merijn oudenampsen on Tue, 15 Feb 2011 13:12:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!


Beste Ron, beste nettimers,

deze reactie valt helemaal binnen het repertoire van ondoordachte
reacties dat Karin heeft beschreven.

> Ik moet bekennen dat ik, met mijn oproep tot het lezen van het NRC-artikel
> van Partice en Geert, mij daar ook enigszins schuldig aan heb gemaakt.
> Inderdaad is het wel erg hoogmoedig om te stellen dat een beetje
> krantenlezer al die ‘onthullingen’ van Wikileaks allang wist.

Eerst verontschuldig je je, voor je eerdere stelling dat iedereen dit
allang wist. Want alhoewel de beter geïnformeerde personages op de
hoogte waren, is het hoogmoedig om te stellen dat de gemiddelde
krantenlezer dat ook is, maak ik op uit je mail.

> Maar als dezelfde organisatie die zoiets naar buiten brengt,
> vervolgens klakkeloos diplomatieke post over de schutting gaat gooien, dan
> begint het bij mij toch kriebelen. De omvang en gevolgen van deze daad zijn
> immers ongekend en dat roept - bij mij in ieder geval - meteen vragen op
> over de intenties. Hoe kan zo’n zinnige organisatie overgaan tot een zo
> onbezonnen daad? En ja, dan word ik inderdaad opeens heel sceptisch.

In een adem door, stel je dat het naar buiten brengen van deze
informatie, die toch al bekend was bij het geïnformeerde publiek,
'ongekende gevolgen' heeft en een 'onbezonnen daad' is. Ja, sorry
hoor, maar dat is het precies het soort halfslachtige non argumenten
waarmee de media de laatste tijd heeft volgestaan. Dit was overigens
ook letterlijk de reactie van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken op Wikileaks: de informatie was niets nieuws en
tegelijkertijd was het naar buiten brengen daarvan super gevaarlijk!
Overigens is er tot op heden nog nauwelijks informatie gepresenteerd
over dit zogezegde gevaar. Klaarblijkelijk zijn de dingen inmiddels zo
ernstig dat we op nettime ons tegen de argumenten van Hillary Clinton
cum suis moeten gaan lopen verweren. Mensen, mensen....

Daar ligt wat mij betreft ook de kern van de zaak. Macht is niet
neutraal, informatie ook niet. De discussie zou niet moeten gaan om
het principe of alle informatie openbaar moet zijn. Of wat we ervan
zouden vinden als onze eigen geheime post openbaar zouden worden
gemaakt. Dat is wat de media er van maken. Het gaat er in deze om dat
de cables een aanval zijn op het Amerikaanse buitenlandse beleid. Een
beleid dat weinig democratisch is en mijns inziens wel wat kritiek en
transparantie kan gebruiken (Zizek heeft ooit voorgesteld dat
aangezien de Amerikanen de wereldpolitiek beheersen, iedereen in de
wereld zou moeten kunnen stemmen in de Amerikaanse verkiezingen,
behalve de Amerikanen zelf natuurlijk). Hoorden we in de media iets
toen Wikileaks in 2006 bezig was met de krijgsheer Hassan Dahir Aweys,
in 2007 met de corruptie van Daniel Arap Moi, of in 2008 het
olieschandaal in Peru? Nee pas toen Amerikaanse belangen geschaadt
dreigden te worden, begonnen we de argumenten te horen over dat dit
toch echt onacceptabel was.

Ik wil hier niet pleiten voor een plat anti-Amerikanisme, maar wel een
welingelicht begrip van wie macht heeft in de wereld, en wat kritisch
handelen ten opzichte van die macht inhoudt. Wikileaks is wat mij
betreft daar een goed voorbeeld van: speaking truth to power zogezegd,
het personage van Assang daargelaten. Kunnen we alsjeblieft die
ondermaatse discussie hier op nettime op een iets hoger niveau tillen?

groetjes,

Merijn>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: nettime-nl-bounces@nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces@nettime.org]
> Namens Karin Spaink
> Verzonden: zondag 13 februari 2011 10:32
> Aan: Patrice Riemens
> CC: nettime-nl@nettime.org
> Onderwerp: Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!
>
> On Feb 10, 2011, at 17:07 , Patrice Riemens wrote:
>
>> Na Vrij Nederland's onthulling van de even weinig verheven als pompeus
>> gerechtvaardigde wijze waarop 'kwaliteitskrant' NRC-Handelsblad
>> samen met
>> de commercieele omroep RTL NOS-televisie de loef had afgestoken in de
>> (rat)race naar het NL-relevante gedeelte van de Wikileaks' Cablegate
>> stash
>> laten de Belgen het weinig flatteus licht schijnen op de gang van
>> zaken
>> bij het parallel verhaal, rond dagblad De Standaard, die ook via het
>> Noorse blad Aftenposten toegang kreeg tot het Wikileaks materiaal:
>> [..]
>
>
> Ik snap niet waarom de vraag wie hoe & wanneer de beschikking wist te
> krijgen over deze cables de *inhoud* van die cables kennelijk steeds
> maar moet overschaduwen - ook op nettime. Het kan me werkelijk geen
> lor schelen of RTL eerder was dan de NOS, of omgekeerd. Het kan me ook
> geen ene lor schelen dat Nederlandse kranten niet bij de eerste groep
> van vijf geselecteerde dagbladen zaten.
>
> Wat me _wel_ raakt (en grote zorgen baart) is dat een serieuze
> bespreking van de inhoud en betekenis van de cables niet van de grond
> komt. Laat staan dat we hardop nadenken over de vraag hoe
> transparantie en diplomatie / politiek zich verhouden; hoe groot de
> afstand tussen formele en informele politiek is geworden en of dat
> goed of slecht is; welke vrijheid topambtenaren zich (mogen)
> permitteren; in hoeverre kranten een doorgeefluik voor persberichten
> zijn geworden; hoe gelekte informatie valt te verifiëren; hoe
> klokkenluiders kunnen worden beschermd -- zoveel vragen, en we hebben
> het er niet over.
>
> Ook op Nettime is er een voor mij onbegrijpelijke neiging om het
> belang van de cables te kortwieken en de daarmee verbonden vragen te
> reduceren tot:
>
> - een psychodrama. Is Julian Assange het verdedigen waard? Is hij een
> held of een  dictator? Hoe gaat-ie met vrouwen om, en is-ie wel lief
> tegen katten? Oh dear. Zelfs als was Julian een eersteklas klootzak:
> de maatstaf voor het belang van de informatie die WikiLeaks heeft
> ontbloot, ligt niet besloten in het karakter van de boodschapper.
> (Verder snap ik ook wel dat er paradigma's botsen: de openheid en
> vrije uitwisseling & beschikbaarheid van informatie die hackers zich
> voorstelden, versus gedoseerd & gericht loslaten van informatie die
> gebruik is in de diplomatie. Maar laten we het dan dáárover hebben in
> plaats van Julians karakter te fileren.)
>
> - valse symmetrie. WikiLeaks wil openheid van bestuur: dan moeten ze
> zelf ook met de billen bloot. Welnee: iedereen mag de macht in twijfel
> trekken, iedereen mag - als persoon of als organisatie - geheime
> besluitvorming publiek maken en netwerken blootleggen. Daar heb je
> helemaal geen credentials voor nodig: elke burger heeft dat
> onvervreemdbare recht, en die burger hoeft niet eerst te bewijzen dat
> hij- of zijzelf op alle vlakken voorbeeldig en volkomen transparant is
> om dat recht uit te mogen uitoefenen. sterker: ook een burger die zelf
> de boel belazert, heeft het recht om de macht in twijfel te trekken,
> Eisen dat WikiLeaks zelf openheid betracht vooraleer je naar hen wilt
> luisteren, is bizar. Bovendien verschuif je dan de vraag, Want het
> ging niet over WikiLeaks - alleen om wat ze doorgaven.
>
> - een whodunnit: wie had de cables wanneer, hoe en waarom (zie Patrice
> boven). Ik hoop heus dat ik niet hoef uit te leggen dat door zulke
> vragen de vorm de inhoud volkomen verdrukt. Het maakt me geen
> sodemieter uit wie ze wanneer had. Wel wil ik zo graag een discussie
> over wat er in die cables staat, en wat dat betekent. (Zie mij
> hierboven.)
>
> - roddels: Berlusconi zegt dat Sarkozy zei dat...Het zal wel, and who
> cares: diplomaten kletsen soms ook, en theetantes vind je overal. Maar
> de cables afdoen als een verzameling roddel is dom. Ten eerste zijn er
> stapels cables die over verdomd serieuze kwesties gaan. Ten tweede:
> zodra roddel deel uitmaakt van het diplomatieke proces en de politieke
> besluitvorming stuurt, is het iets dat ons allemaal terdege aangaat.
> Zelfs al gaat het alleen maar om roddel, en juist *omdat* we hoopten
> en wensten dat onze vertegenwoordigers politieke problemen op een meer
> verheven wijze beschreven en besluiten op betere gronden namen..
>
> - de bevestiging van 'wat we toch al wisten' en dat de cables 'dus'
> niks nieuws bevatten. Het probleem met die redenering zit 'm in dat
> 'we'. *Ik* weet inderdaad al lang dat Bin Laden ooit door de VS is
> gesponsord, maar voor een ander is dat wellicht groot en onrustbarend
> nieuws, dat n bovendien zwart op wit staat.. Jij kunt blasé doen over
> een ambtsbericht over 'rendition', maar voor iemand in Spanje die al
> jarenlang verwikkeld is in een rechtszaak om niet uitgewezen te worden
> naar de VS op verdenking van terrorisme, is zo'n cable een
> godsgeschenk. Daarnaast telt, zoals Slavoj Zizek eind januari 2011 in
> The London Review of Books schreef (en ik parafraseer); 'Zolang
> iedereen weet wat er fout ging maar dat nooit publiekelijk is gezegd,
> kan iedereen die schaamte ontkennen. Maaar zodra die schaamte publiek
> is gemaakt, heb je te maken met *schande* - en dat is eeen ander
> verhaal.'
>
>
>
> - K -
>
> --
> As you go on living with someone, you slowly lose the power to make
> them happy, while your capacity to hurt them remains undiminished.
>   - Julian Barnes: Talking it over
>
>
>
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>-- 
Merijn Oudenampsen
http://www.flexmens.org/drupal/?q=merijn_oudenampsen

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).