Evelyn Austin on Wed, 3 Oct 2012 13:25:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CALL FOR PAPERS: KUNST EN MARKT


Beste allen,
Kunstlicht, wetenschappelijk tijdschrift in vrij verband geaffilieerd met de Vrije Universiteit Amsterdam, stelt een publicatie samen over relaties tussen de kunstmarkt, de publieke kunstsector en het overheidsbeleid. Hieronder de call for papers. Hoewel Kunstlicht voornamelijk een Nederlandstalige publicatie is, kunnen er ook engelse artikelen worden voorgesteld. De engelse cfp kan hier worden gevonden: http://www.tijdschriftkunstlicht.nl/site/images/stories/documenten/cfp_kunstlicht_artmarket.pdf
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn deze onder andere mogelijk geinteresseerden te verspreiden? Alvast hartelijk dank.
Groet,Evelyn Austin

Call for Papers: Kunst & Markt (werktitel) 
Kunstlicht jrg. 34 (2013) nr. 1
Deadline voorstellen: 22 oktober 2012Te verschijnen: juni 2013
Kunst is een luxeproduct. Tijdens iedere periode van economische stagnatie wordt pijnlijk duidelijkhoe afhankelijk de culturele sector van geld is. De twee klassieke financiers, de overheid en de privatesector, zijn onderwerp van een oud debat: geniet het de voorkeur om gesteund te worden metstaatsgeld of vanuit de vrije markt? Van commercie onafhankelijke kunst is van vitaal belang voor desamenleving, zo klinkt het; daarom moet die vrijheid met publiek geld gewaarborgd worden. Lijnrechthiertegenover staat de neoliberale opvatting dat kunstenaar en kunstinstelling op eigen benen moetenkunnen staan; kunst die belangrijk genoeg is, zal door particulieren worden gesteund, is de gedachte.Deze ideologische scheiding der geesten beweegt de kunstwereld al zeker sinds de negentiende eeuw,en op dit moment staan de grenzen tussen publiek en privaat opnieuw op losse schroeven. Publiekepartijen verdwijnen of worden teruggetrokken in de verwachting dat de markt het niemandsland zalkoloniseren.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de regels en waarden in de kunstwereld zelf opnieuwgeconfigureerd moeten worden. Waar dat toe zal leiden, is niet duidelijk. Nu de kunstinfrastructuur inverschillende landen, Nederland en België voorop, zwaar onder druk komt te staan, is het tijd omvragen te stellen die zowel de ideologische, praktische als historische kant van deze thematiekbelichten. Hebben neoliberale visies op kunst, die in grote economische belangen geen bezwaar zien,een corrumperende invloed op de integriteit van kunst, of blijken ze tijdens een crisis de meestduurzame oplossing? Of is ‘goede’ kunst per definitie onrendabel en daarom vogelvrij in eenkapitalistische markteconomie? Is een kritische houding jegens rijksbezuinigingen en de commerciëlekrachten die daarmee vrijkomen een noodzakelijk ideaal, of juist gekleurd door eigenbelang van eenkunstwereld die gebaat is bij onvoorwaardelijke overheidssteun? Op welke manier verhouden museazich tot de (kunst)markt? Hoe verandert de werkwijze van galeries en kunsthandels? Hoe reagerenveilinghuizen op de ontwikkelende omstandigheden? Hoe verandert de rol van de mecenas, desponsor, en de verzamelaar? Waarin onderscheidt het huidige karakter van de kunstmarkt zich vaneerdere periodes? Kan de hedendaagse kunstwereld leren van de financiële ethiek van vervlogentijden, of kunnen we het leed van tegenwoordig juist relativeren door het te vergelijken met historischesituaties?
Deze publicatie is een platform, zowel voor historische en hedendaagse casussen, voor politiek entheoretisch debat, maar ook om ideologische tegenstellingen te ontstijgen: op zoek naar de essentiëleproblemen en duurzame oplossingen. Is de tijd niet rijp voor een nieuwe theoretische invalshoek op dekunstmarkt?
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 22 oktober 2012 een voorstel (200-300 woorden) met CV indienenvia redactie@tijdschriftkunstlicht.nl. Op basis van de voorstellen zullen enkele auteurs gevraagdworden een artikel te schrijven van 2.000-3.000 woorden (exclusief noten). Er kan zowel in hetNederlands als in het Engels worden ingediend, maar voor Nederlandstaligen bestaat een voorkeurvoor artikelen in het Nederlands.
Auteurs die publiceren in Kunstlicht ontvangen drie presentexemplaren van het betreffende nummer.Kunstlicht verstrekt geen auteurshonorarium. Artikelen gepubliceerd in Kunstlicht verschijnen na tweejaar in het vrij toegankelijke online archief, raadpleegbaar viawww.tijdschriftkunstlicht.nl/site/index.php/archief. 		 	   		  
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).