Bjorn Wijers on Sun, 13 Feb 2011 11:25:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!


Ik ben het geheel met Karin eens, echter bemerk ik bij mijzelf ook een bepaalde vorm van cynisme ontstaan.

Zelfs al gaat het om de inhoud en krijgen we een blik in de keuken van de internationale betrekkingen met de daarbij gepaard gaande methoden en werkwijzes (die veelal op zijn minst twijfelachtig van aard zijn). Dan nog zal het de meeste mensen een worst wezen. Als ze überhaupt er al iets van meekrijgen. Ligt het aan mij of is apathie de norm aan het worden?

grtz
BjornW


On Feb 10, 2011, at 17:07 , Patrice Riemens wrote:

Na Vrij Nederland's onthulling van de even weinig verheven als pompeus
gerechtvaardigde wijze waarop 'kwaliteitskrant' NRC-Handelsblad samen met
de commercieele omroep RTL NOS-televisie de loef had afgestoken in de
(rat)race naar het NL-relevante gedeelte van de Wikileaks' Cablegate
stash
laten de Belgen het weinig flatteus licht schijnen op de gang van zaken
bij het parallel verhaal, rond dagblad De Standaard, die ook via het
Noorse blad Aftenposten toegang kreeg tot het Wikileaks materiaal: [..]


Ik snap niet waarom de vraag wie hoe & wanneer de beschikking wist te
krijgen over deze cables de *inhoud* van die cables kennelijk steeds
maar moet overschaduwen - ook op nettime. Het kan me werkelijk geen lor
schelen of RTL eerder was dan de NOS, of omgekeerd. Het kan me ook geen
ene lor schelen dat Nederlandse kranten niet bij de eerste groep van
vijf geselecteerde dagbladen zaten.

Wat me _wel_ raakt (en grote zorgen baart) is dat een serieuze
bespreking van de inhoud en betekenis van de cables niet van de grond
komt. Laat staan dat we hardop nadenken over de vraag hoe transparantie
en diplomatie / politiek zich verhouden; hoe groot de afstand tussen
formele en informele politiek is geworden en of dat goed of slecht is;
welke vrijheid topambtenaren zich (mogen) permitteren; in hoeverre
kranten een doorgeefluik voor persberichten zijn geworden; hoe gelekte
informatie valt te verifiëren; hoe klokkenluiders kunnen worden
beschermd -- zoveel vragen, en we hebben het er niet over.

Ook op Nettime is er een voor mij onbegrijpelijke neiging om het belang
van de cables te kortwieken en de daarmee verbonden vragen te reduceren
tot:

- een psychodrama. Is Julian Assange het verdedigen waard? Is hij een
held of een dictator? Hoe gaat-ie met vrouwen om, en is-ie wel lief
tegen katten? Oh dear. Zelfs als was Julian een eersteklas klootzak: de
maatstaf voor het belang van de informatie die WikiLeaks heeft ontbloot,
ligt niet besloten in het karakter van de boodschapper. (Verder snap ik
ook wel dat er paradigma's botsen: de openheid en vrije uitwisseling &
beschikbaarheid van informatie die hackers zich voorstelden, versus
gedoseerd & gericht loslaten van informatie die gebruik is in de
diplomatie. Maar laten we het dan dáárover hebben in plaats van Julians
karakter te fileren.)

- valse symmetrie. WikiLeaks wil openheid van bestuur: dan moeten ze
zelf ook met de billen bloot. Welnee: iedereen mag de macht in twijfel
trekken, iedereen mag - als persoon of als organisatie - geheime
besluitvorming publiek maken en netwerken blootleggen. Daar heb je
helemaal geen credentials voor nodig: elke burger heeft dat
onvervreemdbare recht, en die burger hoeft niet eerst te bewijzen dat
hij- of zijzelf op alle vlakken voorbeeldig en volkomen transparant is
om dat recht uit te mogen uitoefenen. sterker: ook een burger die zelf
de boel belazert, heeft het recht om de macht in twijfel te trekken,
Eisen dat WikiLeaks zelf openheid betracht vooraleer je naar hen wilt
luisteren, is bizar. Bovendien verschuif je dan de vraag, Want het ging
niet over WikiLeaks - alleen om wat ze doorgaven.

- een whodunnit: wie had de cables wanneer, hoe en waarom (zie Patrice
boven). Ik hoop heus dat ik niet hoef uit te leggen dat door zulke
vragen de vorm de inhoud volkomen verdrukt. Het maakt me geen sodemieter
uit wie ze wanneer had. Wel wil ik zo graag een discussie over wat er in
die cables staat, en wat dat betekent. (Zie mij hierboven.)

- roddels: Berlusconi zegt dat Sarkozy zei dat...Het zal wel, and who
cares: diplomaten kletsen soms ook, en theetantes vind je overal. Maar
de cables afdoen als een verzameling roddel is dom. Ten eerste zijn er
stapels cables die over verdomd serieuze kwesties gaan. Ten tweede:
zodra roddel deel uitmaakt van het diplomatieke proces en de politieke
besluitvorming stuurt, is het iets dat ons allemaal terdege aangaat.
Zelfs al gaat het alleen maar om roddel, en juist *omdat* we hoopten en
wensten dat onze vertegenwoordigers politieke problemen op een meer
verheven wijze beschreven en besluiten op betere gronden namen..

- de bevestiging van 'wat we toch al wisten' en dat de cables 'dus' niks
nieuws bevatten. Het probleem met die redenering zit 'm in dat 'we'.
*Ik* weet inderdaad al lang dat Bin Laden ooit door de VS is gesponsord,
maar voor een ander is dat wellicht groot en onrustbarend nieuws, dat n
bovendien zwart op wit staat.. Jij kunt blasé doen over een ambtsbericht
over 'rendition', maar voor iemand in Spanje die al jarenlang verwikkeld
is in een rechtszaak om niet uitgewezen te worden naar de VS op
verdenking van terrorisme, is zo'n cable een godsgeschenk. Daarnaast
telt, zoals Slavoj Zizek eind januari 2011 in The London Review of Books
schreef (en ik parafraseer); 'Zolang iedereen weet wat er fout ging maar
dat nooit publiekelijk is gezegd, kan iedereen die schaamte ontkennen.
Maaar zodra die schaamte publiek is gemaakt, heb je te maken met
*schande* - en dat is eeen ander verhaal.'- K -


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).