Patrice Riemens on Thu, 30 Sep 1999 10:24:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: CyberYugoslavia


"Joegoslaven die verlangen naar een land zonder leger, politieke leiders,
ideologieen of ethnische twist, kunnen een paspoort krijgen in Cyber
Yugoslavia (CY) http://www.yugo.com  .  In dit virtuele land speelt
afkomst geen rol.  Hier worden de burgers alle rechten beloofd die hen
sinds het uiteenvallen van Joegoslavie in 1991 in het echte leven zijn
ontnomen.  Nu al hebben zich een paar duizend Joegoslaven (en
waarschijnlijk ook andere nationaliteiten) uit ruim tachtig landen gemeld
voor zo'n virtuele ID.
In CY is alles net echt, ook een grondwet waarin alleen bij stemming een
tweederde meerderheid wijzigingen kan aanbrengen.  Als er vijf miljoen
bewoners staan geregistreerd zullen de organisatoren het lidmaatschap van
de Vereenigde Naties aanvragen.  En dan willen ze slechts een klein stukje
grond ('ergens op aarde') van hooguit 20 vierkante meter om hun server te
plaatsen."

(uit: 'Onze Wereld', oktober 1999)
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.