Titia Vuyk on Mon, 14 Feb 2011 19:04:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wireless Stories 17 februari in Stadsschouwburg Amsterdam, 10.00 - 17.00 uur


Wireless Stories
New Media in Public Space

Conferentie in het kader van masterclass* Sandberg@Mediafonds 2011
donderdag 17 februari 2011, Stadsschouwburg Amsterdam

Toegang gratis, voertaal Engels, reserveren www.wirelessstories.nl 
Van flashmobs tot GPS Citygames, van urban screens tot digitale graffiti, 
en van rondleidingen via smart phones tot Augmented Reality

Enerzijds raakt de fysieke ruimte voller en voller met elektronische, vaak onzichtbare maar niet minder aanwezige communicatie- en observatienetwerken. We organiseren ons sociale leven met de mobiele telefoon, vinden onze bestemming met GPS, krijgen toegang tot het openbaar vervoer dankzij RFID, terwijl CCTV-camera’s ons gedrag observeren. Anderzijds wordt de digitale ruimte steeds ‘fysieker’. Applicaties als Foursquare, Facebook Places en Google Maps koppelen bijvoorbeeld sociale netwerken en databestanden aan geografische locaties. De fysieke wereld van de stad en de virtuele wereld van het internet lopen meer en meer in elkaar over. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de manier waarop we de openbare ruimtes ervaren, als voor de wijze waarop nieuws en verhalen worden uitgewisseld.
 
De conferentie Sandberg@Mediafonds 2011 gaat in op de mogelijkheden en gevolgen van deze ontwikkelingen voor mediamakers. Wat betekent de opkomst van locatieve en mobiele media voor de inhoud en vorm van wat we elkaar vertellen? Vormt het groeiende aantal mediatoepassingen op straten en pleinen een beperking van de openbaarheid? Of kunnen deze toepassingen juist nieuwe vormen van openbaarheid in het leven roepen? Is het mogelijk om in de fysieke buitenruimte een nieuw type publiek te vinden? Welke andere vertelvormen bieden deze mediatoepassingen en hoe kunnen we daar betekenisvolle applicaties en producties voor ontwikkelen?
 
* De conferentie wordt georganiseerd door het Sandberg Instituut afdeling Ontwerpen in samenwerking met het Mediafonds en vormt de aftrap van de masterclass Sandberg@Mediafonds. Hierin werken programmamakers samen met ontwerpers aan nieuwe culturele mediaproducties die digitale grenzen verkennen. De eindresultaten worden gepresenteerd op donderdag 26 mei 2011.

Meer informatie:
www.wirelessstories.nl

————————————————————————————————————————
PROGRAMMA
10.00 u. ontvangst
10.30 u. deel I  ‘OPENBAARHEID’
Wat betekent openbaarheid? Vormt het groeiende aantal media-toepassingen op straten en pleinen een beperking van de openbaarheid, of kunnen deze juist nieuwe vormen van openbaarheid in het leven roepen?

– welcome Hans Maarten van den Brink
– Introduction Annelys de Vet
– Michiel de Lange (NL)
– Dick van Dijk (NL)
– Quirine Racké & Helena Muskens (NL)

13.30 u. deel II PUBLIEK & INTERACTIE’
Is het mogelijk om in de fysieke buitenruimte een nieuw type publiek te vinden? In hoeverre is de rol van het publiek gewijzigd? Hoe kun je publiek bereiken en behouden?

– LUST (Dimitri Nieuwenhuizen (NL)
– Digital urban living lab (DK)
– Matthijs ten Berge (NL)

15.30 u. deel III ‘STORY TELLING’
Wat betekent de opkomst van locatieve en mobiele media voor de verhalen die we met elkaar delen? Welke nieuwe vertelvormen bieden deze media-toepassingen en hoe kunnen we daar betekenisvolle applicaties en producties voor ontwikkelen?

– Michael Epstein (USA)
– Martin rieser (GB)
– Bregtje van der Haak (NL)
– Martijn de Waal (NL)

Live installation 
Soundpiece Rotterdam (www.soundpiece.nl)

Wireless Stories
New Media in Public Space

Conference Sandberg@Mediafonds 2011*
Thursday 17 February 2011, Stadsschouwburg Amsterdam

Free admission, English spoken, Reserve at www.wirelessstories.nl
>From flash mobs to GPS city games, urban screens to digital graffiti, and smartphone tours to augmented realityPhysical space is becoming more and more filled with electronic communication and observation networks, which are invisible but no less present for that. We use mobile phones to organise our social lives, GPS to find the places we want to go, and RFID to ride on public transport, monitored by CCTV cameras all the time. Meanwhile, digital space is becoming more “physical”, with applications like Foursquare, Facebook Places and Google Maps linking social networks and data files to geographical locations. The physical world of the city and the virtual world of the Internet are overlapping more and more. This has major consequences for both the way we experience public spaces and the way we exchange news and stories.
 
The Sandberg@Mediafonds 2011 conference will explore the possibilities and consequences of these developments for media producers. How will the rise of locative and mobile media affect the meaning and form of the things we tell each other? Does the growing number of media applications in our streets and squares constitute a limitation of publicness, or can they actually generate new forms of it? Can we find a new kind of audience in physical outdoor space? Which other narrative forms do these media applications offer, and how can we develop valuable uses and productions for them?

* The conference is a joint project of the design department of the Sandberg Instituut Amsterdam and the Mediafonds. It kicks off the Sandberg@Mediafonds master class, in which programme makers and designers will work together on new cultural media productions that explore digital boundaries. The results will be presented on Thursday 26 May 2011.

More information:
www.wirelessstories.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).