Amsterdam on Thu, 16 Sep 1999 16:48:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Debat: Amsterdam Wereldstad? De stad globaliseert: wie trekt aan de touwtjes?


Lezing en debat in De Balie

Amsterdam Wereldstad?
De stad globaliseert: wie trekt aan de touwtjes?


Dinsdag 21 september 1999, 20.30 uur, De Balie

Globalisering verandert de stad: de grip van het stadsbestuur op
dagelijkse ontwikkelingen vermindert, de concurrentiepositie
van de stad in de internationale economie wordt belangrijker.
Keuzen van actoren als het bedrijfsleven, banken en
verzekeraars, universiteiten, de cultuursector, horeca en
nutssectoren bepalen direct het aanzien van de stad. Hoe
maken zij deze keuzen, hoe gaan zij om met deze ‘nieuwe
macht’?

Inleiding door Gerd Junne (internationale betrekkingen, UvA)
Aansluitende debat met onder anderen John Leigton (directeur
Van Gogh Museum), Tjalling Halberstma (MeesPierson),
Michael van der Vlis (oud-wethouder, informatieweb), Huub
Verweij
(Horeca Nederland, Amsterdam), Pieter Tordoir (Kamer van Koophandel) onder leiding van
Rob van Tulder (Bedrijfseconomie, EUR).

Reserveren: 020 5535100 (vanaf 14.00 uur)
Meer informatie en discussie:
http://www.balie.nl/amsterdamdebat
Vragen: amsterdam@balie.nl

Achtergrond
Amerikanen bepalen de inhoud van de Amsterdamse kabel.
Inmiddels gaat ook het electriciteitsnet in de verkoop. De stad
wilde een industriepark rond Sloterdijk, maar internationale
banken clusterden liever rond Sloterdijk. Is ‘Geef mij maar
Amsterdam’ nog van deze tijd, nu straten en pleinen in
wereldsteden niet meer van elkaar te onderscheiden zijn? En in
reactie op buitenlandse concurrentie verruimt de beurs zijn
openingstijden en vergroot de stad haar haven.

Dagelijks verhaalt de krant over stadsgebeurtenissen met een
internationaal karakter. Of andersom: hoe internationale
gebeurtenissen direct invloed hebben op het leven en werken in
Amsterdam. Globalisering verandert de stad: de grip van het
stadsbestuur op dagelijkse ontwikkelingen vermindert, de
concurrentiepositie van de stad in de internationale economie
wordt belangrijker. Keuzen van actoren als het bedrijfsleven,
banken en verzekeraars, universiteiten, de cultuursector, horeca
en nutssectoren bepalen direct het aanzien van de stad.

Volgens Gerd Junne (Hoogleraar internationale betrekkingen,
UvA) valt de toekomst niet over Amsterdam heen. Hij verwerpt
de stellingen dat de internationale economie haar wil op legt en
de politiek zijn grip verliest. Op sommige plaatsen verliest de
stad autonomie, op andere krijgt ze er adembenemend veel
keuzeruimte bij. Die keuzen passeren niet altijd meer de
gemeenteraad, maar worden gemaakt door bedrijfsleven en
andere instellingen in de stad. Hoe maken zij deze keuzen, hoe
gaan zij om met deze ‘nieuwe macht’?

----------
De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM
Tel 020 5535151
Fax 020 5535155
-- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.