Tjebbe van Tijen via Chello on Mon, 29 Oct 2012 00:02:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] “Luctor Et Submergo” Hedwigepolder ontpoldert door VVD/PvdA regering


“Luctor Et Submergo” Hedwigepolder ontpoldert door VVD/PvdA regering

October 28, 2012 door Tjebbe van Tijen zie voor de geïllustreerde versie deze URL van The Limping Messenger

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/10/28/luctor-et-submergo-hedwigepolder-ontpoldert-door-vvdpvda-regering/

---- versie enkel tekst ----

LUCTOR ET SUBMERGO ik worstel en ga onder


[heraldsisch tableau met een omdraaiing van het wapen van Zeeland met op de achtergrond de Hedwigepolder en onder de twee leeuwen die het Zeeuwse wapenschild vasthouden de wapenschilden van VVD en PvdA]

Dat is de spreuk in het nieuwe blazoen van het Kabinet Rutte II, met als meest letterlijke voorbeeldfunctie het besluit om, al weer en alsnog, de Hedwigepolder in Zeeland onder water te gaan zetten. (*)

Niet allen die zich bezig houden met de heraldiek van Nederland zijn het erover eens wie nu degene is die worstelt en wie ten ondergaat. Zo zou het de regeringscoalitie kunnen zijn die worstelt met het wassende water van de oppositie of het opstandige volk.

‘Submergo’ is eerste persoon enkelvoud, zeggen dan hier ten huize de Latinisten. Het lijkt wel zeker dat het de leeuw is die worstelt en niet het water, of is de verzuipende leeuw in het midden een ander dan de rechter en linker ophouder van het wapenschild van staat?

Dat heb je nu altijd met ‘détournements’, omdraaiingen van bestaande verhoudingen, zoals de Fransen weten, die dit woord eveneens gebruiken voor kapingen. ‘Un détournement d’ avion’, oftewel vliegtuigkaping, heet het daar..

Polderkapers dus, op de kust van Zeeland, dat is nu wel zeker.

Wie keert nog het tij? Hoe koppig is de Zeeuw? Hoe koppig Koppejan?

Er zijn geen stormvloedkeringen in de Westerschelde, of het zou in overdrachtelijke zin moeten zijn… volgend jaar is trouwens de Watersnoodramp in Zealand, zestig jaar geleden. “Beurzen Open Dijken Dicht” was toen de leuze.

———–
(*) NOS zondag 28 okt 2012, 20:24: ‘Hedwigepolder toch onder water’______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).