Karen Lancel on Tue, 2 Jun 2009 12:43:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 11 juni 2009 Karen Lancel & Hermen Maat in De Waag Society Theatrum Anatomicum


TELE_TRUST

Karen Lancel & Hermen Maat - www.lancelmaat.nl

(For English version see below.)

In samenwerking met: V2_Instituut voor onstabiele media Rotterdam, De Balie Amsterdam en modevormgever AZIZ.

Uitnodiging: 11 juni 2009 in Theatrum Anatomicum, de Waag Society Amsterdam.
Programma aanvang: 20.30.
- Sprekers: Eric Kluitenberg (De Balie) en Karen Lancel & Hermen Maat.
- TELE_TRUST TEST_LAB: Performance.


TELE_TRUST
Hoe vertrouw je elkaar? Moet je elkaar daarvoor in de ogen kunnen zien? Of moet je elkaar kunnen aanraken? En hoe vertrouw je elkaar als networking bodies?

In TELE_TRUST onderzoeken de kunstenaars Lancel en Maat hoe we in ons veranderende sociale eco-systeem steeds grotere transparantie eisen, terwijl we ons kwetsbare lichaam steeds meer afschermen door communicatie-technologie. Voor TELE_TRUST ontwierpen Lancel en Maat een hybride speelzone voor een kwetsbaar proces, van balanceren tussen angst EN verlangen naar de ander. Op een poëtische en beeldende manier onderzoeken ze de emotionele en sociale spanning tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid; privacy en vertrouwen.

TELE_TRUST is een ontmoetingsplek.
TELE_TRUST vindt plaats op dynamische, stedelijke plekken. Hier nodigen Lancel en Maat het publiek uit in een netwerk van zes interactieve, lichaamsverhullende data-sluiers. De data-sluiers combineren beeldende elementen van lichaamsverhullende kleding uit oosterse en westerse tradities. Ze zijn zowel geïnspireerd op een monnikspij en een burqa, als op een ‘betrouwbaar’, krijtstrepen zakenkostuum.
De data-sluier is voor iedereen.
Wanneer je een data-sluier draagt wordt je lichaam een interface: de stof bestaat uit smart textile met ingeweven sensoren. Door aanraking hiervan vormen de zes data-sluiers een digitaal netwerk.
Kan ik je nu aanraken?
In TELE_TRUST ontmoet je elkaar in een intieme audio-visuele wereld, waarin je op afstand verhalen uitwisselt over schoonheid en vervreemding: Met wie ben je hier samen? Wie kijkt wie aan? Wie controleert wie? En met wiens lichaam?

Shows 2009 - 2010:
ElectroSmog / De Balie, Amsterdam; Eyebeam - New York; BANFF – Canada; RIXC – Riga, Media Lab Prado – Madrid. V2_Instituut voor instabiele media Rotterdam, Tschumipaviljoen- Groningen.

Met dank aan: Mondriaan Stichting Interregeling, AFK, de Balie – Amsterdam, AHK ARTI, V2_Instituut voor onstabiele media Rotterdam.

Adres:
De Waag Society Amsterdam, Nieuwmarkt 4 1012 CR Amsterdam - www.waag.org

Karen Lancel and Hermen Maat ontwerpen ‘ontmoetingsplekken’ - performances en installaties - voor de (semi) publieke ruimte. In deze ‘ontmoetingsplekken’ onderzoeken zij hedendaagse sociale systemen in een gemediatiseerde samenleving. Hun werk wordt internationaal getoond, onder andere in: Ars Electronica Linz, Austria // ZKM Karlsruhe, Germany // De Appel Amsterdam, NL // Transmediale Berlin, Germany // Eyebeam New York, USA // Stedelijk Museum Amsterdam, NL // Urban Screens 08, Melbourne (Aus) // ISEA 04 Finland // Biennale Villette Numerique, Paris (F) // Art Center Nabi Seoul, South-Korea // Smart Project Space Amsterdam // Second new media Art Exhibition at Millennium Art Museum Beijing, China.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELE_TRUST

Karen Lancel & Hermen Maat - www.lancelmaat.nl

In collaboration with: V2_Institute for unstable media Rotterdam, De Balie Amsterdam en fashion artist AZIZ.

11 juni 2009  in Theatrum Anatomicum, De Waag Society Amsterdam.
Program starts 20.30 hours.
- Speakers: Eric Kluitenberg (De Balie) en Karen Lancel & Hermen Maat.
- TELE_TRUST TEST_LAB: Performance.TELE_TRUST
How do we trust each other? Do we need to look each other in the eyes? Or do we need to touch each other? And how do we trust each other as digitally networking bodies?

In TELE_TRUST Lancel and Maat explore how in our changing social eco- system we increasingly demand transparency; while at the same time we increasingly cover our vulnerable bodies with personal communication- technology. For TELE_TRUST Lancel and Maat designed a hybrid play zone for a vulnerable process, of balancing between fear AND desire for the other. In a visual, poetic way they explore the emotional and social tension between visibility and invisibility; privacy and trust.

TELE_TRUST is a meeting place.
TELE_TRUST takes place in dynamic public spaces. Here Lancel and Maat invite the audience in six interactive, full body data-veils. The data- veils combine visual elements of full body covering wearables in eastern and western traditions. They are inspired by a monks’ habit and a burqa; as well as by a ‘trustworthy’ chalk stripe business suit.
The data-veil is for everybody.
When wearing a data-veil your body becomes an interface: flexible sensors are woven in the smart textile of each data-veil. When touching your own body, the six data-veils form a digital network.
Can I touch you now?
By touching your body in the data-veil you can meet others in the network. You meet in an intimate virtual experience, to exchange stories on horror and beauty: Am I here with you? Who is watching who? Who is controlling who? And in whose body?

Shows 2009 - 2010:
ElectroSmog / De Balie, Amsterdam; met Eyebeam - New York; Media Lab Prado – Madrid; BANFF – Canada; RIXC – Riga. Tschumipaviljoen- Groningen, V2_Instituut voor instabiele media Rotterdam.

With generous support of: Mondriaan Stichting Interregeling, AFK, De Balie – Amsterdam, AHK ARTI, V2_Institute for unstable media Rotterdam, De Waag Society Amsterdam.

Address:
De Waag Society Amsterdam, Nieuwmarkt 4 1012 CR Amsterdam - www.waag.org

Artists Karen Lancel and Hermen Maat create ‘meeting places’ in (semi) public spaces. In these ‘meeting places’ they research contemporary social systems in a mediated society. Their works are internationally shown, among others in: Ars Electronica Linz, Austria // ZKM Karlsruhe, Germany // De Appel Amsterdam, NL // Transmediale Berlin, Germany // Eyebeam New York, USA // Stedelijk Museum Amsterdam, NL // Urban Screens 08, Melbourne (Aus) // ISEA 04 Finland // Biennale Villette Numerique, Paris (F) // Art Center Nabi Seoul, South-Korea // Smart Project Space Amsterdam // Second new media Art Exhibition at Millennium Art Museum Beijing, China.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).