Ot van Daalen on Mon, 1 Mar 2010 10:53:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bits of Freedom start verkiezingscampagne voor digitale vrijheid


Persbericht: “Bits of Freedom start verkiezingscampagne voor digitale vrijheid”

https://www.bof.nl/2010/03/01/persbericht-bits-of-freedom-start-verkiezingscampagne-voor-digitale-vrijheid/

Amsterdam 1 maart 2010 – De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is vandaag een campagne gestart voor digitale vrijheid in de landelijke verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. In haar Manifest voor Digitale Vrijheid, met als titel “Nederland: een vrije en betrouwbare informatiesamenleving”, somt zij acht programmapunten op die iedere partij die vrijheid in de informatiesamenleving belangrijk vindt, zou moeten opnemen. Daarnaast roept zij Nederlanders via een campagnepagina op om een week lang zelf politieke partijen aan te schrijven.

De acht programmapunten van Bits of Freedom voor een vrije en betrouwbare informatiesamenleving zijn:

- niemand mag van internet worden afgesloten
- er moet een robuust beleid op het gebied van netwerkneutraliteit komen
- de overheid moet cultuur stimuleren zonder burgers te controleren
- privacy by design moet het uitgangspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten
- databanken moeten goed beveiligd worden
- bestaande grote informatiseringsprojecten, zoals het EPD en de OV- chipkaart, moeten worden heringericht - effectiviteit moet centraal staan bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme - rechtsbescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van systemen - bestaande surveillance-systemen moeten aan kritisch onderzoek worden onderworpen

Bits of Freedom: “Dit is een unieke kans om digitale vrijheid voor de komende jaren te beschermen. We hopen dat veel mensen meedoen met deze campagne, want alleen zo kunnen we zorgen dat politieke partijen ook luisteren.”

Manifest voor digitale vrijheid:
https://www.bof.nl/ons-werk/manifest-voor-digitale-vrijheid/
Campagnepagina digitale vrijheid:
https://www.bof.nl/2010/03/01/vraag-jouw-politieke-partij-digitale-vrijheid-te-beschermen/
Contact: Ot van Daalen, +31 (0)6 5438 6680


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).