Geert Lovink on Sun, 19 Oct 2008 10:39:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Danny Devos: BAM lanceert IJzeren Gordijn


BAM lanceert IJzeren Gordijn

Door Danny Devos

Ik had het genoegen de publicatie "Beeldend Vlaanderen - Een Gids met 
147 Organisaties Beeldende Kunst", uitgegeven door het Instituut voor 
Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst (BAM) in samenwerking met het 
kunsttijdschrift (h)ART, toegestuurd te krijgen.
In een oplage van maar liefst 12.000 exemplaren wordt deze gids gratis 
verspreid, niet alleen bij (h)ART nr. 42, maar ook bij alle 
organisaties en galeries die in de gids werden opgenomen en tijdens 
een aantal festivals en beurzen, zoals de Brussels Biënnale die op dit 
moment de deuren opent.

Bij het openslaan van het glimmende boekje viel er een slordig geknipt 
stukje papier op de grond, het bleek om een nota van 'BAM' te gaan:

"Zetduivel - Op p. 7 van de gids 'Beeldend Vlaanderen' staat op de 
landkaart in het oosten van België verkeerdelijk 'Oost-Duitsland'. Dit 
moet uiteraard 'Oost-België' zijn." (sic)

Alsof dat de enige misser van formaat is op de landkaart in kwestie....

Volgens 'BAM' bestaat België voor het kleinste stuk uit een kluwen van 
6 kleurige vlakjes genaamd provincies met 25 markante plaatsnamen als 
daar zijn: Zwalm, Otegem, Dendermonde, Asse, Kasterlee, Genk en zo 
meer. Het grootste stuk van België bestaat volgens 'BAM' uit een 
blauwgrijze zone, een gletsjer misschien?, met daarin 3 uitkijkposten: 
Hornu, Charleroi en Eupen. In dat stuk van België blijken er ook geen 
provincies te bestaan, enkel de vage landstreken 'Wallonië' en dus het 
onvolprezen 'Oost-Duitsland'.

Door dit af te doen als een foutje van de zetduivel probeert 'BAM' er 
wel heel goedkoop van af te komen. Men mag verwachten dat de 
betreffende landkaart is gemaakt door een uiteraard zorgvuldig gekozen 
vormgever, en dat die vervolgens zorgvuldig met gezwinde muisklik de 
kleurtjes heeft gekozen en met ratelend toetsenbord de namen van 
steden en streken nauwkeurig heeft ingetikt. 'Oost-Duitsland' intikken 
in plaats van 'Oost-België' noem ik evenwel geen tikfout meer, eerder 
een kemel van formaat. Overigens waarom spreken van 'Oost-België' als 
er hoegenaamd geen sprake is van een Noord-, West- of Zuid-België op 
de kaart?

De kaart is daarnaast ook een duidelijk staaltje van Vlaamse 
Superieure Minachting voor de Franstalige landgenoot. De zoveelste 
voorstelling van Vlaanderen als Tredmolen voor Actuele Kunst waar 
organisaties en de bewoners ervan elkaar binnen de eigen schutskring 
beginnen aan te vreten. In Vlaanderen, nochtans een landstreek met 
lange traditie terzake, zal elke varkenskweker beamen dat meer dan 13 
zwijnen in een stal elkaars oren gaan afbijten.

De zo geroemde -maar door de organisaties zelfs nog te licht bevonden- 
Inhaalbeweging voor de Beeldende Kunst heeft ervoor gezorgd dat de 
Omgeving voor Actuele Kunst is verworden tot een vadsige Breugeliaanse 
poel waarin alle soorten van medewerkers zich te goed doen aan 
gesubsidieerde laptops, gsm's en dienstreizen, zonder verpinken gaten 
groter dan de Grand Canyon in begrotingen en budgetten slaan, 
gesubsidieerde auto's in de prak rijden, en zich tijdens de welig 
tierende cultuur van debatten, studiedagen en sponsor-events met de 
daaraan gekoppelde lunches en diners, vet vreten aan de karkassen van 
kunstenaars die -ik hoef het niet te herhalen- bij de Grote 
Inhaalbeweging spijtig genoeg over het hoofd werden gezien.

Een ietwat zichzelf respecterende organisatie zou de betrokken 
vormgever op staande voet aan de deur zetten. Een zichzelf 
respecterende organisatie zou de folder gewoon opnieuw laten drukken. 
'BAM' krijgt voor zulke dingen toch zo'n slordige 600.000,00 € 
subsidies per jaar.

Toch ziet 'BAM' er geen graten in om een folder te verspreiden die op 
hoongelach onthaald zal worden en waarvoor misschien enkel 
kunstliefhebbers uit Leipzig en Dresden als curiosum interesse zullen 
hebben. Voor de rest is dit een voorbeeld van typische, beschamende 
Vlaamse onkunde. In de wandelgangen noemen we zulk volk 'losers'.

Félicien Rops, val aan uit het zuiden met een leger varkens en 
vertrappel de Vlaamse Kunstinstituten! Petit Maître Liègeois, ruk op 
uit het oosten en perverteer de geest van de Kunstbewindslieden! 
Ridder Charlier, kom met duizend Messieurs Delmotte en bevrijd de 
Vlaamse kunstgevangenen!

Aan de 5de Kolonne van Revolutionaire Kunstenaars die huist in Vlaamse 
krochten en holen: sluit aan!
Voor de ware Omgeving van Actuele Kunst!
Voor de overwinning!
Voor België!

Danny Devos
Kunstenaar,
Stakeholder in een Omgeving voor Actuele Kunst.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).