NAi Press on Wed, 22 Oct 2008 13:07:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht NAi - manifestatie 'Maak ons land'


Persbericht
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
Rotterdam, september 2008 
NAi roept iedereen op mee te doen 
?Maak ons land * Werkplaats voor de ruimtelijke inrichting?. Van 11
oktober 2008 tot en met 3 mei 2009 in en vanuit het NAi Rotterdam
Met de manifestatie ?Maak ons land? roept het Nederlands
Architectuurinstituut iedereen op ideeën aan te leveren over hoe
Nederland er in de toekomst uit moet zien. Vanaf 11 oktober 2008 is het
NAi ruim zes maanden een werkplaats voor de ruimtelijke inrichting. Denk
mee, kom naar het NAi, bezoek de website www.nai.nl/maakonslanden bepaal
hoe Nederland er uit moet zien: maak ons land jouw land. 
Kan de ruimtelijke inrichting van Nederland weer een bevlogen missie
zijn? Is in onze poldercultuur met langdurige en gecompliceerde
procedures daadkrachtig handelen nog mogelijk? Zien we ondanks
globalisering, het veranderende klimaat en het beslag dat dit alles op
de ruimte legt, nog kans ons land te maken zoals we dat zelf willen? Het
?gevoel? van onbehagen over de ruimtelijke inrichting van Nederland
lijkt groot. Mensen ergeren zich aan de nivellering van het landschap
met langs de snelwegen overal dezelfde anonieme, vaak leegstaande
bedrijventerreinen. Met in de stedelijke randgebieden een overdaad aan
megabioscopen, kinderparadijzen, skihellingen en klimmuren. En met een
landelijk gebied dat versnipperd raakt door vakantiedorpen, golfbanen en
stedelijke uitbreidingswijken. 
Noodzaak
Het NAi brengt met de manifestatie ?Maak ons land? de noodzaak van een
heldere alom gedeelde visie op de toekomstige ruimtelijke ordening onder
de aandacht. Het instituut roept de overheid, marktpartijen en
ontwerpers op om met creatieve oplossingen en daadkrachtige besluiten te
komen. En het roept de bevolking op om daarvoor heldere ideeën aan te
dragen. Aan het eind van de manifestatie maakt het NAi de balans op en
zal het instituut zich, afhankelijk van de aard van de voorstellen, met
zijn directe achterban hard maken voor de realisatie van de meest
innovatieve ideeën.
Werkplaats
Elke maand staat er in de Grote Zaal het NAi een specifiek thema
centraal: mobiliteit, wonen, werken, vrije tijd, groen en water. De zaal
wordt met een bibliotheek en verschillende werkplekken een werkplaats
waar architecten, kunstenaars, theatermakers en filmregisseurs, met
bijdragen van het publiek, een visie ontwikkelen op de ruimtelijke
inrichting van Nederland. Het debatspel ?The-Making-Of? en de dialoog
die de theatermakers aangaan met het publiek, zorgen ervoor dat
bezoekers geconfronteerd worden met dilemma?s waarvan de gevolgen
dagelijks voelbaar zijn in leef- en werkomgeving. Hun nieuwsgierigheid
wordt geprikkeld, ze worden uitgedaagd mee te doen. Zes maanden lang
worden de meest innovatieve voorstellen en ideeën van het publiek
opgenomen in de tentoonstelling en verwerkt in een theatrale
voorstelling.
Website
Ook via de website www.nai.nl/maakonsland worden bezoekers uitgenodigd
een bijdrage te leveren. Naast alle informatie over de manifestatie en
de ideeën van andere bezoekers worden ze uitgedaagd hun eigen voorstel
vorm te geven. Dit kan met behulp van een online ?spel? waarbij het idee
in de vorm van een motto of slagzin voorzien van tekst, beeld en video
gepubliceerd kan worden. Alle ideeën zijn online te bekijken.  
Partners
Aan de manifestatie werken mee Observatorium (ruimtelijk ontwerp
werkplaats), Bureau Venhuizen (debatspel The-Making-Of), 75B (grafisch
ontwerp), theatermakers Proluder, De glazen kin, Caspar Nieuwenhuis,
Fabian Holle, het Beeldcollectief Leopold Emmen, fotografen Dieuwertje
Komen en Carel van Hees en vele anderen.  
?Maak ons land? is financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van VROM, Woningcorporatie Ymere,
Bouwfonds MAB, de BankGiro Loterij en de ANWB. Het project wordt
inhoudelijk ondersteund door de volgende partners: BNA, BNSP, NIROV,
Atelier Rijksbouwmeester, Routeontwerp, Kasteel Groeneveld, Habiforum *.
en dit aantal groeit nog steeds.  
------------------------

Wilt u meer groen in uw straat? Droomt u over wonen op het water of
heeft u de oplossing voor het fileprobleem? Bepaal mee hoe Nederland
eruit moet zien en bezoek de website http://www.nai.nl/maakonsland of
kom naar het NAi.

Aanmelden nieuwsbrief: http://www.nai.nl/nieuwsbrief 

------------------------

DISCLAIMER NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT: De informatie verzonden met
dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. De
afzender is niet aansprakelijk in geval van onjuiste overbrenging van
het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan. 

DISCLAIMER NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE: The information
transmitted is intended only for the person or entity to whom or which
it is addressed. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly
prohibited. The sender accepts no liability for the proper transmission
of this communication nor for any delay in its receipt. 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).