Wim Nijenhuis on Mon, 21 Sep 2009 15:36:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] lezing Wim Nijenhuis in 38CCIn het licht van de techniek

lezing door Wim Nijenhuis

29 september  20.00 uur in 38CC

In het kader van de tentoonstelling 4Delft geeft Wim Nijenhuis, Delftenaar, architectuurtheoreticus en medewerker bij het lectoraat theorie in de kunst van ArtEZ Hogescholen een lezing bij de tentoonstelling Buiten de Muren van Coen de Jong en Ni Haifeng in 38CC aan de Hooikade 13 te Delft.

Onder de titel ‘In het licht van de techniek’ zal Nijenhuis spreken over de problematische status van de noties karakter, plaats en vorm in onze tijd. Zowel de Jong, als Haifeng vullen het ruimere kader van de exploratie van het karakter van Delft in door een spel te spelen met de notie van plaats. Beiden laten zien hoe Delft zijn uniekheid in de wereld moet delen met andere plaatsen.

Met name de filosoof Schopenhauer heeft de vraag naar het unieke karakter van de dingen op de agenda gezet voor de kunst. Dit vormt voor Nijenhuis de aanleiding om op filosofische wijze te oefenen met diens grondgedachte dat alle vormen die we kennen voortgekomen zijn uit tegenstrijdige krachten. Zo gezien blijkt wat we waarderen aan de binnenstad van Delft die zo rijkelijk bedeeld is met pittoreske plekken het resultaat te zijn van een heel typische historische kracht, nl een lange stagnatie in de ontwikkeling van de stad in de achttiende eeuw. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd de draad weer opgepakt met de stichting van de TU en de aanleg van de Gist en Spiritus, die echter geen van beiden toegang hebben kregen tot het bevroren domein van de binnenstad.

Schopenhauer stelde tevens dat we het karakter van een stad alleen maar kunnen kennen op de manier waarop het aan het licht komt. Hierop doorbordurend zal Nijenhuis in zijn lezing dieper ingaan op de evolutie die dit ‘licht’ heeft ondergaan.

Hij zal daarbij vooruitlopen op zijn nieuwe boek, The Riddle of the Real City, dat eind 2009 verschijnt bij Post Editions te Rotterdam. Door ontwikkelingen in de techniek zijn kijkapparaten zoals lenzen en verrekijkers uitgemond in de moderne video, waarvan de Jong bij zijn werk uitvoerig gebruik heeft gemaakt. Naast de strategieen van de twee kunstenaars wordt volgens Nijenhuis nog een andere uitdaging gesteld aan Delft, die het gemunt heeft op haar unieke vorm en haar fixatie op een onvervreemdbare geografische plek. Deze uitdaging komt van zoiets als de ‘onwaarschijnlijke geometrie’ van de video, die met een ‘secundair en technologisch licht’ de natuurlijke geometrie van de stad zoals we die meedragen in onze hoofden vervormt tot in het absurde.

Wat zijn daarvan de consequenties? Komen na eeuwen knechting door wetenschap, werkelijkheid en waarheid nu de fantasie en de intuitie centraal te staan in een leven dat niet meer in de gelegenheid is zijn voornaamste ervaringen op te doen in de stabiele omgeving van de geografische plek?
Wat gaat dat betekenen voor het ‘Karakter van Delft’?


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).