Jos de Mul on Tue, 21 Sep 1999 14:06:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: WEBSITE-ONTWERPWEDSTRIJD NATIONALE MILLENNIUM VIERING


Tweede en laatste oproep tot deelname aan de

WEBSITE-ONTWERPWEDSTRIJD NATIONALE MILLENNIUM VIERING

(A.u.b. verder verspreiden in andere relevante mailinglists en
discussiegroepen)

Wedstrijdreglement

Opdracht
Bedenk een origineel ontwerp voor een passende website bij dit
innovatieve initiatief. Het ontwerp moet je ook kunnen uitvoeren -

Visitekaartje
Het jaar 2000, het nieuwe millennium ligt voor ons open, als een enorme
uitdaging. Terwijl velen 2000 vooral verbinden met het zogeheten
Millenniumprobleem, wil de Stichting Nederland Cultuur & Innovatie 2000,
ofte wel Nationale Millennium Viering het Millenniumjaar juist vieren.
De Stichting biedt jong talent de kans op een originele manier invulling
te laten geven aan 'Nederland in het nieuwe millennium'. De website van
de Stichting is één van de belangrijkste en meest passende
communicatiemiddelen.

I. Criteria website
Creatieve criteria
De site moet praktisch, verfrissend en vernieuwend zijn, passen bij het
millenniumjaar en verbeeldingskracht hebben. De website moet daarom een
kwalitatief hoogwaardige uitstraling hebben: een afgewogen grafisch
ontwerp, oftewel een heldere boodschap verpakt in een creatief concept.
De 'site navigation' moet intuïtief en duidelijk zijn. Verder is het fun
element belangrijk. Er moet ruimte zijn voor vermakelijke elementen. De
site moet uitnodigen tot vervolgbezoeken.
 Het verdient de voorkeur de site zowel te ontwerpen alsook te bouwen.

Vorm
Het concept moet worden uitgewerkt in een uitgebreide sitemap, die de
opbouw van de site weergeeft. De inzending moet minimaal bestaan uit:
1. De volledig opgemaakte startpagina van de homepage, dat wil zeggen de
index- of home.html pagina inclusief tekst en eventuele andere beelden
en geluiden.
2. Een (grafisch weergegeven) sitemap. Op deze sitemap moeten minimaal
de volgende pagina's zijn weergegeven:
3. Nieuws (Actueel en Archief (persberichten);
4. Doelstelling Nationale Millennium Viering;
5. Agenda (geplande activiteiten in het Millenniumjaar);
6. Wie is Wie (Raad van Advies, Bestuur);
7. Links naar interessante millenniumsites: Voor de pagina 'links'
moeten links naar minimaal tien sites worden aangebracht die volgens u
de beste toegangspoorten ('portals') naar het nieuwe millennium zijn;
8. Een zoekfunctie op trefwoord of op alfabet;
9. Gastenboek (reacties, vragen, opmerkingen).

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om deze rubrieken te presenteren
naar eigen inzicht. Indien niet één ontwerpstijl voor alle pagina's
wordt gebruikt, maar verschillende (bijvoorbeeld per rubriek), moeten
hiervoor meerdere templates worden aangeleverd.

Technische specificaties
Geschikt voor de gangbare Internet browsers, dus maximaal Internet
Explorer 5.0 of Netscape 4.5. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van
geavanceerde 3D-applicaties (apart te downloaden vanaf de website) en
AV-ondersteuning, zogeheten plug-ins zoals Shockwave, Flash en Real
Audio.

II. Beoordeling inzendingen
Een deskundige jury bestaande uit professionals, beoordeelt de
inzendingen op creativiteit, uitvoerbaarheid en innovatie. Zij maakt een
juryrapport van alle nominaties.
Genomineerden ontvangen uiterlijk 15 november bericht.
Prijzen
Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:
1. Twee vliegtickets beschikbaar gesteld door Martinair.
2. De vormgeving van de huidige site wordt vervangen door het winnende
ontwerp, waarbij in het colofon duidelijk de naam van de winnaar wordt
vermeld. De winnaar krijgt de mogelijkheid de site zelf te bouwen.
Hiervoor is een budget beschikbaar.
3. De winnaar wordt als speciale gast uitgenodigd voor het
startevenement begin volgend jaar.

III. Procedure
1. Inzendingen dienen uiterlijk 1 november binnen te zijn bij de jury.
Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging.
2. Inzendingen die binnenkomen na deze datum worden niet meer in
behandeling genomen.
3. Rond 15 november 1999 wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar
krijgt tot begin december de tijd om zijn voorstel uit te werken tot een
concrete website. Hiervoor is een budget beschikbaar.
4. Inzendingen bij voorkeur inleveren op diskette of CD Rom, in
html-formaat voor Windows of voor Macintosh, inclusief kleurenprint van
de homepage. Sturen naar: Nationale Millenniumviering, Jury website,
Antwoordnummer 10418, 2800 WB Gouda of per email: vdl@vdl.org
5. Inzendingen mogen individueel of collectief worden gedaan.
6. Correspondentie over de prijsvraag is niet mogelijk.
7. De inzendingen blijven eigendom van de Nationale Millennium Viering.
8. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan publicatie.


Nadere informatie:  Simone van Bokkem (bokkem@vdl.org)

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.