Geert Lovink on Sun, 1 Feb 1998 16:48:26 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Meer info over de campagne tegen de MAI


Campagne tegen de Multilateral Agreement on Investments (MAI)
Landelijke infotour in februari en maart

(bericht graag verder verspreiden!)

Sinds 1995 onderhandelen de 29 rijkste landen van de wereld, onder
voorzitterschap van Nederland, over de Multilateral Agreement on Investments
(MAI). Lobbyclubs van ondernemingen zijn al vanaf het begin bij de MAI-
onderhandelingen betrokken, maar het grote publiek wordt angstvallig buiten
de deur gehouden. Na ondertekening zullen landen voor minimaal 20
jaar vastzitten aan het verdrag, ook als de bevolking massaal tegen is.

De directeur van de World Trade Organization zegt over de MAI: "We schrijven
de grondwet van een wereldomvattende economie." De MAI geeft 
internationale investeerders verregaande rechten en zal desastreuze
gevolgen hebben voor onder meer arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid,
milieubescherming en democratische rechten over de gehele wereld.

Volgens plan zal de MAI eind april 1998 worden worden ondertekend. Dat mag
nooit gebeuren! Het verzet tegen de MAI groeit snel. Overal ter wereld. In
Nederland werken we aan informatie en directe actie. In februari en maart
worden door heel Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd over een
nieuw investeringsverdrag met rampzalige gevolgen. Deze infotour vormt het
startschot voor een landelijke campagne tegen de MAI. Alleen met een
krachtige verzetsbeweging kunnen we de MAI tegenhouden.

Sluit je aan en doe mee!

De volgende data voor de landelijke infotour staan al vast:

Donderdag 5 februari, 20:00 uur
plaats: infocentrum Ubica
Ganzenmarkt 24, Utrecht

Vrijdag 6 februari, 20:30 uur (zaal open 20:00)
plaats: Infocentrum Breda
1e Markstraat 1, Breda

Zondag 8 februari, 21:00 uur
plaats: Bazoeka, Hotel Bosch
Apeldoornsestraat 4, Arnhem

Woensdag 11 februari, 20:00 uur
plaats: infocafe Op Drift
1e Drift Spilsluizen, Groningen

Vrijdag 13 februari, 21:00 uur
plaats: Blauwe Aanslag
Buitenom 216, Den Haag

Zaterdag 14 februari, 20:00 uur
plaats: infocafe Op Drift
1e Drift Spilsluizen, Groningen

Zaterdag 14 februari, 20:30 uur
plaats: infocafe August
=46rederik Hendrikstraat 111a, Amsterdam

Zondag 15 februari, 17:00 uur
plaats: infocafe De Overkant
Bevrijdingsstraat 38, Wageningen

Zaterdag 21 februari, 's middags (tijd nog onbekend)
plaats: Assata - info
Begijnenstraat 34, Nijmegen

Vrijdag 27 februari, 20:00 uur
plaats: infocafe Burgers
Hertogstraat 2c, Eindhoven

Zondag 8 maart, 's avonds (tijd nog onbekend)
plaats: Zaal 100
De Wittenstraat 100, Amsterdam

Als je in je eigen stad een bijeenkomst wilt organiseren kun je contact
opnemen met:
De Fabel van de illegaal, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel:
071-5127619, fax: 071-5134907, email: lokabaal@dsl.nl


Belangrijkste onderdelen van de MAI:

* De MAI zou de eerste wereldwijde overeenkomst worden die investeerders het
exclusieve recht geeft om overheden aan te klagen voor een internationaal
tribunaal van 'deskundigen'. Dit tribunaal zal landen een boete kunnen
opleggen voor onmiddelijke schadevergoeding aan ondernemingen voor elk
beleid dat in strijd is met MAI-regels.

* De MAI garandeert alle ondertekende landen de status van "meest
bevoorrechte land". Deze bepaling verbiedt boycots zoals die tegen het
voormalige apartheidsregime van Zuid-Afrika, of tegen huidige militaire
dictaturen zoals in Birma en Nigeria.

* De MAI garandeert de vrije mobiliteit van financieel kapitaal en staat
overheden niet toe om voorwaarden te stellen aan internationale
investeringen. De MAI zal overheden verbieden om vestigingsbeperkingen of
gedragscodes op te leggen. Beleidsmiddelen om te zorgen dat investeringen
aan de bevolking ten goede komen zullen door de MAI illegaal worden, zoals
voor het stimuleren van lokale werkgelegenheid, het tegengaan van speculatie
e.d.

* De MAI garandeert internationale investeerders "nationale behandeling". De
MAI zal elk overheidsbeleid verbieden dat voordelig is voor kleine en
middelgrote bedrijven en geeft internationale investeerders toegang tot alle
bestaande subsidieregelingen, onafhankelijk of ze voor commerciele of
niet-commerciele activiteiten bedoeld zijn.

* De MAI zal alle beleid verbieden dat wordt beschouwd als "onteigening".
Nieuw beleid ter bescherming van het milieu, de volksgezondheid,
arbeidsvoorwaarden of natuurlijke hulpbronnen kan illegaal worden verklaard
door het internationale tribunaal. Met nieuw beleid riskeert een overheid
dure processen en torenhoge schadeclaims.

* De MAI verplicht overheden om internationale investeerders compensatie te
geven voor alle schade aan investeringen als gevolg van oorlog, opstand en
protest te vergoeden. Overheden zullen daardoor gedwongen worden om alle
protest zo snel mogelijk met geweld te onderdrukken.


Verzet tegen de MAI

Sinds het uitlekken van de concept tekst van de MAI ongeveer een jaar
geleden, wordt in verschillende landen op grote schaal campagne gevoerd
tegen het verdrag. Met name in Canada en de Verenigde Staten bestaat veel
verzet vanwege ervaringen met het vergelijkbare NAFTA-akkoord, tussen de
Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een coalitie van onder meer vakbonden,
studentengroepen en burgerinitiatieven eist dat het MAI-verdrag volledig van
tafel gaat. Steden en dorpen worden tot MAI-vrije zone uitgeroepen. De
voorzitter van de Canadese vakbonden heeft mensen opgeroepen om "de strijd
met de multinationals aan te binden en hen niet toe te staan om ons 100 jaar
terug in de tijd te nemen".
Ook in Europa komt de laatste tijd meer verzet tegen de MAI van de grond. De
landelijke infotour over de MAI vormt het startschot voor een Nederlandse
campagne tegen het verdrag. Gezien het wereldwijd snel groeiende verzet
tegen de MAI zijn er serieuze kansen om het verdrag daadwerkelijk tegen te
houden. De MAI staat absoluut niet op zichzelf, maar is zonder twijfel het
meest vergaande verdrag tot nog toe.


Peoples' Global Action

De campagne tegen de MAI is een aanzet voor het opbouwen van een
basisbeweging tegen "vrij"handel en de dictatuur van de "vrije" markt. We
willen aansluiten bij de Peoples' Global Action against "Free"trade and the
World Trade Organization, een wereldwijd samenwerkingsverband van sociale en
politieke massabewegingen. Ondanks successen van bewegingen in de Zuidelijke
landen, blijft de macht van multinationale ondernemingen in rap tempo
groeien en met desastreuze gevolgen over de gehele wereld.
Door middel van informatie, directe actie en het opbouwen van alternatieven
strijden we voor ontmanteling van bestaande "vrij"handelsverdragen en
bijbehorende instituties, zoals de World Trade Organization en de Europese
Unie. We streven naar een gelijke verdeling van de macht en welvaart in de
wereld. Daarvoor is een ontmanteling van multinationale ondernemingen en een
democratisering van de politieke en economische macht noodzakelijk. De
machtsbasis van verreweg de meeste multinationals ligt in de Verenigde
Staten en de Europese Unie. Daarom is verzet juist hier zinvol en 
noodzakelijk.


Wereldwijde beweging

De Peoples' Global Action zal eind februari 1998 officieel worden opgericht
tijdens een conferentie in Geneve als instrument voor communicatie,
coordinatie en wederzijdse ondersteuning. De conferentie wordt
georganiseerd door een comite waarin een aantal van de meest
representatieve bewegingen van alle continenten zijn vertegenwoordigd. Het
comite wordt gevormd door boerenbewegingen (zoals de Braziliaanse
Movimento Sem Terra, de Indiase KRRS en de Peasant Movement of the
Philippines), inheemse volkeren (zoals de Mexicaanse Zapatistas, de
Nigeriaanse Movement for the Survival of the Ogoni People, de Indigenous
Women's Network of North America and the Pacific en FIA, een Maori
organisatie uit Aotearoa/Nieuw Zeeland), vakbonden (zoals the Central
Sandinista de Trabajadores uit Nicaragua) en vrouwenorganisaties
(zoals Mama 86, een organisatie van Oekraiense vrouwen die zijn getroffen
door de Tsjernobyl-ramp en de bovengenoemde Indigenous Women's Network).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

De Fabel van de illegaal, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel:
071-5127619, fax: 071-5134907, email: lokabaal@dsl.nl
Corporate Europe Observatory 020-6180297 of 030-2364422, email: ceo@xs4all.n=
l
EuroDusnie, Boerhaavelaan 345, Leiden, Postbus 2228, 2301 CE Leiden,
tel/fax: 071-5173019, email: eurodusnie@dsl.nl

========================

  DE AKTIELIJST

De Aktielijst is een e-mail verzendlijst, bedoeld voor
aktievoerders om elkaar snel op de hoogte te kunnen brengen van
akties die eraan komen. Het is dus geen diskussielijst.

Enkele voorbeelden van recente berichten:

 Omslag        Aktie Agenda 24 januari t/m 1 21 Jan
 Reclaim the Street  RTS - GLOBAL STREET PARTY   20 Jan
 kees/ventana     netactie voor Chiapas     21 Jan
 RADAR        OPROEP VOOR AANWEZIGHEIDSCONC 23 Jan
 frank@aseed.ante   EMU action day proposal May 1 24 Jan
 EuroDusnie      programma eurodusnie     26 Jan
 Omslag        Aktie tegen 24-uurs ekonomie 26 Jan

Abonnees van de Aktielijst ontvangen elke woensdag een aktuele
Aktie Agenda, samengesteld door Omslag en Socia Media. Bovendien
verschijnt viermaal per jaar de Wieiswielijst, een overzicht van
de deelnemers aan de lijst, zodat u weet wie u kunt bereiken met
een bericht aan Aktielijst@antenna.nl.

Momenteel telt de lijst zo'n 120 adressen van aktievoerders.

  ABONNEREN

U abonneert zich op de Aktielijst met een e-mail aan:

  majordomo@inform.dk

en zet in het tekstgedeelte:

  subscribe aktielijst

Majordomo stuurt u een ontvangstbevestiging (Conformation) van
uw aanmelding, met een bepaalde kode erin. Als u deze kode
terugstuurt, wordt uw adres op de verzendlijst genoteerd.
Deze ietwat omslachtige procedure moet voorkomen dat er adressen
op de lijst komen van mensen die daar niet zelf om hebben
gevraagd.

Mocht u het abonnement naderhand weer willen opzeggen, dan hoeft
u slechts een bericht aan Majordomo te sturen met:

  unsubscribe aktielijst

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.