Eric Kluitenberg on Thu, 30 Sep 1999 18:37:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Discussie 2 Oktober - Gift Economie & Ontwikkeling


Een nieuwe agenda voor ontwikkelingssamenwerking

Paneldiscussie:

De Gifteconomie van het Internet als instrument voor ontwikkeling?

De Balie - Salon
Zaterdag 2 Oktober - 21.30 uur


In diverse fora over de ontwikkeling van het Internet wordt reeds lang
gediscussieerd over de mogelijkheden en beperkingen van de "gifteconomie",
die in de vroege ontwikkeling van het net een belangrijke rol heeft
gespeeld. In de paneldiscussie in De Balie willen we de mogelijkheden en
beperkingen onderzoeken van de gifteconomie van het net als een nieuw
instrument voor ontwikkeling. De achtergrond van deze vraag is dat terwijl
kennis weliswaar algemeen wordt aangemerkt als een essentieel instrument
voor ontwikkeling, deze kennis in toenemende mate ontoegankelijk wordt voor
ontwikkelingslanden. Kan het op het Internet gegroeide systeem van de
gifteconomie daarvoor een alternatief bieden?

Kern van de discussie over de gifteconomie van het Internet is een
economisch model waarin waardevolle producten worden gecreŽerd en
uitgewisseld zonder dat hier een directe financiŽle transactie mee is
gemoeid. Juist de ontwikkelaars van de technische systemen die het Internet
ondersteunen hebben op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die het net biedt om grote groepen mensen rondom een gedeeld belang te
verenigen.

Nieuw ontwikkelde technische systemen, in het bijzonder nieuwe
softwareprogramma's, worden in dit model niet door een kleine afgeschermde
groep ontwikkelaars geperfectioneerd om vervolgens via de traditionele
markt de consumenten / gebruikers te vinden. Zij worden integendeel juist
in een vroeg stadium vrij gegeven aan een grote groep professionele
gebruikers, die worden uitgenodigd verbeteringen aan te brengen. In ruil
daarvoor behouden zij vrije en gratis toegang tot de nieuwste systemen.
Linux is het paradepaardje van deze beweging, dat momenteel het wereldwijd
meest gebruikte Operating System is voor het Internet.

Deze systemen vertegenwoordigen daarmee een grote economische waarde die
echter niet via de traditionele markt tot stand is gekomen. Rishab Ayer
Gosh beschrijft deze andere markt als een 'Cooking Pot Market', waarin de
deelnemers noodzakelijk iets van waarde moeten toevoegen als zij blijvend
waardevolle dingen uit de cooking pot willen blijven putten (als niemand
geeft droogt de bron immers snel op). Ook wordt op succesvolle wijze
gewerkt met licentie systemen die niet op financiŽle transacties zijn
gebaseerd. De financiŽle waarde van deze 'markten' is lastig te bepalen,
maar moet in een afgeleide vorm worden gezien. De in de cooking pot
ontwikkelde systemen kunnen de basis vormen van nieuwe waardevolle diensten
en producten die wel degelijk op de traditionele markt kunnen worden
verkocht.

De Wereldbank constateert in haar rapport Knowledge for Development dat
kennis inmiddels een belangrijker instrument voor ontwikkeling is geworden
dan directe materiŽle hulp. De opkomst van wereldwijde digitale netwerken
biedt daarbij volgens hen nieuwe kansen, maar ook nieuwe blokkades voor de
toegang van ontwikkelingslanden tot die essentiŽle kennis. Kan de
gifteconomie van het net daarvoor een alternatief model bieden om die
kennis meer toegankelijk te maken? Welke randvoorwaarden zijn nodig in
ontwikkelingslanden om dit principe succesvol te kunnen toepassen?

Deze vragen worden behandeld door een uitermate deskundig panel op
zaterdagavond 3 Oktober bij De Balie in Amsterdam.

Deelnemers:

* Rishab Ayer Ghosh - Econoom, journalist en Managing Director of First
Monday - een nieuwsbrief over Internet ontwikkelingen.
( http://www.firstmonday.dk )

* Hasan Rizvi, Directeur van het Sustainable Development Networking
Programme (SDNP), Islamabad, Pakistan.

* Stijn van der Krogt, Programme Manager van het International Institute
for Communication and Development (IICD), Den Haag
http://www.iicd.org

Voorzitter: Hans Pelgrom, directeur van de Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie SNV, Den Haag

Dit programma wordt live uitgezonden via het Internet met steun van De
Digitale Stad (DDS, Amsterdam) en is te vinden via:
http://live.dds.nl


Deze paneldiscussie is onderdeel van het programma "Geven en nemen - 50
jaar ontwikkelingssamenwerking" in De Balie op zaterdag 2 Oktober, vanaf
19.00 uur.

De toegang is gratis en derhalve kan niet worden gereserveerd.

De paneldiscussie begint om 21.30 uur in de Salon van De Balie.

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
http://www.balie.nl


------------------------------------------


Het artikel van  Rishab Aiyer Ghosh (Cooking Pot Markets) is te vinden via:

http://www.nettime.org/nettime.w3archive/199808/msg00007.html

Of:

COOKING POT MARKETS: AN ECONOMIC MODEL FOR
THE TRADE IN FREE GOODS AND SERVICES ON THE INTERNET

Draft manuscript.
Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Rishab Aiyer Ghosh (rishab@dxm.org)
All rights reserved.

http://dxm.org/tcok/cookingpot/


Abstract

It has long been assumed that there is something beyond
economics involved in the proliferation of free goods and
services on the Internet. Although Netscape's recent move
to give away the source code for its browser shows that the
corporate world now believes that it is possible to make
money with free software - previously eyed with cautious
pessimism - money is not the prime motivator of most
producers of the Internet's free goods, and neither is
altruism. Efforts and rewards may be valued in intangibles,
but, as this paper argues, there is a very tangible market
dynamics to the free economy of the Internet, and rational
economic decisions are at work. This is the "cooking-pot"
market: an implicit barter economy with assymetric
transactions.


WHAT IS VALUE, OR: IS THE INTERNET REALLY AN ECONOMY?
THE ECONOMICS OF GOSSIP
SOMETHING FOR NOTHING?
TWO SIDES TO A TRADE
CAN YOU EAT GOODWILL?
IS REPUTATION A CONVERTIBLE CURRENCY?
COOKING-POT MARKETS
A CALCULUS OF REPUTATION
CONCLUSION
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.