Karin Spaink on Sun, 13 Feb 2011 10:38:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!


On Feb 10, 2011, at 17:07 , Patrice Riemens wrote:

Na Vrij Nederland's onthulling van de even weinig verheven als pompeus
gerechtvaardigde wijze waarop 'kwaliteitskrant' NRC-Handelsblad samen met
de commercieele omroep RTL NOS-televisie de loef had afgestoken in de
(rat)race naar het NL-relevante gedeelte van de Wikileaks' Cablegate stash laten de Belgen het weinig flatteus licht schijnen op de gang van zaken
bij het parallel verhaal, rond dagblad De Standaard, die ook via het
Noorse blad Aftenposten toegang kreeg tot het Wikileaks materiaal: [..]


Ik snap niet waarom de vraag wie hoe & wanneer de beschikking wist te krijgen over deze cables de *inhoud* van die cables kennelijk steeds maar moet overschaduwen - ook op nettime. Het kan me werkelijk geen lor schelen of RTL eerder was dan de NOS, of omgekeerd. Het kan me ook geen ene lor schelen dat Nederlandse kranten niet bij de eerste groep van vijf geselecteerde dagbladen zaten.

Wat me _wel_ raakt (en grote zorgen baart) is dat een serieuze bespreking van de inhoud en betekenis van de cables niet van de grond komt. Laat staan dat we hardop nadenken over de vraag hoe transparantie en diplomatie / politiek zich verhouden; hoe groot de afstand tussen formele en informele politiek is geworden en of dat goed of slecht is; welke vrijheid topambtenaren zich (mogen) permitteren; in hoeverre kranten een doorgeefluik voor persberichten zijn geworden; hoe gelekte informatie valt te verifiëren; hoe klokkenluiders kunnen worden beschermd -- zoveel vragen, en we hebben het er niet over.

Ook op Nettime is er een voor mij onbegrijpelijke neiging om het belang van de cables te kortwieken en de daarmee verbonden vragen te reduceren tot:

- een psychodrama. Is Julian Assange het verdedigen waard? Is hij een held of een dictator? Hoe gaat-ie met vrouwen om, en is-ie wel lief tegen katten? Oh dear. Zelfs als was Julian een eersteklas klootzak: de maatstaf voor het belang van de informatie die WikiLeaks heeft ontbloot, ligt niet besloten in het karakter van de boodschapper. (Verder snap ik ook wel dat er paradigma's botsen: de openheid en vrije uitwisseling & beschikbaarheid van informatie die hackers zich voorstelden, versus gedoseerd & gericht loslaten van informatie die gebruik is in de diplomatie. Maar laten we het dan dáárover hebben in plaats van Julians karakter te fileren.)

- valse symmetrie. WikiLeaks wil openheid van bestuur: dan moeten ze zelf ook met de billen bloot. Welnee: iedereen mag de macht in twijfel trekken, iedereen mag - als persoon of als organisatie - geheime besluitvorming publiek maken en netwerken blootleggen. Daar heb je helemaal geen credentials voor nodig: elke burger heeft dat onvervreemdbare recht, en die burger hoeft niet eerst te bewijzen dat hij- of zijzelf op alle vlakken voorbeeldig en volkomen transparant is om dat recht uit te mogen uitoefenen. sterker: ook een burger die zelf de boel belazert, heeft het recht om de macht in twijfel te trekken, Eisen dat WikiLeaks zelf openheid betracht vooraleer je naar hen wilt luisteren, is bizar. Bovendien verschuif je dan de vraag, Want het ging niet over WikiLeaks - alleen om wat ze doorgaven.

- een whodunnit: wie had de cables wanneer, hoe en waarom (zie Patrice boven). Ik hoop heus dat ik niet hoef uit te leggen dat door zulke vragen de vorm de inhoud volkomen verdrukt. Het maakt me geen sodemieter uit wie ze wanneer had. Wel wil ik zo graag een discussie over wat er in die cables staat, en wat dat betekent. (Zie mij hierboven.)

- roddels: Berlusconi zegt dat Sarkozy zei dat...Het zal wel, and who cares: diplomaten kletsen soms ook, en theetantes vind je overal. Maar de cables afdoen als een verzameling roddel is dom. Ten eerste zijn er stapels cables die over verdomd serieuze kwesties gaan. Ten tweede: zodra roddel deel uitmaakt van het diplomatieke proces en de politieke besluitvorming stuurt, is het iets dat ons allemaal terdege aangaat. Zelfs al gaat het alleen maar om roddel, en juist *omdat* we hoopten en wensten dat onze vertegenwoordigers politieke problemen op een meer verheven wijze beschreven en besluiten op betere gronden namen..

- de bevestiging van 'wat we toch al wisten' en dat de cables 'dus' niks nieuws bevatten. Het probleem met die redenering zit 'm in dat 'we'. *Ik* weet inderdaad al lang dat Bin Laden ooit door de VS is gesponsord, maar voor een ander is dat wellicht groot en onrustbarend nieuws, dat n bovendien zwart op wit staat.. Jij kunt blasé doen over een ambtsbericht over 'rendition', maar voor iemand in Spanje die al jarenlang verwikkeld is in een rechtszaak om niet uitgewezen te worden naar de VS op verdenking van terrorisme, is zo'n cable een godsgeschenk. Daarnaast telt, zoals Slavoj Zizek eind januari 2011 in The London Review of Books schreef (en ik parafraseer); 'Zolang iedereen weet wat er fout ging maar dat nooit publiekelijk is gezegd, kan iedereen die schaamte ontkennen. Maaar zodra die schaamte publiek is gemaakt, heb je te maken met *schande* - en dat is eeen ander verhaal.'- K -

--
As you go on living with someone, you slowly lose the power to make them happy, while your capacity to hurt them remains undiminished.
  - Julian Barnes: Talking it over


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).