alfred on Fri, 22 Jun 2007 09:37:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: InFocus NMO TV Zondag 24 juni 12.00 uur Ned.2


21 juni 2007

Tweede Kamerlid Van Baalen zondag bij InFocus: regering moet verklaring
Amerika eisen

?Geheime detentiecentra onaanvaardbaar in War on Terror?

Deze maand publiceerde Amnesty International de namen van 39 personen:
door de CIA vastgezet op onbekende locaties, blootgesteld aan
ongeoorloofde verhoor- en martelpraktijken. De CIA meent dat de War on
Terror illegale gevangenkampen à la Guantanamo Bay rechtvaardigt. Ze komen
voor in Egypte, Marokko, Afghanistan, landen waarvan de regeringen het op
een akkoordje gooien met Amerika. Maar ook dichterbij laat de CIA het
vuile werk voor zich opknappen. Nog onlangs rapporteerde de Zwitser Dick
Marty voor de Europese Raad over de aanwezigheid van geheime
gevangenkampen in Europa, daar geïnstalleerd met toestemming van de NAVO.
De kwestie van de verborgen gevangenen staat in juli op de agenda van de
Tweede Kamer. VVD-woordvoerder Van Baalen wil de Nederlandse regering
oproepen een verklaring te eisen van Amerika. Komende zondag loopt Van
Baalen zich warm in InFocus.

Ook deze week in InFocus: politicus en mensenrechtenactivist Anwar Ibrahim
bezocht Nederland. Voor de camera van InFocus zendt de ex-vicepresident
van Maleisië zijn heldere boodschap de wereld in: Europa en Amerika,
respecteer de democratische ontwikkelingen elders in de wereld. Tevens in
deze aflevering: Al Nisa, belangenbehartiger voor Nederlandse
moslimvrouwen, wil vrouwen weerbaarder maken door korantraining. Hoogste
tijd voor een kennisjihad!

De NMO sluit haar uitzending af met een recitatie uit de heilige koran.

InFocus Achtergronden bij de actualiteit
Uitzending: zondag 24 juni 2007 van 12.00 tot 12.30 uur op Nederland 2
Herhaling: zaterdag 30 juni 2007 van 10.30 tot 11.00 uur op Nederland 2

Noot voor de redactie: Heeft u vragen? Bel of mail Rashied Alibux (NMO):
035 - 62 52 900,  info@nmo.nl of bezoek onze website www.nmo.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).