Christy de Witt on Wed, 8 Sep 1999 12:50:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: INTRACORPCELL - INITIATORS OF INCIDENTS PRESENTEERT:  INTRACORP
VAN 10 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 1999
OPENING:  VRIJDAG, 10 SEPTEMBER A.S. VAN 18.00 TOT 20.00 UUR

MET EEN PERFORMANCE VAN HET CRITICAL ART ENSEMBLE (VS)

Het Sint Clara Ziekenhuis is gelegen aan de Olympiaweg 350 - 3078 HT Rotterdam

In de poliklinieken van het Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam zullen een
aantal werken/installaties speciaal voor deze bijzondere locatie worden
gepresenteerd, waarbij steeds wordt gerefereerd aan specifieke afdelingen.
De werken staan in het teken van de medicalisering van het menselijk
lichaam: de vaak schijnbare, maar soms daadwerkelijke 'maakbaarheid' van het
(eigen) lichaam door middel van geneeskunst.

Zo zal het Amerikaanse duo Diller & Scofidio een bijdrage leveren in de
vorm van een TV-commercial voor het niet-bestaand farmaceutisch bedrijf
'Normal Inc.'. Een zalvende stem maakt reclame voor de produkten van dit
bedrijf 'in order to become Normal…' De Rotterdamse Wapke Feenstra zal de
gangen bij het
klinisch chemisch laboratorium voorzien van een 'gangsp(r)ookje' als middel
om de angsten voor 'het medische' te bezweren. In de wachtruimte bij de
kinderafdeling verschijnen levensgrote foto's van de Zweeds/Franse Regina
Virserius, die de belevingswereld van kinderen op verschillende leeftijden
visualiseren.

Voorts een presentatie van de Oostenrijkse kunstenaar Herwig Türk, die voor
de wachtkamer bij het bloedprikken een installatie rondom het thema 'bloed'
heeft ontwikkeld. Daartoe wordt deze wachtruimte door Türk geheel opnieuw
ingericht; er zullen een aantal objecten worden geplaatst die nader ingaan
op het thema 'bloed' en een monitor bevestigd, waarop interviews met leden
met het daar werkzame personeel te zien zijn. Wat betekent bloed eigenlijk
voor de mensen die er dag in, dag uit professioneel mee bezig zijn? Wat
betekent bloed eigenlijk voor ons? Hoe sterk of bedrieglijk zijn
bloedbanden? En waarom zijn mensen nu zo dol op bloederige films en
TV-series? Het zijn een maar een paar van de vragen waarmee Herwig Türk zijn
publiek confronteert.

Uit de Verenigde Staten komt het collectief Critical Art Ensemble, die een
informatiestand zullen inrichten van de fake actiegroep 'Society for
Reproductive Anachronisms', een van de vele performatieve 'alter ego's'
waaronder het CAE werkt. Het enige doel van deze actiegroep lijkt het
uitbannen van alle medische interventie in met name de menselijke
voortplanting; middels een website en een persoonlijke toelichting wordt
deze boodschap met verve aan het publiek kenbaar gemaakt, zo niet
opgedrongen. Het CAE kruipt voor INTRACORP echter ook in de huid van 'The
Cult of the New Eve', een sektarische beweging die juist een bijna
religieus geloof hecht aan het medisch ingrijpen in de natuurlijke
processen. Volgens CoNE staat de mensheid aan de vooravond van een 'Tweede
Genesis': nu de (medische) wetenschap zo ver gevorderd is dat het klonen
van mensen een
reeele optie lijkt, is het 'herscheppen' van de wereld en de mens door de
mens ook niet meer ver weg. Tijdens de opening zullen zij dan ook het brood
uitdelen dat het (daadwerkelijke) DNA bevat van een onbekende vrouw, die
volgens hen niemand minder is dan de Nieuwe Eva!

Een speciale plaats is ingeruimd voor de grafisch ontwerpster Minke Themans
die een verrassend 'thema pakket' heeft vormgegeven, dat in zeer beperkte
oplage (300 exemplaren) verkrijgbaar zal zijn aan de INTRACORP-balie,
bemensd door CELL-medewerkers. In dit pakket bevinden zich een schitterend
vormgegeven boekwerkje plus een aantal kleine surprises, als 'link' naar de
deelnemende kunstenaars of in het teken van 'medicalisering'. Zoals bij
alle CELL-projecten ook ditmaal een speciale INTRACORP-website, ditmaal
vervaardigd door de multimedia vormgeefster Ariënne Boelens, die in het
ziekenhuis maar uiteraard ook via het world wide web te zien zal zijn.

CELL is een organisatie die interdisciplinaire projecten initieert in
veelal openbare ruimtes. In de breedste zin betekent dat alle ruimtes, die
niet als 'kunst-ruimte' benoemd kunnen worden. CELL ontwikkelt, naar
aanleiding van een verkozen locatie, een concept en nodigt kunstenaars en
theoretici
(wetenschappers, journalisten etc.) uit om een site specific bijdrage (een
installatie, een tekstuele bijdrage) te ontwikkelen. CELL draagt tevens
zorg voor de financiering en de technische (en indien gewenst) inhoudelijke
ondersteuning van deze bijdragen. Eerdere projecten waren o.a. TUNNELVISION
(Maastunnel Rotterdam, september 1998), FABELS UIT EEN TECHNOLOGISCH
TIJDPERK (juni/juli 1999) en re-CONSTRUCTIES (een samenwerking met 't Paard
in Den Haag, augustus 1999)

Voor vragen en/of meer informatie: CELL - Initiators of Incidents is
bereikbaar via 010 412 72 70   en   cell@cell.nlCELL - Initiators of Incidents
Christy de Witt
christy@cell.nl
31 10 412 72 70
06   26 456 709

** Gravity is NOT responsable for people falling in
   love and then to 10001 tiny little pixels   **  
   (Ytsrich 1999, thank u Albert Einstein)
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.