NAi Press on Wed, 22 Oct 2008 13:07:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht NAi debatten in oktober over de nieuwe architectuurvisie


Persbericht
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
Rotterdam, 6 oktober 2008 
NAi in gesprek met ministers over architectuurvisie
In het kader van de manifestatie ?Maak ons land? gaat het Nederlands
Architectuurinstituut in de maand oktober met ministers de discussie aan

over de nieuwe architectuurvisie ?Een cultuur van ontwerpen?
 
Op 16, 21 en 27 oktober presenteren minister Ronald Plasterk van OCW,
minister Ella Vogelaar van WWI en minister Jacqueline Cramer van VROM de
speerpunten uit de nieuwste architectuurvisie.  De speerpunten worden
kritisch bekeken en de centrale vraag hierbij luidt: Hoe ambitieus is de
nieuwe architectuurvisie daadwerkelijk en hoe gaat de vakwereld hieraan
invulling geven? 
 
Tegenstelling
In de jongste architectuurvisie beschrijft het kabinet een merkwaardige
tegenstelling. Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en
stedenbouwers staan internationaal in hoog aanzien. Tegelijkertijd
groeit de onvrede over hoe Nederland er zelf uitziet. Zowel bij de
Nederlandse burger als bij professionals en politici leeft een breed
gedeeld gevoel dat Nederland verrommelt. De visie benoemt drie
speerpunten om dit tij te keren. Het eerste speerpunt gaat in op het
vroegtijdig betrekken van ontwerpers bij planontwikkeling. Het tweede
speerpunt vraagt aandacht voor onze omgeving vanuit stedenbouwkundig en
regionaal ontwerp. Tot slot gaat de visie in op de opgave van
herbestemming en herontwikkeling. 
 
In gesprek
Hoe kunnen de gestelde ambities worden gerealiseerd en verankerd? En
hoe kunnen burgers en private partijen ook zelf hun verantwoordelijkheid
nemen? Over onder andere deze vragen gaan politici en uitvoerders met
elkaar in gesprek. In ieder debat wordt een speerpunt tegen het licht
gehouden. Minister Plasterk (OCW), minister Vogelaar (WWI) en minister
Cramer (VROM) openen de avond met de presentatie van de
architectuurvisie, met een focus op een van de speerpunten. Bij de
debatten zijn onder anderen aanwezig Bernard Colenbrander (hoogleraar TU
Eindhoven), Adri Duivesteijn (wethouder van Almere), Mariet Schoenmakers
(directeur AM Concepts), Luuk Boelens (Urban Unlimited en hoogleraar
Universiteit Utrecht) en Ole Bouman (directeur NAi). 
 
Programma
Van 20.00 tot 22.00 uur in het Auditorium van het NAi, Museumpark 25 in
Rotterdam
Donderdag 16 oktober:Ontwerp voorop: structurele verankering in
rijksprojecten en -programma?s met minister Plasterk
van OCW
Dinsdag 21 oktober:  Herbestemming en herontwikkeling met minister
Vogelaar van WWI
Maandag 27 oktober:  Versterken stedenbouw en regionaal ontwerp met
minister Cramer van VROM
 
Reserveren: www.nai.nl/inschrijven 
 
Maak ons land
Met de manifestatie ?Maak ons land? roept het NAi iedereen op ideeën
aan te leveren over hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien. Vanaf
11 oktober 2008 is het NAi ruim zes maanden een werkplaats voor de
ruimtelijke inrichting. Van november tot en met april staat elke maand
een specifieke opgave centraal. De opgaven zijn mobiliteit, wonen,
werken, vrije tijd, groen en water. Meer informatie over ?Maak ons land?
staat op www.nai.nl/maakonsland. Wilt u op de hoogte blijven van alle
activiteiten die het NAi organiseert naar aanleiding van de
manifestatie, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail
te sturen naar nieuwsbrief@nai.nl.
------------------------

Wilt u meer groen in uw straat? Droomt u over wonen op het water of
heeft u de oplossing voor het fileprobleem? Bepaal mee hoe Nederland
eruit moet zien en bezoek de website http://www.nai.nl/maakonsland of
kom naar het NAi.

Aanmelden nieuwsbrief: http://www.nai.nl/nieuwsbrief 

------------------------

DISCLAIMER NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT: De informatie verzonden met
dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. De
afzender is niet aansprakelijk in geval van onjuiste overbrenging van
het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan. 

DISCLAIMER NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE: The information
transmitted is intended only for the person or entity to whom or which
it is addressed. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly
prohibited. The sender accepts no liability for the proper transmission
of this communication nor for any delay in its receipt. 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).