Eric Kluitenberg on Mon, 14 Feb 2011 12:17:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken - inhoudelijke discussie versus cynisme


Beste Karin, geachte nettime-nl'ers,

Het lijkt me dat de beste methode om cynisme te bestrijden is om een serieuze inhoudelijke discussie te beginnen over wat de 'fall-out' van WikiLeaks kan worden genoemd.  Er is al het één en ander gezegd over nieuwe internet regulering en dreiging die daarvan uit gaat, ook op deze lijst. Het politieke aspect is in andere fora besproken. Over de verhouding met diplomatie (daarbij meegerekend diplomatie die als belangrijkste doel heeft het versterken van democratiseringsprocessen in gebieden waar het (nog) slechter is gesteld dan in Nederland) heb ik vooralsnog niet al teveel inzichtelijks gezien / gelezen. 
Ik denk dat die verschillende perspectieven samen moeten worden gebracht.

Kortom, het is misschien tijd om die handschoen te gaan oppakken en een serieuze discussie te beginnen, on-line en off-line.

vriendelijke groet,
Eric

On Feb 13, 2011, at 10:32, Karin Spaink wrote:
> Wat me _wel_ raakt (en grote zorgen baart) is dat een serieuze bespreking van de inhoud en betekenis van de cables niet van de grond komt. Laat staan dat we hardop nadenken over de vraag hoe transparantie en diplomatie / politiek zich verhouden; hoe groot de afstand tussen formele en informele politiek is geworden en of dat goed of slecht is; welke vrijheid topambtenaren zich (mogen) permitteren; in hoeverre kranten een doorgeefluik voor persberichten zijn geworden; hoe gelekte informatie valt te verifiëren; hoe klokkenluiders kunnen worden beschermd -- zoveel vragen, en we hebben het er niet over.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).