Ine Poppe on Thu, 2 Oct 2008 00:11:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: Reading groups w139 (oa. nog plek vrij bij natuurwetenschap & esthetiek)> Subject: Reading groups w139 (oa. nog plek vrij bij 
> natuurwetenschap & esthetiek)
>
> Lees | Denk | Discussieer
>
> Vanaf oktober organiseert W139 zes leesgroepen rondom verschillende 
> culturele en actuele thema's. In de groepen worden verschillende 
> teksten behandeld die de basis vormen voor discussie.
>
> Elke groep zal ongeveer 3 maanden duren (de groepen eindigen ergens 
> in december), en zal om de week samen komen in de ruimte van W139 
> in het centrum van Amsterdam.
>
> Speciaal voor de groep 'Ludology: What is a game?' zal er in de 
> Polar Room van W139 een arcade worden opgezet. In de arcade vind je 
> naast een historisch overzicht van consoles en games ook een aantal 
> onbekendere experimentele games. De arcade is publiekelijk 
> toegankelijk.
>
> ˆtop
> Introductie avond
>
> Op donderdag 25 september worden de thema's door de begeleiders 
> zelf gëintroduceerd aan de hand van een aantal fragmenten uit de 
> documentaire The Trap: What Happened To Our Dream Of Freedom.
> 'The Trap' op wikipedia.
> 'The Trap' op youtube (in verschillende delen).
> Ook zullen we de mini-documentaire The Rise and Fall of the 
> Television Journalist as Hero tonen (hier te zien op googlevideo). 
> Beide documentaires zijn gemaakt door Adam Curtis, onder andere ook 
> verantwoordelijk voor Century of the Self en The Power of 
> Nightmares. Lees hier een interview met Curtis.
>
> Een avond met film, drankjes en de mogelijkheid vragen te stellen. 
> Toegang is gratis, begin 20:00.
>
> ˆtop
> De thema's
> Heidegger's Sein und Zeit en zijn kritiek op techniek - Tiers Bakker:
>
> Door het lezen van een aantal kernpassages uit Sein und Zeit van 
> Martin Heidegger zal deze leesgroep proberen tot een beter begrip 
> van de vraagstellingen van Heidegger te komen. Over dit bijzondere 
> hoofdwerk van Heidegger bestaan vele misverstanden en daarom is het 
> van belang dichtbij de primaire tekst te blijven. Veel van deze 
> misverstanden over Heidegger komen namelijk niet voort uit zijn 
> werk maar uit de verkeerde moderne opvatting wat filosofie is. Voor 
> Heidegger is de zijnsvraag belangrijker dan het antwoord daarop. 
> Door permanent de vroege filosofie van Herakleitos tot Aristoteles 
> te bevragen heeft Heidegger de filosofie een enorme stap verder 
> geholpen en moderne filosofen als Derrida, Levinas en Lacan 
> diepgaand beinvloed.
> Aan de hand van een aantal beroemde passages over de angst en het 
> "men" zal een actuele Heidegger zich ontvouwen.
>
> Het boek dat zal worden gebruikt is:
> Zijn en tijd Martin Heidegger
> Vertaling: Mark Wildschut
> € 36,50
> 2000, Uitgeverij Sun
> ISBN: 9789061686750
>
> Tiers Bakker studeerde filosofie aan de UvA en is werkzaam bij de 
> Groene Amsterdammer. Als art director van het Tarabukininstituut 
> houdt hij zich bezig met stralingskunst. Van zijn hand is onlangs 
> het boek Liberticide verschenen bij Uitgeverij IJzer. Verder 
> combineert hij het hoofdredacteurschap van HTV de IJSBERG met het 
> doceren over Russische avant garde aan verschillende 
> kunstinstellingen.
>
> * Voor deze groep is een reader beschikbaar! *
>
> Start datum: woensdag 15 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)
>
> Rainer Werner Fassbinder en de Neuer Deutsche Film - Martijn Dijksma:
>
> Rainer Werner Fassbinder (Mei 31, 1945 – Juni 10, 1982) is, samen 
> met Werner Herzog en Wim Wenders, een van de hoofdrolspelers van de 
> Nieuwe Duitse Cinema. In zijn korte maar hectische leven heeft hij 
> 35 speelfilms voltooid, twee televisie-series (waaronder de 
> verfilming van A. Doblin's "Berlin Alexanderplatz") , drie korte 
> films en 24 theaterstukken geregiseerd.
> Naar aanleiding van het boek "Fassbinder Germany" door T. Elsaesser 
> zullen we ons door Fassbinder's ouvre en leven heen manouvreren en 
> een wereld vinden waarin schandaal en schoonheid elkaar ontmoeten 
> en waar het leven niets waard is als je het niet op 't spel zet.
> Naast het boek zullen we veel film kijken, waaronder "Angst essen 
> Seele auf", "Die Ehe der Maria Braun" en "In einem Jahr mit 13 
> Monden" en deze grondig bespreken.
> Afhankelijk van de groep is het mogelijk ons ook iets meer te 
> verdiepen in de nieuwe duitse cinema waarbij W. Herzog en W. 
> Wenders ook aanbod komen.
>
> Het boek dat zal worden gebruikt is:
> Fassbinders Germany, History Identity Subject
> T. Elsaesser
> € 10,50
> 1996, Amsterdam University Press
> ISBN: 90-5356-059-9
>
> Martijn Dijksma studeerde multi-media en sculptuur op de autonome 
> afdeling van de Hogeschool voor de Kunsten van Utrecht. Daarnaast 
> volgde hij diverse vakken op de universiteit van Utrecht, waaronder 
> Populaire cultuur, film&literatuur en filosofie.
> Zijn laatste werk was voor P/////akt; een korte televisie-serie van 
> 4 afleveringen genaamd MacGuffin's Favorite.
> Op dit moment is hij bezig met het script voor zijn eerste korte film.
>
> Start datum: maandag 20 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)
>
> Rudolf Steiner: Waarnemen en denken - Gijs Frieling:
>
> "Waarnemen en denken" is de Nederlandse vertaling van het eerste 
> boek dat Rudolf Steiner schreef. Het is de schets van een 
> kennistheorie die de wereldbeschouwing van Goethe als uitgangspunt 
> neemt. Hierin neemt hij onder andere stelling tegen Kant door aan 
> te tonen dat alle aspecten van de werkelijkheid inclusief het 
> denken in eerste instantie als een waarneming in ons bewustzijn 
> optreden. Vervolgens maakt hij aannemelijk dat er geen aanleiding 
> is om een grens te stellen aan het vermogen van het denken om de 
> werkelijkheid te doordringen. Het grote vertrouwen dat Steiner in 
> het denkvermogen stelt is een frisse douche na alle scepsis waarmee 
> dit meest menselijke kenvermogen in de afgelopen eeuw is benadert. 
> Alle latere inhouden van de Antroposofie: uitgebreide en precieze 
> beschrijvingen van de geestelijke oorsprong van mens en wereld, de 
> geestelijke wezens die daaraan deelhebben, de leer van karma en 
> reincarnatie, de gedachten over kunst en over sociale, politieke en 
> economische ordening etc. zijn gebaseerd op de kennistheorie in dit 
> eerste boek. De bedoeling van de leesgroep is om dit relatief korte 
> boekje grondig door te spitten, het gaat erom inzicht en ervaring 
> te krijgen in het zelfstandige wezen van het denken. Het boek is op 
> dit moment niet in Nederlandse vertaling verkrijgbaar, we werken 
> met een reader die tegen kostprijs verstrekt word.
>
> Rudolf Steiner (1861 - 1925) is grondlegger van de Antroposofie. De 
> antroposofie is een beweging die een nieuwe toegang tot de 
> geestelijk aspecten van de wereld voorstaat en in de praktijk 
> brengt. Daartoe behoren scholing (het bestuderen en overdenken van 
> inhouden), oefening (o.a. meditatie) en praktisch werk (o.a. de 
> vrije scholen, de biologisch dynamische landbouw, de 
> antroposofische geneeskunde, de sociale driegeleding)
>
> Gijs Frieling is kunstenaar, hij maakt muurschilderingen en 
> schilderijen, hij doceert, schrijft en publiceert over kunst en is 
> directeur van W139. Op dit moment is van hem "A mon seul desir" te 
> zien; een muurschildering die alle wanden van een van de grote 
> zalen van het Bonnefantenmuseum in Maastricht beslaat.
>
> * Voor deze groep is een reader beschikbaar! *
>
> Start datum: dinsdag 7 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)
>
> Natuurwetenschappen en Esthetiek - Jan Groenewold:
>
> Aan de hand van een aantal teksten worden verschillende 
> invalshoeken van de combinatie natuurwetenschap en esthetiek 
> belicht. Aan de orde komen onderwerpen als: In hoeverre is ethetiek 
> een drijfveer voor het bedrijven van natuurwetenschap? Heeft 
> natuurwetenschap op haar beurt invloed op onze schoonheidsbeleving, 
> en hoe pakt deze uit: Positief of negatief? Wat is de rol van 
> symmetrie? Een greep uit de teksten (vaak hoofdstukken uit boeken):
>
>   * Symmetry, Herman Weyl
>   * On Growth and Form, D'Arcy Thompson
>   * Godel, Escher, Bach, D. Hofstadter
>   * The Trouble with Physics, Smolin
>   * Soft Interfaces, P.G. de Gennes
>
> De teksten zullen worden uitgedeeld in de vorm van een reader.
>
> Jan Groenewold heeft theoretische natuurkunde gestudeerd aan de 
> UvA. Momenteel is hij in deeltijd werkzaam aan de Universiteit van 
> Utrecht als universitair docent fysische chemie. Tevens adviseert 
> hij de chemische, halhet bedrijfsleven op dit gebied.
>
> Jan heeft grote interesse in het raakvlak techiek, kunst en 
> natuurwetenschap. Dit uit zich bovenal in zijn werkzaamheden samen 
> met culinair vakman Eke Marien. Onder de noemer Cook&Chemist werken 
> ze aan moleculaire gastronomie; een benadering van de gastronomie 
> waar natuurwetenschap een belangrijke rol in speelt.
>
> * Voor deze groep is een reader beschikbaar! *
>
> Start datum: woensdag 8 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)
>
> Ludology: What is a game? - Micah Hrehovcsik:
>
> This reading will take a look at game studies (ludology). Think of 
> it as less of a reading but more of an interactive group 
> experience. As a group we will explore the concepts of games, play 
> and fun. Expect to have intense group activity around a game design 
> workshop, group video games reviews and finally critical literature 
> review sessions. The goal of this reading group is to take us 
> beyond that idea that games are childish and a waste of time, and 
> towards a look at what do games mean in the greater context of art, 
> media, design, technology, cognitive psychology, sociology and 
> anthropology. The only special requirements for participants of 
> this reading is the willingness to get their hands dirty by playing 
> games...
>
> Literatuurlijst:
>
>   * Caillois, Roger. Man, Play, and Games. Trans. Meyer Barash. 
> New York: University of Illinois P, 2001
>   * Gee, James Paul. What Video Games Have to Teach Us about 
> Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2004
>   * Koster, Raph, and Will Wright. Theory of Fun for Game Design. 
> New York: Paraglyph P, 2004
>   * Salen, Katie, and Eric Zimmerman, eds. The Game Design 
> Reader : A Rules of Play Anthology. New York: MIT P, 2005
>   * Salen, Katie, and Eric Zimmerman. Rules of Play : Game Design 
> Fundamentals. New York: MIT P, 2003
>   * Wolf, Mark J., and Bernard Perron, eds. The Video Game Theory 
> Reader. New York: Routledge, 2003
>
> Micah Hrehovcsik graduated with a MA from the first ever game 
> design and development course offered at the HKU's Art, Media and 
> Technology faculty. During the last two and half years of his 
> schooling he also worked for Overloaded mobile game studio as a 
> game designer. Upon graduating he was offered a position as a 
> teacher, researcher and game designer at the HKU's newly formed 
> game design and development research center, where he is currently 
> studying for his M.Phil degree.
>
> * Voor deze groep is een reader beschikbaar! *
>
> Start datum: maandag 13 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)
>
> Level up program: Duizend en 1 verdiepingen:
>
> Het level up program is opgezet als studiegroep welke ook het 
> studium generale van W139/reading moet verzorgen. Dit programma is 
> alleen toegankelijk op uitnodiging!
> In het Level up programma zal niet met een vaste begeleider gewerkt 
> worden, maar met specialisten die elk een onderdeel van het thema 
> komen toelichten.
>
> Het eerste onderwerp wat behandeld zal worden in Level up is Mille 
> Plateaux van Gilles Deleuze en Felix Guattari. Eind januari zullen 
> de deelnemers van het eerste Level up programma hun studium 
> generale geven. Binnekort meer details hierover op deze plek.
>
> Mocht je geintresseerd zijn om in de toekomst mee te doen aan het 
> Level up programma, stuur dan een mail naar: reading@w139.nl . De 
> volgende Level up zal gaan over de esthetische beoordeling van muziek.
> ˆtop
> Boeken en teksten
>
> Een aantal groepen werkt met boeken, de overige groepen werken met 
> readers. Per groep is dit aangegeven bij de omschrijvingen, zie 
> hiervoor De thema's. Boeken moeten door de deelnemers zelf worden 
> aangeschaft, ISBN nummers van de juiste vertalingen staan bij de 
> omschrijvingen vermeld.
> Als een groep niet van 1 boek uitgaat maar meer van bijvoorbeeld 
> een euvre, zal er een reader beschikbaar zijn voor die groep. Dit 
> is vermeld bij de omschrijving. Readers moeten apart worden 
> betaald. Bij inschrijving ontvang je hier meer informatie over. 
> Readers zijn niet verplicht, je kan bijvoorbeeld ook de boeken 
> kopen waar de teksten in de readers uitkomen.
> ˆtop
> Locatie
>
> Alle bijeenkomsten worden gehouden in de 'Polar room' in W139. W139 
> is een tentoonstellings- en productieruimte voor hedendaagse kunst 
> in Amsterdam. Lees meer over ze op hun website.
>
> Adres:
> Warmoesstraat 139
> 1012 JB Amsterdam
> tel: 020-6229434
> ˆtop
> Taal/Language
>
> Alle bijeenkomsten zullen in het nederlands gehouden worden, 
> behalve 'Ludology: What is a game?'. Deze groep zal in het engels 
> gehouden worden.
>
> All meetings will be held in Dutch, except 'Ludology: What is a 
> game?' - this group will be in english. The introduction evening 
> will be held (mostly) in Dutch.
>
> If you have any questions regarding this program, please contact 
> Manuel Klappe and Joris Lindhout at reading@w139.nl .
> ˆtop
> Kosten
>
> Per inschrijving betaal je € 50. Elke groep duurt ongeveer 3 
> maanden en komt om de week bijeen. Per inschrijving mag je zo veel 
> groepen volgen als je wilt.
> Dit bedrag moet je betalen bij je inschrijving. Na je inschrijving 
> ontvang je een mail met de betalings-details.
> Boeken en readers zitten niet bij de prijs inbegrepen. De kosten 
> hiervoor verschillen per groep. Zie hiervoor De thema's
>
> ˆtop
> Contact
>
> Voor verdere vragen:
> Manuel Klappe en Joris Lindhout
> reading@w139.nl
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).