Eric Kluitenberg on Thu, 21 Jun 2007 21:55:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cool Media Hot Talk Show: Brutal Realities: Kunst, Subjectiviteit en 'Het Nieuws', De Balie, woensdag 27 juni, 20.30 uur


A A N K O N D I G I N G
(English version below)


COOL MEDIA HOT TALK SHOW D.I.Y. talk show on art & media http://www.coolmediahottalk.net

Woemsdag 27 Juni, 20.30

THEMA: Brutal Realities.
Kunst, Subjectiviteit en ‘Het Nieuws’

SPREKERS: Nanette Hoogslag over OOG en Florian Schneider over DICTIONARY OF WAR
VRAGEN: vraag het zelf nu en tijdens de show via:
http://www.coolmediahottalk.net


Video stream en interface voor online deelname:
http://www.coolmediahottalk.net/livepage.jsp
Locatie: De Balie - Centre for Culture and Politics, Amsterdam
http://www.debalie.nl (breng je laptop en mobieltjes!)

EXTRA: muziek-performance door Nanko
http://www.laterax.com/nanko.htm


OVER HET THEMA:

Brutal Realities
Kunst, Subjectiviteit en ‘Het Nieuws’

“In het digitale tijdperk kun je informatie niet meer tegenhouden” - hoe vaak hebben we dit holle cliché niet al gehoord? Talloze malen, ongetwijfeld. Maar wat voor soorten informatie eigenlijk? Hoe kunnen we die informatie beoordelen? Hoe kunnen we een persoonlijke relatie ermee ontwikkelen?

'Het Nieuws' is één van die informatiestromen die in het tijdperk van digitale media steeds meer alomtegenwoordig lijkt te worden, onontkoombaar zelfs. Temidden van dit proces doet zich een curieuze twee-deling voor: het ('nieuws') wordt enerzijds getrivialiseerd, of het wordt een voortdurende afspiegeling van de niet aflatende misere die ons kennelijk omgeven: rampen, oorlog, hongersnood, onderdrukking, ecologische uitholling, familiedrama's en een algeheel gevoel van vervreemding. Hoe dan ook lijkt het steeds moeilijker om nog een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de trivia dan wel dagelijkse porties misère die ons worden voorgeschoteld.

Hoe verhouden de kunsten en kunstenaars zich tot deze alomtegenwoordigheid van het lijden in real-time? Kan kunst ons helpen om de afstand te ontwikkelen, de stilte, de tussenruimte die het mogelijk maakt om op 'Het Nieuws' te reflecteren? Kan het een uitweg wijzen uit de wereldwijde angstmachine? Kan het ons helpen de empathie voor het lijden van anderen te laten herleven?

En moet de maatschappelijke werkelijkheid sowieso niet worden onderscheiden van 'het nieuws'? Moeten we een andere relatie met die maatschappelijke werkelijkheid ontwikkelen? En hoe doe je zoiets?

Kan een project als OOG in dede web-editie van de Volkskrant (www.volkskrant.nl/oog), waar elke week een andere kunstenaar wordt uitgenodigd om op 'het nieuws' te reflecteren met een on-line kunstwerk, ons helpen om een (gezondere) subjectieve relatie met 'het nieuws' te ontwikkelen?

Kan een project als de Dictionary of War (http://dictionaryofwar.org) ons helpen om een andere kritische relatie met de maatschappelijke werkelijkheid te ontwikkelen? Hoe bereikt zo'n project een breder publiek zonder in dezelfde vallen te trappen van de massamediëring?

Of is het hele idee van subjectiviteit vis-a-vis 'het nieuws" niets ander dan een regressief en reactionair idee?


OVER DE SPREKERS:

Nanette Hoogslag (NL) is beeldend kunstenaar en illustrator en is de curator van het OOG project. Zij studeerde grafische vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en behaalde haar MA in illustratie aan het Royal College of Art in London in 1990. Zij woont en werkt in Amsterdam en geeft les aan diverse kunstopleidingen in Nederland, op het moment ondermeer bij de afdeling Illustratie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
OOG is een online platform waar kunstenaars in beeld en/of geluid reageren
op nieuws en actualiteiten. Elke week toont Oog een ander werk van een andere kunstenaar. In een bijbehorend archief is het werk daarna blijvend te zien.
Oog: http://extra.volkskrant.nl/oog
Ooglive: www.ooglive.com
illustrations: www.hoogslag.nlFlorian Schneider (DE) is een filmmaker, schrijver, en ontwikkelaar op het gebeid van nieuwe media, netwerk- en open source technologie. In zijn werk richt hij zich op het grensgebied van mainstream en onafhankelijke media, kunst en activisme, theorie en technologie. Naast documentaire films was en is hij betrokken bij tal van campagnes en culturele en politieke projecten, waaronder de recente Summit of Non-Aligned Initiatives in Berlijn en het mega-project Dictionary of War
DICTIONARY OF WAR, is een platform en samenwerkingsverband waarin 100 concepten worden ontwikkeld rond het thema van oorlog; uitgewerkt, bijeengebracht, geselecteerd en gepresenteerd door een keur van internationaal vermaarde wetenschappers, kunstenaars, theoretici en activisten. Het doel is om een serie kern-concepten te ontwikkelen die enerzijds een belangrijke rol spelen in huidige discussies over oorlog, of die tot op heden zijn veronachtzaamd, of die nog moeten worden gecreëerd.
Dictionary of War: http://dictionaryofwar.org
Summit of Non-Aligned Initiatives in Education and Culture:
http://summit.kein.org
Kein.org: http://www.kein.orgSTUUR UW VRAGEN & COMMENTAAR! STEM OP DE VOORSTELLEN VAN ANDEREN! NEEM DEEL AAN DE DISCUSSIE! hier & nu: http://www.coolmediahottalk.net

STEL DE MEEST GEWAARDEERDE VRAAG & WIN DE COOL MEDIA PRIJS!
(de winnaar wordt rechtstreeks bepaald door open stemmen op de website)

Tickets: 5 euro

Reserveren via telefoon: 020. 55 35 100
(gedurende openingstijden van de kassa)

Of via de Balie website:
http://www.debalie.nl/agenda

De Balie - Centrum voor Cultuur en Politiek,
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl


--------------------------------------

A N N O U N C E M E N T

COOL MEDIA HOT TALK SHOW
D.I.Y. talk show on art & media
http://www.coolmediahottalk.net/

features:

TOPIC: Brutal Realities. Art, Subjectivity and ‘The News’
SPEAKERS: Nanette Hoogslag about OOG and Florian Schneider about DICTIONARY OF WAR
QUESTIONS: ask-it-yourself now and during the show at:
http://www.coolmediahottalk.net/


Wednesday June 27, 20.30 CET
video stream and interface for online participation:
http://www.coolmediahottalk.net/livepage.jsp
location: De Balie - Centre for Culture and Politics, Amsterdam
http://www.debalie.nl (bring your laptops and mobiles!)

EXTRA: music performance of Nanko
http://www.laterax.com/nanko.htm


ABOUT THE TOPIC:

Brutal Realities
Art, Subjectivity and ‘The News’

“In the digital age you cannot stop information” - how many times did we hear this hollowed out cliché? Countless for sure. But exactly what kind of information? How to judge it? How to develop a personal relation to it?

‘The News’ is one of these information flows that in the era of digital media seems to become ever more pervasive, inescapable really. As it does so it seems to divide itself into a curious dichotomy: it (‘the news’) either becomes trivialised, or it reflects the perpetual miseries of the brutal realities that apparently surround us; disasters, war, famine, oppression, ecological devastation, family drama, and a general feeling of estrangement. In any case difficult to develop a personal relationship to it, be it trivia or conversely our daily portion of misery...

How does art and how do artists relate to this omnipresence of suffering in real-time? Can art help us to develop the distance, the silence, the space in-between that makes it possible to reflect ‘The News’? Can it point a way out of estrangement of the global anxiety machine? Can it rekindle our empathy for the pain of others?

And is social reality in any case coextensive with ‘the news’? Or should we rather develop and alternative relationship to social reality? And how then should this be done?

Can a project such as OOG in the web edition of the Dutch national daily newspaper De Volkskrant (www.volkskrant.nl/oog), where a different artist is invited every week to comment on the news in an on-line art work, help us to develop another (a more healthy?) subjective relationship to ‘the news’?

Can a project such as the Dictionary of War (http:// dictionaryofwar.org) help us to establish an alternative critical relationship to social reality? How can it reach a broader audience without falling into the same trap of mass-mediation?

Or is the very idea of subjectivity towards ‘the news’ nothing but a regressive and reactionary gesture?


ABOUT THE SPEAKERS:

Nanette Hoogslag (NL) is a visual artist and illustrator. She studied graphic design at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and did an MA in illustration at Royal College of Art in London in 1990. She established herself as an illustrator and designer in Amsterdam, working for design and editorial clients worldwide. She has been teaching illustration and design at various art colleges in The Netherlands, currently she teaches illustration and concept development at the Illustration Department at the school of Visual Arts, HKU in Utrecht.

In 2005 Nanette Hoogslag developed the idea for OOG ("eye" in Dutch), inviting artists to react to the news, their role, function and content, in an online environment, which became 'Oog' a weekly online page in one of the largest Dutch national newspapers the 'Volkskrant'. In 2006 the concept of Oog was presented in a live show 'Ooglive' in the Westergasfabriek and shown as part of Faith in Exposure in Montevideo 2007.
Oog: http://extra.volkskrant.nl/oog
Ooglive: www.ooglive.com
illustrations: www.hoogslag.nlFlorian Schneider (DE) is a filmmaker, writer, and developer in the fields of new media, networking and open source technologies. In his work he focuses on bordercrossings between mainstream and independent media, art and activism, theory and technology.


As a filmmaker he directed several award-winning documentaries and made theme-evenings for the german-french tv station "arte" on the topics of migration and new global movements. He is one of the initiators of the KEIN MENSCH IST ILLEGAL campaign at documentaX and subsequent projects. He founded, designed and supported countless online-projects, such as the European internet platform D-A-S-H and the online-network KEIN.ORG. He is the director of the new media festivals MAKEWORLD (2001), NEURO (2004) and one of the co-organizers of the upcoming FADAIAT2 event in Tarifa/Tangiers, in June 2005. His publications include contributions in Der Spiegel and other renowned magazines and newspapers. From 2001, he has published Makeworlds paper 1-4, a newspaper magazine for theory, art and activism. For incommunicado 05, a special issue will be published as well.
DICTIONARY OF WAR, a collaborative platform for creating 100 concepts on the issue of war, invented, arranged and presented by scientists, artists, theorists and activists. The aim is to create key concepts that either play a significant role in current discussions of war, have so far been neglected, or have yet to be created.
Dictionary of War: http://dictionaryofwar.org
Summit of Non-Aligned Initiatives in Education and Culture:
http://summit.kein.org
Kein.org: http://www.kein.orgSUBMIT YOUR QUESTIONS & COMMENTS! VOTE FOR THE PROPOSALS OF OTHERS! JOIN THE DISCUSSION! here & now: http://www.coolmediahottalk.net

SPECIAL: ASK THE BEST QUESTION & win the COOL MEDIA PRIZE!
the winner will be selected through direct and open voting

Tickets: 5 euro
Reservations by telephone: +31.20. 55 35 100 (during opening hours of the ticket office)
Or via the Balie website:
http://www.debalie.nl/agenda


De Balie - Centre for Culture and Politics,
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).