Eric Kluitenberg on Sun, 5 Sep 1999 18:04:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Nieuwe media programma "Kunst NRW.NL"


De nieuwe media projecten van Kunst NRW.NL - een cultureel
samenwerkingsproject van Nederland en Nordrhein-Westfalen.


In de maanden oktober en november van dit jaar vindt in Nederland een
grootschalig cultureel samenwerkings- en uitwisselingsproject plaats tussen
Nordrhein-Westfalen en Nederland, onder de titel Kunst NRW.NL. In het kader
van dit programma wordt een serie kunst en cultuurprojecten rond nieuwe
media gerealiseerd die ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen
instituten, kunstenaars en diverse culturele initiatieven uit beide landen.
De coördinatie is in handen van De Balie (Amsterdam) en de Kunsthochschule
für Medien (Keulen), met als belangrijkste partnerorganisaties
V2_Organisatie (Rotterdam) en Montevideo TBA (Amsterdam).

Het samenwerkingsproject benadrukt de nauwe banden tussen beide landen, en
geeft het grote belang aan dat deze regionale samenwerking in het kader van
de voortgaande Europese integratie nu al heeft en in de toekomst nog in
toenemende mate zal krijgen. Zowel op cultureel gebied, als op het terrein
van de media en de nieuwe media nemen Nederland en Nordrhein-Westfalen in
Europa een vooraanstaande plaats in. Juist in deze twee landen wordt een
verbinding gelegd tussen het grote maatschappelijke en het culturele belang
van de nieuwe media ontwikkeling, die veel verder gaat dan simpelweg haar
economische of technologische betekenis. Beide landen kunnen bovendien
bogen op zowel een rijke culturele traditie en geschiedenis, als een
uiterst levendig hedendaags kunst- en cultuurleven. Deze veelzijdigheid is
dan ook het primaire uitgangspunt van het programma geweest.Beknopt overzicht van de projecten:


* Film en nieuwe media

Een speciaal programma rond filmmakers uit NRW, die het grensgebied tussen
korte en experimentele film en nieuwe media verkennen. Samenstelling:
Cinema De Balie i.s.m. de faculteit voor Film en TV van de Kunsthochschule
für Medien Keulen. Het programma omvat ondermeer een retrospectief van
Matthias Muller, muziekdocumentaires van Peter Sempel, Ulrike Frank en
Michael Loeken en werken van jonge filmmakers en mediakunstenaars die in
NRW zijn geproduceerd, o.a. het collectief Kritzkratz. Verschillende
regisseurs, waaronder Matthias Muller, zullen bij het programma aanwezig
zijn.

Plaats: De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 -  Amsterdam
Tijdstip: 1 - 5 oktober 1999


* reBoot - a floating media art experiment & telematic club event

Gedurende een week gaat een rijnboot als drijvend medialaboratorium op weg
van Keulen naar Rotterdam en Amsterdam over de Rijn; de rivier die bij
uitstek de verbondenheid van beide landen symboliseert. Vanaf het schip
worden voortdurend live uitzendingen via het Internet gerealiseerd (ism De
Digitale Stad Amsterdam), door kunstenaars en muziekgroepen uit Nederland
en Nordrhein-Westfalen. De boot doet daarnaast onderweg meerdere steden aan
voor speciale live presentaties en kunstprojecten op locatie.
Op 15 oktober wordt de reBoot reis afgesloten met een telematische
clubnacht, waarvoor clubruimtes in Amsterdam, Rotterdam, Keulen en
Düsseldorf live met elkaar (en de boot) worden verbonden. Hiervoor worden
diverse bestaande en nieuw ontwikkelde mediatechnieken gebruikt. Door de
bijdrages vanuit de verschillende locaties ontstaat een nieuw soort
audiovisuele ruimte voor dans en technocultuur, die zich niet meer op één
plek bevindt maar die juist door hun onderlinge verbinding ontstaat.

Het reBoot project is voorbereid door een groep jonge kunstenaars van
de Kunsthochschule für Medien Köln (Prof. Frans Vogelaar, Department of Hybrid
Space/Mediale Raumgestaltung) , i.s.m. De Balie (Amsterdam).
De uitzendingen worden gerealiseerd met steun van De Digitale Stad (DDS -
Amsterdam)

(re)Boot-reis: 	Start in Keulen op 8 oktober
		Eindigend op 15 oktober in Amsterdam
Onderweg:		Diverse locaties langs de rijn


Gigs & local events:

Düsseldorf -  9 Oktober
Duisburg - 9 /10 Oktober
Regio Wesel / Xanten - 10 / 11  Oktober
Arnhem - 12 Oktober
Rotterdam - 13 Oktober
Amsterdam - 14 / 15 Oktober

Vrijdag 15 Oktober - reBoot Rewind Party:
NDSM Werf
Neveritaweg - Amsterdam Noord
+ clubs in Rotterdam, Keulen en Düsseldorf


Web site met projectvoorstellen & actuele informatie:

http://www.khm.de/~reboot


Deelnemende kunstenaars zijn ondermeer:

Yariv Alterfin, Bettina Bachem, Oskar van der Belt, Christine Bolewski,
Mart van Bree, Persijn Broerse, Matthijs de Bruijne, Nicolas Desponds, Dirk
Holzberg, Frank Horlitz, Timothy Ingen-Housz, Gideon Kiers (D.U.M.B.),
Chris Krönke, Arne Ludwig, Oskar Luyer, Marc Rene Matter, Mauzz, Gels
Middendorf, Edward Milhuisen, Merel Mirage, Jürgen Moritz, Heike Mutter,
Alina Paluch, Simonex, Ivar Smedstadt, Toek e.a.* Sphere the Dataspace & Memory Arena

Het Keulse kunstenaarsduo David en Ulrike Gabriel ontwikkelden als artists
in residence dit voorjaar bij V2 - Instituut voor de instabiele media in
Rotterdam een nieuw werk getiteld "Sphere the Dataspace". Sphere is een
dataruimte in een virtuele omgeving, waar bezoekers hun eigen Sphere kunnen
ontwikkelen met speciaal hiervoor ontwikkelde computerprogramma's. De
computer analyseert de data die de gebruiker ingeeft om een hoogst
persoonlijke 'Sphere' te creëren die een afspiegeling vormt van die
persoon. Vervolgens kan de bezoeker zich in de omloopbaan van het systeem
begeven en daar met andere Spheres in de on-line ruimte interageren.

De presentatie van dit nieuwe werk wordt voorbereid middels een workshop
voor studenten uit Nederland en Nordrhein-Westfalen getiteld "Personal Data
Reflection". In de workshop onderzoeken studenten de representatie van
persoonlijke gegevens in de dataruimte van digitale netwerken (zoals het
Internet). Door deze representaties te manipuleren ontstaat de mogelijkheid
eigen 'data-persoonlijkheden te creëren in de netwerkruimte.

Tegelijk met dit nieuwe werk wordt de installatie "Memory Arena" voor het
eerst in Nederland gepresenteerd. In deze installatie zijn drie bezoekers
gelijktijdig onderling verbonden. Zij plaatsen aantrekkingspunten in de
ruimte waar geheugenfantomen samenclusteren. Hieruit een ontstaat een spel
van associaties met de letterlijke en meer zintuigelijke betekenissen van
de verschillende geluids-, beeld- en tekst-objecten waaruit deze
geheugenfantomen zijn opgebouwd.

Meer informatie over de projecten van David & Ulrike Gabriel is te vinden
op hun web site:

http://194.95.161.40/~gabriel/indexx.html

De opening van de tentoonstelling op zondag 24 Oktober wordt gecombineerd
met het bekende publieksprogramma van V2 - Wiretap.
Aanvang: 14.00 uur

Programma details worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via:
http://www.v2.nl/wiretap

Tentoonstelling: 24 Oktober - 7 November 1999
Plaats: V2_Organisatie
Eendrachtsstraat 10, Rotterdam* Masterclass 1999

Een uitwisselingsproject en masterclass voor studenten mediakunst uit
Nederland en Nordrhein-Westfalen. De masterclass wordt begeleid door
internationaal gerenomeerde mediakunstenaars als Valie Export, Jürgen
Klauke en David Larcher. De masterclass resulteert in een tentoonstelling
die bij Montevideo TBA in Amsterdam en in Keulen wordt gepresenteerd.
Deelnemende instellingen zijn ondermeer: het Sandberg Instituut, de
Koninklijke Academie Den Haag, Kunsthochschule für Medien te Keulen.

Plaats: Montevideo TBA, Amsterdam (tentoonstelling)
Tentoonstelling: 23 oktober - 13 november
Opening 22 oktober, 17.00 uur

Zie ook de web site van Montevideo TBA:

http://www.montevideo.nl


* Full Play

Een spectaculaire multimediale danstheatervoorstelling op locatie door
Paolo Atzori en Fabrizio Plessi, i.s.m. theatermakers uit Nederland. De
voorstelling is op het oerbegrip 'teatron' (een plaats om te kijken)
gebaseerd. De natuurlijke manier van kijken en waarnemen wordt
geconfronteerd met die van technologisch hoog geavanceerde systemen. Deze
technologische waarneming is het uitgangspunt voor een spectaculaire
electronisch panorama dat speciaal voor de unieke ruimte van de gashouder
van de Westergasfabriek in Amsterdam is ontwikkeld.

Full Play is een co-produktie van De Balie (Amsterdam) en de Kunshochschule
für Medien (Keulen).

Scenografie: Paolo Atzori
Choreografie: Martin Butler
Muzikaal concept: Anthony Moore
Dramaturgie: Paul Derksen

Teksten en ontwerpen rond het thema "Elektronische Scenografie" van Paolo
Atzori & Fabrizio Plessi + Full Play web site:

http://www2.khm.de/~e_szenografie/

Plaats: Gashouder - Westergasfabriek, Amsterdam
Tijdstip: 28, 29 en 30 oktober

Informatie:
De Balie: 020 - 553 51 51


* Urban Agency / Urban Strategies

De kunstenaarsgroep Knowbotic Research (Keulen) bereidt samen met
V2_Organisatie (Rotterdam) een workshop voor waarin de stedelijke
ontwikkeling in het Ruhrgebied en de Randstad met elkaar worden vergeleken.
De workshop vormt een onderdeel van het langlopende project "IO_Dencies
Questioning Urbanity". Na eerdere edities in megasteden als Tokyo en Sao
Paolo, realiseerde Knowbotic Research deze zomer een editie voor Duisburg
(Lehmbruck Museum) en het Ruhrgebiet. In het kader van Rotterdam 2001 -
Culturele hoofdstad van Europa is nu een editie voor Rotterdam en de
Randstad in voorbereiding. De workshop "Urban Agency / Urban Strategies
vormt de start van deze Nederlandse editie.

De workshop brengt een interdisciplinaire groep Duitse en Nederlandse
kunstenaars, theoretici, wetenschappers en praktijkmensen bijeen op het
terrein van de urbane ontwikkeling, publieke media, multi-culturele
activiteit en technologische ontwikkeling. Zij treden met elkaar in
discussie over de instrumenten en straltegieen voor zichtbaarheid,
aanwezigheid en het opereren in de urbane omgeving. Bijzondere aandacht
wordt daarbij besteed aan de nieuwe paradigmas die de opkomst van netwerk
technologieen introduceren voor de noties van werk en economie.

Naast de besloten werksessies vormt een serie publieke presentaties en
debatten de kern van het programma.

Meer informatie over I0_Dencies:

http://io.khm.de/

Workshop & presentaties: 1 - 5 November 1999
Plaats: V2_
Eendrachtsstraat 10 , Rotterdam


* Werkconfentie over cultuurbeleid en nieuwe media in NRW & NL

De Balie en het Virtueel Platvorm organiseren gezamenlijk een kleinschalige
werkconferentie over cultuurbeleid en nieuwe media in Nordrhein-Westfalen
en Nederland, op woensdag 17 november in Amsterdam. Deze kleinschalige
conferentie brengt beleidsmakers, onderzoekers en praktijk mensen op het
terrein van cultuur en nieuwe media van weerszijden van de grens bijeen.
Doel is allereerst de ontwikkelingen op dit nieuwe terrein met elkaar te
vergelijken. De conferentie beoogt verder de relaties tussen het
cultuurbeleid rond de nieuwe media met het mediabeleid in het algemeen en
met het ICT** beleid te verkennen. Wat is de culturele component in het
mediabeleid en in hoeverre wordt er nagedacht over de culturele component
van het beleid rond de informatiesamenleving?
**(ICT - Informatie en Communicatie Technologie)

De resultaten van dit onderzoek en de discussies op 17 november worden op
18 november in Rotterdam tijdens een publieke bijeenkomst gepresenteerd en
bediscussieerd. Deze presentatie is een onderdeel van het afsluitende
evenement van het festival Kunst NRW.NL, het symposium "Politieke Ruimte en
Cyberspace".

Werkconferentie: De Balie - Amsterdam
Woensdag 17 November.

"Politieke Ruimte en Cyberspace": Meerdere locaties in Rotterdam
Donderdag 18 November.


* New Media Logboek

Rond de serie nieuwe media projecten van het festival Kunst NRW.NL wordt
een publicatie samengesteld onder de titel "New Media Logbook". Naast alle
programmagegevens en talloze verwijzingen naar web sites en ander
materiaal, bevat de publicatie veel achtergrondinformatie bij de
verschillende projecten en onderwerpen van het programma. De materialen
omvatten korte essays, projectbeschrijvingen, visuele materialen,
projectschetsen, kritische analyses en artistieke visioenen. Het boek dient
als navigatie-instrument door het over 6 weken uitgespreide programma.


* Web Site

Aan de balie site is een kleine web site gekoppeld met een actueel
overzicht van de projecten + verwijzingen naar de web pagina's van de
individuele projecten. Hier wordt ook actuele programma-informatie
bijgehouden.

http://www.balie.nl/nrw.nl


Co-ordinatie & Contact:

Eric Kluitenberg			Menno Grootveld
De Balie				e-mail: rabotnik@xs4all.nl
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
Tel. 020 - 553 51 51
Fax. 020 - 553 51 55
e-mail: epk@xs4all.nl

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.