Titia Vuyk on Wed, 1 Oct 2008 12:42:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht 29 september 2008 - onder embargo tot 30 september 17:00 uur- Gezamenlijke aanpak ontwikkelen filmtalent


Persbericht
29 september 2008
 
Gezamenlijke aanpak ontwikkelen filmtalent
Fondsen en omroepen slaan de handen ineen: 32 films
 
Filmtalent krijgt betere kansen. Fondsen en omroepen hebben in nauwe
samenwerking voor het Deltaplan Talent afspraken gemaakt over een groter
productievolume, begeleiding en bemiddeling. Stapsgewijs kan nieuw talent
(na de eindexamenfilm) opbloeien en bewezen talent (na de debuutfilm)
doorgroeien. 
 
Het Stimuleringsfonds, CoBO-fonds, Filmfonds, NPS, VARA, VPRO en Binger
Filmlab hebben de bestaande filmprojecten nu in een kader verbonden en waar
nodig in frequentie opgevoerd. Het plan voorziet in de financiering van 32
fictiefilms per jaar, 19 korte films en 13 lange films:
§ 10 korte films (KORT!, 10 minuten)
§ 9  40-minuten films (One Night Stand)
§ 6 artistieke speelfilms
§ 6 Telefilms (speelfilms)
§ 1 Cinema Junior (speelfilm voor jeugd)
 
De frequentie van One Night Stand, Cinema Junior en De Oversteek wordt
opgevoerd naar ieder jaar. De Telescoopregeling blijft bestaan. Het
Filmfonds steunt jaarlijks minimaal negen artistieke films: naast de zes in
deze samenwerking, selecteert de artistiek intendant er gemiddeld drie per
jaar voor nieuw en bewezen talent. Vanaf 2009 zal Deltaplan Talent in
werking gaan. Niet als voorgeschreven route, maar een landschap met
verschillende stromen waarin makers, afhankelijk van talent, temperament en
voorkeur, zelf hun weg kunnen vinden. Overbodige barrières zijn opgeruimd en
regelingen op elkaar afgestemd. Bovenstaande is onder voorbehoud van
goedkeuring CoBO bestuur.
* In de toekomst volgen mogelijk andere omroepen
 
Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Meer informatie
 
In de flyer <http://www.stimuleringsfonds.nl/pdf/Deltaplan_Talent.pdf> leest
u meer over Deltaplan Talent.
Nederlands Fonds voor de Film: Jonathan Mees, 020-5707681
j.mees@filmfonds.nl
Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties:
Titia Vuyk, 020-6233901 titia.vuyk@stimuleringsfonds.nl
NPS Persvoorlichting: Helen Alabada, 035 -6772662 helen.albada@nps.nl

 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).