Lucas Evers on Tue, 9 Jun 2009 08:21:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TELE_TRUST_TEST_LAB - 11 juni, 2009, 20.30, Theatrum Anatomicum, Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam.a a n k o n d I g I n g  (english version below)

TELE_TRUST_TEST_LAB

Karen Lancel & Hermen Maat

Donderdag 11 juni, 2009, 20.30, Theatrum Anatomicum, Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam.

Donderdag 11 juni zullen Karen Lancel en Hermen Maat hun performance installatie TELE_TRUST presenteren in het Theatrum Anatomicum van Waag Society. Het publiek kan eraan deelnemen en tegelijk zal een van de TELE_TRUST data-veils zich ergens door Amsterdam bewegen en met de zaal in contact staan. De beide kunstenaars zullen uitgebreid testen en vertellen over de betekenis en werking van hun installatie en het geheel zal worden ingeleid door Eric Kluitenberg, schrijver van Delusive Spaces en werkzaam bij De Balie.

TELE_TRUST werd ontwikkeld in samenwerking met: V2_Instituut voor onstabiele media, Rotterdam, De Balie, Amsterdam en modevormgever AZIZ.

TELE_TRUST: Hoe vertrouwen we elkaar als networking bodies? Moet je elkaar daarvoor in de ogen kunnen zien? Of moet je elkaar kunnen aanraken?

Met de performance-installatie TELE_TRUST onderzoeken Lancel en Maat hoe we in ons veranderende sociale eco-systeem steeds grotere transparantie eisen, terwijl we ons kwetsbare lichaam steeds meer afschermen door communicatie-technologie. Voor TELE_TRUST ontwierpen Lancel en Maat een hybride speelzone voor een kwetsbaar proces, van balanceren tussen angst voor EN verlangen naar de ander. Op een poëtische en beeldende manier onderzoeken ze de emotionele en sociale spanning tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid; tussen privacy en vertrouwen.

TELE_TRUST is een ontmoetingsplek.

TELE_TRUST vindt plaats op dynamische, publieke plekken. Hier nodigen Lancel en Maat het publiek uit in een netwerk van zes interactieve, lichaamsverhullende ‘data-sluiers’. De data-sluiers combineren beeldende elementen van lichaamsverhullende kleding uit oosterse en westerse tradities. Ze zijn zowel geïnspireerd op een monnikspij en een burqa, als op een ‘betrouwbaar’, krijtstrepen zakenkostuum. De data-sluier kan door iedereen worden gedragen. Wanneer je een data- sluier draagt wordt je lichaam een interface: de stof bestaat uit smart textile met ingeweven sensoren. Door aanraking hiervan vormen de zes data-sluiers een digitaal netwerk.

- Kan ik je nu aanraken? In TELE_TRUST ontmoet je elkaar in een intieme audio-visuele wereld, waarin je op afstand verhalen uitwisselt over schoonheid en vervreemding: Met wie ben je hier samen? Wie kijkt wie aan? Wie controleert wie? En met wiens lichaam?

TELE_TRUST Shows 2009/2010: ElectroSmog / De Balie, Amsterdam; met Eyebeam, New York; Media Lab Prado, Madrid; BANFF, Canada; RIXC, Riga; Tschumipaviljoen, Groningen; V2_Instituut voor instabiele media, Rotterdam.

Met dank aan: Mondriaan Stichting – Interregeling; Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Balie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ARTI, V2_Instituut voor onstabiele media.

www.lancelmaat.nl - Karen Lancel and Hermen Maat ontwerpen ‘ontmoetingsplekken’ voor de (semi) publieke ruimte. Deze ‘ontmoetingsplekken’ zijn performances en installaties, die zij ontwerpen als verleidelijke, visuele omgevingen. Hier nodigen de kunstenaars het publiek uit om te experimenteren en spelen met door hun gedeconstrueerde sociale technologieën. Lancel en Maat onderzoeken hedendaagse sociale systemen in een gemediatiseerde samenleving. Hun werk wordt internationaal getoond, onder andere in: Ars Electronica, Linz (A); ZKM, Karlsruhe (D); De Appel, Amsterdam (NL); Transmediale, Berlin (D); Eyebeam, New York (US); Stedelijk Museum, Amsterdam (NL); Urban Screens 08, Melbourne (Aus); ISEA 04 (Fin); Biennale Villette Numerique, Paris (F); Art Center Nabi, Seoul (Kor); Smart Project Space, Amsterdam (NL); Millennium Art Museum, Beijing (CN).

voor meer informatie: www.waag.org / www.lancelmaat.nl* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


TELE_TRUST_TEST_LAB

Karen Lancel & Hermen Maat

Thursday June 11th, 2009, 20.30, Theatrum Anatomicum, Waag Society, Nieuwmarkt 4, Amsterdam

Thursday June 11th Karen Lancel and Hermen Maat will present their performance-installation TELE_TRUST at the Theatrum Anatomicum of Waag Society.The public will participate in the installation and at the same time a TELE_TRUST data-veil will roam the Amsterdam public space being in constant connection with the event at the Theatrum.Both the artists will extensively test and tell the meaning and function of TELE_TRUST. The evening will start with an introduction to the work by Eric Kluitenberg, author of Delusive Spaces and head of the media department of De Balie, Amsterdam.

TELE_TRUST is developed in collaboration with: V2_Institute for unstable media, Rotterdam, De Balie, Amsterdam en fashion artist AZIZ

TELE_TRUST: How do we trust each other as networking bodies? Do we need to look each other in the eyes? Or do we need to touch each other?

In TELE_TRUST Lancel and Maat explore how in our changing social eco- system we increasingly demand transparency; while at the same time we increasingly cover our vulnerable bodies with personal communication- technology. For TELE_TRUST Lancel and Maat designed a hybrid play zone for a vulnerable process, of balancing between fear AND desire for the other. In a visual, poetic way they explore the emotional and social tension between visibility and invisibility; privacy and trust.

TELE_TRUST is a meeting place.

TELE_TRUST takes place in dynamic public spaces. Here Lancel and Maat invite the audience in six interactive, full body data-veils. The data-veils combine visual elements of full body covering wearables in eastern and western traditions. They are inspired by a monks’ habit and a burqa; as well as by a ‘trustworthy’ chalk stripe business suit. Everyone can wear a data-veil. When wearing a data-veil your body becomes an interface: flexible sensors are woven in the smart textile of each data-veil. When touching your own body, the six data- veils form a digital network.

- Can I touch you now? By touching your body in the data-veil you can meet others in the network. You meet in an intimate virtual experience, to exchange stories on horror and beauty: Am I here with you? Who is watching who? Who is controlling who? And in whose body?

TELE_TRUST Shows 2009/2010: ElectroSmog / De Balie, Amsterdam; Eyebeam - New York; Media Lab Prado – Madrid; BANFF – Canada; RIXC – Riga;Tschumipaviljoen- Groningen, V2_Instituut voor instabiele media, Rotterdam.

With generous support of: Mondriaan Stichting Interregeling; Amsterdams Fonds voor de Kunst; De Balie; Amsterdams Hogeschool voor de Kunst; ARTI, V2_Institute for unstable media; Waag Society Amsterdam.

www.lancelmaat.nl - Karen Lancel and Hermen Maat create ‘meeting places’ in (semi) public spaces. These ‘meeting places’ are performances and installations, designed as seductive, visual environments. Here the artists invite their audience to experiment and play with their especially designed deconstructed social technologies.Lancel en Maat research contemporary social systems in a mediated society. Their works are internationally shown, among others at: Ars Electronica, Linz (A); ZKM, Karlsruhe (D); De Appel, Amsterdam (NL); Transmediale, Berlin (D); Eyebeam, New York (US); Stedelijk Museum, Amsterdam (NL); Urban Screens 08, Melbourne (Aus); ISEA 04 (Fin); Biennale Villette Numerique, Paris (F); Art Center Nabi, Seoul (Kor); Smart Project Space, Amsterdam (NL); Millennium Art Museum, Beijing (CN).

for more info: www.waag.org / www.lancelmaat.nl-
-
lucas evers

waag society II www.waag.org II nieuwmarkt 4 II 1012 cr amsterdam II netherlands II +31 20 5579898


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).