouwen die letterlijk de dijk steviger maken zonder een gram extra klei. Arie Kaizer van Philips geeft een presentatie over de industriële toepassingen van het grid, toegespitst op wat er bij Philips met het grid gebeurt. Erick van Heck, EUR, zal uitwijden over Smart Business Networks, met name hoe bedrijven en hun klanten actieve en integrale participanten aan het worden zijn in slimme bedrijfsnetwerken. Tot slot komt Dirk Out van Unilever in zijn lezing iets meer vertellen over de specifieke problemen die bestaan op het gebied van ontsluiting en hergebruik van informatie en data binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van de voedingsmiddelenindustrie. Tevens zullen ook Martin Smits (UvT), Peter Michielse (NCF), Henk Simons (Getronics-Pinkroccade), en Michiel Perdeck (LogicaCMG) aan het woord komen. Meer achtergrondinformatie over de sprekers en hun onderwerpen vindt u op onze Gridforum.nl website.
+++ http://www.gridforum.nl/bedrijvendag


25 juni 2007 - Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland

Tegelijk met de bedrijvendag vindt op 25 juni om 10.00h de Algemene Ledenvergadering plaats in Amsterdam. Binnenkort ontvangen de leden een uitnodiging met de bijbehorende stukken. Nog geen lid en wilt u toch de ledenvergadering meemaken? Wordt dan nu lid.
+++ http://www.gridforum.nl/


17 september 2007 - Lancering van BIG-GRID

Het BIG-GRID project, dat voor circa 28 miljoen euro een van Europa's grootste Grids in de lucht gaat brengen, gaat op 17 september officieel van start. Noteert u alvast die datum. Plaats is het Science Park Amsterdam.
+++ http://www.scienceparkamsterdam.nl/


22-29 september 2007 - Speciale CineGrid sessie tijdens het Cross Media PICNIC'07 event in Amsterdam

CineGrid organiseert een speciale CineGrid sessie op PICNIC'07. CineGrid Amsterdam, onderdeel van een werldwijd initiatief, bouwt een grid om grote filmbestanden te kunnen bewerken. PICNIC is een Cross Media event dat in september in Amsterdam plaatsvindt. Monique van Dusseldorp uit het GridForum bestuur is programma directeur van dit event. Bijdragen in het CineGrid track komen onder meer van Laurin Herr en Tom DeFanti. SURFnet, SARA, de Universiteit van Amsterdam en de Waag zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de CineGrid node voor Europa in Amsterdam.
+++ http://www.picnicnetwork.org/listpublish.php?q_mm=cinegrid


-------------------------------------
OGF nieuws
-------------------------------------

Open Grid Forum sponsort het Next Generation Data Center Event

Het Open Grid Forum is medesponsor van het Next Generation Data Center (NGDC) Event dat gehouden wordt tussen 6 en 9 augustus 2007 in San Francisco. NGDC brengt opkomende IT-infrastructuur technologieën voor het voetlicht en heeft als doel IT-architecten te tonen hoe ze hun datacentrum kunnen transformeren in een virtuele en dynamische unit. OGF-organisatieleden die deelnemen aan de tentoonstelling in het Grid Pavillion hebben recht op een volledig turnkey pakket ter waarde van 6000 dollar. OGF leden krijgen 20% korting op eender welke NGDC conferentie-pas. Registreren kan via http://www.ngdcexpo.com met gebruik van de promotiecode: H0103.
+++ http://www.ogf.org


-------------------------------------
Cursussen en evenementen
-------------------------------------

>>14 juni 2007 - Elevator Pitch Science Park Amsterdam Nieuwe Ideeën Prijsvraag 2007 onder leiding van Jort Kelder


De presentatie van de vijf genomineerden voor de Science Park Amsterdam Nieuwe Ideeën Prijsvraag 2007 op vindt plaats om 15.00 uur in de Turingzaal, Kruislaan 413, Science Park Amsterdam. Met deze prijsvraag is een oproep gedaan om nieuwe toepassingen te bedenken, gebaseerd op de kennis die uit wetenschappelijk onderzoek - dat op het Science Park is uitgevoerd - is voortgekomen. Deze prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Walter Hoogland Fonds, de UvA Holding B.V. en Next Stage, netwerk voor innovatieve ondernemers. Tijdens een elevator pitch zullen de genomineerden in een minuut uitleggen waarom hun idee tot uitvoering gebracht zou moeten worden. De jury bepaalt na de elevator pitch wie de winnaar is van de Science Park Amsterdam Nieuwe Ideeën Prijsvraag 2007. De eerste 100 aanwezigen in de zaal kunnen stemmen welk idee de Publieksprijs zal ontvangen.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20070608-12-13-39.html


14 juni 2007 - SURFcert Kennismiddag

Het thema van de SURFcert Kennismiddag is 'SURFids', de vernieuwde dienst IDS (Intrusion Detection System) van SURFnet. SURFids biedt op SURFnet aangesloten instellingen inzicht in het type kwaadaardig verkeer dat zich op het lokale netwerk voordoet. Met het doel om in een vroegtijdig stadium worm-uitbraken, hackpogingen en ander kwaadaardig verkeer te detecteren. De kennismiddag gaat in op de basiswerking van de dienst en op de manier waarop deze dienst kan worden ingezet. In detail zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: Wat voor soort (automatische) rapportages kan de dienst genereren? Hoe werkt multiple VLAN support? Hoe werkt Google Maps in SURFids? Hoe werkt de sandbox analyse? Hoe hebben instellingen deze dienst geïncorporeerd in hun lokale netwerk? Vervolgens worden toekomstige features van SURFids getoond, zoals Layer-2 detectie (ARP spoofing/poisoning) en Argos. Als laatste laat SURFnet zien op welke manier er momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe dienst, die gebaseerd is op Honeyclient technologie. Meer informatie over het programma en het online inschrijfformulier vindt u op http://www.surfnet.nl/info/bijeenkomsten/bijeenkomst_con
+++ http://www.surfnet.nl/info/diensten/beveiliging/ids.jsp


25-30 juni 2007 - Gezamenlijke EGEE en SEE-GRID Zomer School over Grid Applicatie Support in Budapest, Hongarije

Deze cursus, georganiseerd door de Hongaarse Wetenschappelijke Academie, biedt een introductie over gedistribueerde computing en grid technologieën voor academici en bedrijfsmensen. Vooral tools en technologieën die ontwikkeld werden in de EGEE en SEE-GRID projecten worden voorgesteld. Eindgebruikers worden ingewijd in het toepassen van EGEE middleware en aanverwante software services om gedistribueerde toepassingen te definiëren en te beheren over inter-organisationele IT infrastructuren heen. De cursusisten leren grid systemen te gebruiken zonder de voor hen irrelevante onderliggende technische details. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun eigen toepassingen op de EGEE en SEE-GRID infrastructuur te laten draaien.
+++ http://www.egee.hu/grid07


10-14 september 2007 - Internationale GridKa School in Karlsruhe, Duitsland

De GridKa School, nu reeds in haar vijfde jaar, is een computercursus die thema's behandelt die te maken hebben met wetenschappelijk grid computing. Iedereen die betrokken is bij grid computing, van beginners tot beheerders, kan eraan deelnemen. De cursus staat open voor wetenschappers in verschillende disciplines en leden van de verschillende nationale en internationale grid projecten. Thema's worden gekozen uit het rijke aanbod aan EGEE en D-Grid initiatieven, naast andere projecten. Onder meer zal Thilo Kielmann van de Vrije Universiteit en Gridforum Nederland doceren over "Grid Application Development with SAGA". Als organisatoren treden GridKa en het Instituut voor Wetenschapplijk Computing aan het Onderzoekscentrum in Karlsruhe op.
+++ http://iwrwww1.fzk.de/gks07/


15-19 oktober 2007 - 21ste Open Grid Forum in Seattle, Washington

OGF21 gaat door op zijn élan na de twee vorige geslaagde events in 2007 en zal inhoud van hoge kwaliteit aanbieden en een productieve werkomgeving om grid adoptie in het onderzoeks- en bedrijfsleven te bevorderen. Tijdens OGF21 zal de gridgemeenschap op wereldschaal verzamelen blazen om grid standaarden te ontwikkelen, praktische grid toepassingen te demonstreren, uitdagingen voor nieuwe applicaties en infrastructuur ontplooiing te bespreken, en case studies en oplossingen voor het bedrijfsleven, eScience en industrie voor te stellen.
+++ http://www.ogf.org/OGF21/events_ogf21.php


-------------------------------------
Ledennieuws
-------------------------------------

>>NWO-Spinozapremie - 'Nederlandse Nobelprijs' - uitgereikt aan vier Nederlandse toponderzoekers


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft op 4 juni 2007 de vier onderzoekers bekendgemaakt die de NWO-Spinozapremie 2007 ontvangen. De premie is de grootste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Elke onderzoeker krijgt anderhalf miljoen euro, te besteden aan onderzoek naar keuze. De wetenschappers ontvangen de prestigieuze prijs voor hun voortreffelijk, baanbrekend en inspirerend onderzoek. Een van de winnaars is prof. dr. L.P. (Leo) Kouwenhoven, Hoogleraar Quantum Transport aan de Technische Universiteit Delft. Professor Kouwenhoven ontvangt de NWO-Spinozapremie 2007 voor zijn doorbraken op het gebied van quantumtransport in halfgeleidermaterialen. Zijn baanbrekende werk aan zogeheten spinqubits is van groot belang voor het gebruik van quantuminformatie, bijvoorbeeld in een fundamenteel nieuw soort computer.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20070608-13-35-15.html


Extreem groot bestand over lichtpad VS-Rusland

Wetenschappers uit de Verenigde Staten - National Center for Data Mining van de University of Illinois in Chicago - en Rusland - Geophysical Center van de Space Research Institute, Russian Academy of Sciences in Moskou - hebben een nieuwe methode voor het distribueren van extreem grote wetenschappelijke data gedemonstreerd. Zij hebben 1,4 TeraBytes (TB) aan data in ongeveer 4,5 uur over een 1 G/bits lichtpad tussen Chicago en Moskou succesvol verstuurd. Dit evenement is de grootste datatransfer ooit tussen deze twee landen. Het was onderdeel van het Teraflow Network initiatief van GLORIAD - Global Ring Network for Advaced Applications Development. Dit is een high speed ring rond de aarde voor dataverkeer om samenwerking op wetenschappelijk gebied te bevorderen. De deelnemende landen zijn China, Korea, Rusland, Canada, Verenigde Staten, Nederland, Scandinavië en Finland. Voor Nederland tekende Kees Neggers, directeur van SURFnet, destijds de overeenkomst.
+++ http://www.gloriad.org/gloriad/news/pr-us-russia.html


Hoe kosten besparen met grid computing?

Tijdens de recente OGF/EGEE User Forum Conferentie in Manchester, ging Pawel Plaszczak, voorzitter van GridwiseTech, nader in op de strategieën om de processing capaciteit uit te breiden om kosten te besparen, met inbegrip van het aanhaken bij externe bronnen. De sessie "Hoe kunnen bedrijf en industrie profijt halen uit het gebruik van het EGEE Grid?" vond plaats op de vierde dag van het OGF event dat meer dan 900 eindgebruikers, grid experten en bedrijfsvertegenwoordigers lokte. Pawel Plaszczak toonde de voordelen van het integreren van een interne jobbeheer omgeving met externe, on-demand resources. De presentatie steunde op een real case studie waarin een wereldwijde fabrikant van elektronica gelinkt was met de EGEE Grid infrastructuur. Naast onafhankelijke consulting services, bood Gridwise Tech ook een software oplossing die toeliet om taken van bedrijfsbronnen naar de grid middleware van EGEE te delegeren.
+++ http://www.gridwisetech.com


SURFnet daagt wetenschappers uit met lichtpaden en 100.000 euro

Op 21 juni zullen SURFnet en NWO bekendmaken wie de hoofdprijzen hebben gewonnen van de lichtpadenwedstrijd. Deze wedstrijd is uitgeschreven in het kader van het stimuleringsprogramma Enlighten your Research. De wedstrijd, waarin veertien onderzoeksgroepen zijn vertegenwoordigd, is een spannende strijd tussen onder andere (bio-)medici, gedragswetenschappers, astronomen, klimaatonderzoekers en (bio-)informatici. Vijf onderzoeksgroepen kunnen ieder een lichtpad en 20.000 euro winnen.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20070608-13-49-55.html


DAS-1, DAS-2, DAS-3 - tien jaar Grid computing wetenschap

Grootschalige productie grids zijn moeilijk op te zetten en te onderhouden. Daarom is het laatste wat men zou willen doen experimenteren met de grid middleware en grid configuratie. Maar als je dat niet doet, kun je ook nooit leren hoe je makkelijker te onderhouden en meer bruikbare grids kunt ontwikkelen. Om deze patstelling te doorbreken dient men over een volledig afzonderlijk breedschalig grid te beschikken, louter voor experimenten in computerwetenschappen. Toen het DAS-1 systeem tien jaar geleden werd opgezet, was het precies voor dat soort doeleinden: een breedschalig gedistribueerd grid-achtig systeem voor computerwetenschappen - hoewel de term grid toen nog uitgevonden moest worden. Op 1 juni jongstleden, werd alweer de derde generatie DAS-3 ingehuldigd in Delft. Inmiddels is men ook in Frankrijk bezig met het ontwikkelen van een eigen computerwetenschappelijk grid instrument: GRID5000. GRID5000 en DAS-3 zullen gelinkt worden en er zijn tevens plannen om ook het NAREGI grid in Japan met deze twee systemen te verbinden.
+++ http://www.hoise.com/primeur/07/articles/weekly/AE-PR-07-07-10.html


Grid beter beveiligd met privacy-enhancing overlay networks

Op een door de ISOC georganiseerde bijeenkomst begin juni in Amsterdam, gaf Matthijs Koot, UvA, een overzicht van onderzoeksplannen om het Grid, met name het EGEE Grid, te verbeteren wat betreft veiligheid. In het Grid project VL-E, bijvoorbeeld, waarin een Virtueel Laboratorium bovenop het Grid wordt ontwikkeld, is gegevensbeveiliging belangrijk. Zo wil Unilever niet dat berdijfsgevoelige gegevens over het standaard Grid worden gestuurd. Het Academisch Medisch Centrum wil de privacy van medische gegevens gegarandeerd zien. Met de huidige beveiligingstechnieken in standaard eScience Grids is dit niet mogelijk. Matthijs Koot gaat onderzoeken of "overlay networks" kunnen helpen bij het vergroten van de privacy en veiligheid van Grids. Overlay netwerken zijn netwerken die bovenop een toepassing worden gebouwd. Voorbeelden zijn Skype, Second Life en natuurlijk Grids.
+++ http://www.science.uva.nl/research/sne/


Amsterdamse onderzoekers laten 'thuiscomputer' supersnel rekenen

Volgens enkele redacteurs van EduSite zijn onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam erin geslaagd grootschalige astronomische berekeningen uit te voeren met een gewone thuiscomputer. Ze programmeerden de processor van de grafische kaart zo dat de computer twintig keer sneller rekende dan onder normale omstandigheden. Deze rekenkracht is vergelijkbaar met die van veel supercomputers die gebruikt worden in de astrofysica. De onderzoekers, die hun resultaten binnenkort publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift New Astronomy, hebben hoge verwachtingen van hun ontdekking. Grafische processoren worden namelijk steeds sneller, wat weer snellere berekeningen mogelijk maakt. Verschillende andere wetenschappers hebben al belangstelling getoond voor het pionierswerk van het onderzoeksteam. Maar Marina den Hartog, communicatiemedewerker bij SARA, dat Neerlands nieuwste supercomputer HUYGENS huisvest, is voorzichtig en is van mening dat om allerlei wetenschappelijke berekeningen met hoge snelheid te kunnen verwerken, de supercomputer van SARA nodig blijft.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20070608-12-24-54.html


StarPlane netwerk testen tussen DAS-3 hosts met succes uitgevoerd

Het eerste licht in het StarPlane netwerk werd met succes verzonden tussen de UvA-VU, UvA-Leiden en VU-Leiden links. Recent werden enkele netwerk testen uitgevoerd tussen de DAS-3 hosts. StarPlane is een door het NWO gesubsidieerd project met belangrijke bijdragen van SURFnet en NORTEL. Het doel is om een deel van de fotonische netwerkinfrastructuur van het Nederlandse Nationale Onderzoeks- en Opleidingsnetwerk SURFnet6 te gebruiken voor grid toepassingen om aldus de prestaties van specifieke e-Science toepassingen te verhogen. StarPlane zal gebruik maken van de fysische infrastructuur van SURFnet6 en de supercomputer DAS-3. Hybride optische netwerken zoals SURFnet6 stellen netwerkgebruikers in staat om de netwerk resources op te delen en meerdere overlay netwerken te creëren, elk met een verschillende logische topologie. Het vernieuwende in dit project is dat het deze flexibiliteit rechtstreeks aan de toepassingen verleent door ze de logische topologie in real time te laten kiezen.
+++ http://rembrandt0.uva.netherlight.nl/rtpl/das3/


---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.



______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).