Jan Hiddink on Tue, 28 Oct 2008 17:51:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Melkweg Mediaroom - Keir Neuringer


Keir Neuringer - Registering our Exasperation

Rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen, met op 4 november de President's Night in de Melkweg, presenteert Melkweg Mediaroom een installatie die bij uitstek is verbonden aan de politiek onder de regering Bush: Registering Our Exasperation van de Amerikaanse kunstenaar Keir Neuringer.

Registering Our Exasperation is te zien van woendag 29 oktober tot en met woensdag 19 november. Onderstaand aanvullende informatie over het werk.

///

Heading towards the American presidential elections, with the President's Night on November 4 being presented at Melkweg, Melkweg Mediaroom is proudly presenting an installation connected to politics under the Bush administration: Registering our Exasperation by American artist Keir Neuringer.

The installation is presented from Wednesday, October 29 tot Wednesday, Novermber 19. Underneath there is additional information on the work.

///

Registering our exasperation staat voor een registratie van ergernis.

Het geluid van deze audiovisuele installatie is afkomstig van Democracy Now! (democracynow.org), een onafhankelijk radio programma dat vanuit New York wordt uitgezonden en dat een kritisch geluid laat horen over oorlog en vrede onder de regering Bush. Het programma geeft een stem aan opvattingen die in de mainstream van de Amerikaanse media maar zelden aan bod komen -opvattingen van activisten, kunstenaars, academici, onafhankelijke journalisten, politieke dissidenten en gewone burgers. De bezielde woorden van de presentatoren Amy Goodman en Juan Gonzalez, en die van hun gasten zijn voor Registering our exasperation echter weggelaten, waardoor we getuige zijn van niets anders dan hun ergernis en verbazing over de Amerikaanse politiek .

Naast deze geluidsfragmenten van "dingen die men niet kan horen", presenteert de installatie tekstfragmenten op video van "dingen die men niet kan zien". Dit loopt van dingen die men niet daadwerkelijk kan zien ('Liefde', 'Poëzie'); die men weigert te zien ('De Geneefse conventie' of de 'door de mens verzoorzaakte globale catastrofe') tot dingen die men niet langer kan zien ('De Balitijger' of 'vernietigde documenten'). De tekst van de installatie getuigt van Neuringer's voorliefde voor een spel met woorden en waarneming, maar laat tegelijk onmiskenbaar de verontrusting en angst zien over de sociale, politieke en milieutechnische uitwassen van onze cultuur.

///

Registering our Exasperation uses sound samples from Democracy Now! (democracynow.org), an independent radio program broadcast from a community media center in New York City. It provides access to voices rarely heard in the corporate media in the United States. All of the words spoken by hosts Amy Goodman and Juan Gonzalez and their guests-including impassioned social justice activists, political dissidents, independent journalists, and victims of torture (for example by American and Saudi agents)-have been removed, leaving only the sound of their exasperation.

Visualized in connection with this audio archive of 'things you cannot hear' is a seemingly unrelated text of 'things you cannot see'. The list is didactic and includes examples of things people actually cannot see, (such as 'Love' or 'Poetry'), refuse to see (such as 'The Geneva Conventions' or 'Human Instigated Global Catastrophe'), or can no longer see (such as the 'Bali Tiger' or 'Their Shredded Documents'). While the text-as-video manifests its author's love of literary and perceptual play, it is at the same time full of anxiety about the social, political, and especially environmental madness of our culture. This anxiety-or exasperation-exists both in the content of the work and its form.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).