Marja Oosterman on Fri, 31 Jul 1998 09:03:08 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: RSI en remedie


Via Geert ontvingen we 24/7 een mail van ReindeR met een uitgebreide serie
tips hoe RSI (Repetitive Strain Injury) te voorkomen.

Maar wat als je al slachtoffer bent? Het genezingsproces duurt vaak maanden.

De afgelopen maanden ben ik naar een idee van bloesemtherapeute en
kinesteseloge mevrouw C.C. Zonneveld aan het testen geslagen met een olie
die verwant is aan de bloesemremedies, de Amerikaanse bloesemremedie
Dandelion.

De Dandelion-olie wordt in uiterst geringe hoeveelheden (1 tot 3 druppels)
op en rond de gestresste plek gesmeerd; 1-3 x per dag.
Er is getest op 6 personen met beginnende RSI en 2 personen met RSI in
vergevord stadium.
Bij de 6 personen met beginnende RSI was het resultaat verbluffend. 
Na 2 - 5 dagen verdwenen de klachten (branderig en/of pijnlijk gevoel in
schouders, ellebogen en/of polsen) volledig en kon, met beter bewustzijn
hoe om te gaan met het probleem en nog enige tijd ondersteuning door het
middel, weer gewerkt worden.

Bij de 2 proefpersonen met ernstige RSI trad bij de 1 aanvankelijk
verheviging van de klachten op, maar trad bij alletwee uiteindelijk enige
verlichting op.

Op grond van deze ervaringen en verdere ideeen van mevr. Zonneveld is
gelijktijdig begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe remedie, speciaal
gericht op RSI. 
Het vervaardigen van deze remedie, volgens een uniek procedé op basis van
Nederlandse paardebloemen uit een speciaal op het telen van wilde kruiden
gericht natuurgebied, nam enkele maanden in beslag. Begin juni was de
remedie gereed. De afgelopen twee maanden is deze nieuwe speciale
RSI-remedie getest op 3 proefpersonen; de eerder genoemde 2 met zware
klachten en een 3e persoon die nog geen ervaring had met de Amerikaanse
bloesemremedie Dandelion.

Met alweer verbluffend resultaat; alle 3 waren na 2 weken zonder klachten.

Van de nieuwe, speciale RSI-remedie is een kleine voorraad beschikbaar, die
de komende maanden via de praktijk van drie natuurgenezers verder getest
zal worden.

Daarnaast is er ruimte voor een aantal andere proefpersonen. Heb je RSI en
wil je graag de nieuwe remedie proberen, stuur mij dan een mailtje.

Indien de resultaten zo uiterst bemoedigend blijven, zal begin volgend jaar
de RSI-remedie op grotere schaal worden geproduceerd en in mei-juni 99
verkrijgbaar worden.


NB. Er is ook al een natuurgenezer die zich met meer traditionele
technieken heeft gespecialiseerd in RSI, dhr. J.T.Ling van het Center for
Human Development en RSI-praktijk in Lelystad. tel. 0320-257505


Vr. groet,

MarjaNoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
De Agenda van Nederland
http://www.nopapers.nl/agenda

kopij per email: info@nopapers.nl
     post: D.A.N., Postbus 85333, 3508 AH Utrecht
     fax:  030-2543424

Inl. per telefoon (ma t/m vrij 11-16.00 uur): 030-2544519

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.