Menno Grootveld on Mon, 7 Sep 2009 14:12:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] na de schipholbrand uitspraak


Hoi allemaal,

Op het gevaar af een hoop ellende over me uitgestort te krijgen, moet het me toch even van het hart dat ik een beetje 'iebel' word van de toonzetting van de campagne rond Ahmed Issa, die is veroordeeld wegens brandstichting in het cellencomplex bij Schiphol, met elf doden tot gevolg. Volgens mij is het in dit soort zaken van het hoogste belang dat je de argumentatie zo zuiver mogelijk houdt, d.w.z. ontdoet van allerlei overbodige dramatiek en gewichtigdoenerij. Dat betekent onder meer dat je ontzettend voorzichtig moet zijn met het 'zielig maken' of tot heldendom verheffen van figuren als Ahmed Issa. Natuurlijk heeft die man het bijzonder moeilijk en is het een grof schandaal dat de Nederlandse regering hem de schuld in de schoenen probeert te schuiven van iets dat werd veroorzaakt door grove nalatigheid van de autoriteiten en een falend immigratiebeleid. Maar hij is niet zielig en hij is ook geen held. Hij is gewoon een tragisch slachtoffer van bijzonder treurige omstandigheden. Want waar gaat het hier nu eigenlijk om? Het gaat erom dat wij met z'n allen proberen de illusie hoog te houden dat je een hek om een land (of een continent) heen kunt zetten en iedereen die je daar niet binnen wilt hebben buiten de deur kunt houden. Dat dit volledig in strijd is met het in andere verbanden zo ongeveer heilig verklaarde beginsel van het vrije verkeer van goederen, diensten en MENSEN schijnt vrijwel niemand nog iets te kunnen schelen. Nee, wij claimen het exclusieve recht op de vruchten van onze welvaart (die wij immers aan "het bloed en zweet van onze voorouders" te danken hebben) en noemen iedereen die van buiten komt en daar een graantje van wil meepikken profiteurs en criminelen. In zo'n klimaat wordt het bestaan van detentiecentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere migranten als volkomen normaal gezien, terwijl het dat natuurlijk helemaal niet is. Als in zo'n gevangenis iemand om wat voor reden dan ook (of gewoon per ongeluk) zijn cel in de fik steekt, hoort het complex zodanig te zijn ingericht dat dit niet meteen tot gevolg heeft dat de hele zaak tot de grond toe afbrandt. Iedere actie met betrekking tot het migrantenbeleid zou naar mijn mening dus eerst de principiële onrechtvaardigheid van het sluiten van de grenzen op de korrel moeten nemen, vervolgens de onmenselijkheid van het opsluitingsregime en de onveiligheid van de detentiecentra aan de kaak moeten stellen, en pas in laatste instantie voor individuele uitgeprocedeerden moeten opkomen, en niet andersom. Anders dreig je de zaken onnodig troebel te maken en jezelf te verliezen in details, hoe schrijnend die ook mogen zijn.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).